Z perspektywy geronta

Henryk Krzyżanowski

29 February 2016

Bankster patrzy na KOD

0

0

0

09 February 2015

STEREOTYP NA DWORCU

0

0

facebook