KOMUNIKAT Z FRONTU [---9---] Postępuje wyraźne wygaszanie epidemii - zdjęcie
02.04.20, 14:53

KOMUNIKAT Z FRONTU [---9---] Postępuje wyraźne wygaszanie epidemii

120

Epidemia koronawirusa w Polsce przebiega po wyraźnie wygaszającej trajektorii. To dobra wiadomość, która powinna nas mobilizować do jak największej dyscypliny w przestrzeganiu zasad chroniących przed rozprzestrzenianiem wirusa. Właśnie ten efetkt wygaszającej trajektorii pokazuje że warto tych zasad przestrzegać.

Są bowiem dwie rzeczy oczywiste. Pierwszą jest ta, że owa korzystna sytuacja to efekt przestrzegania tych zasad. Drugą jest ta, że najmniejsze poluzowanie tych zasad doprowadziłoby do natychmiastowego przyspieszenia rozwoju epidemii.

Obecna trajektoria nieźle trzyma się prognozy B z 31.03, określonej wówczas jako "brązowa" (tego koloru i określenia będziemy się nadal trzymać). Pokazuje to ilustracja 1.

 

Ilustracja 1. Trajektorie epidemii koronawirusa w Polsce w skali logarytmicznej (oś pionowa). Trajektoria rzeczywista (kolor niebieski) i prognozowana (kolor brązowy; tzw. prognoza B z 31.03) przy założeniu malejących przyrostów procentowych liczby zakażeń (patrz ilustracja 2.). Okienko w lewym górnym rogu pokazuje w powiększeniu aktualny fragment trajektorii. Czerwona linia prosta przedstawia prognozę z 25,03 zakładającą kontynuację ówczesnego wykładniczego rozwoju epidemii, od którego na szczęście udało się odejść. Całość przedstawiona jest na tle wykresu zaczerpniętego z artykułu Dylana Matthewsa na portalu Vox (TUTAJ). Za punkt 0 przyjęty jest dzień, w którym liczba zarażonych przekroczyła 100. W Polsce był to 14.03. Uwaga: dane dla innych krajów nie są aktualizowane.

 

Na zamknięcie 1.04 łączna liczba zdiagnozowanych zakażeń wyniosła 2554. Prognoza przewidywała 2546, zatem różnica wyniosła 8 zakażeń, czyli 0,3%. Ta niezła dokładność nie jest żadną zasługą twórcy prognozy, ale wynika z utrzymywania się dotychczasowego trendu. Gdyby trend się zmienił, błąd byłby większy, a prognozę być może trzeba byłoby odrzucić. Ten utrzymujący się trend zmniejszania codziennych przyrostów procentowych jest widoczny na ilustracji 2. Przyrost z 1.04 leży bardzo blisko środkowej brązowej linii.

 

Ilustracja 2. Dzienne przyrosty procentowe liczby zakażonych koronawirusem i linie służące do wyznaczenia ogólnego trendu: krańcowe (górna i dolna jako pomocnicze) i środkowa, będąca podstawą wyliczenia prognozy. Prognoza się sprawdza tym bardziej, im bardziej wzrosty procentowe utrzymują się na brązowej linii środkowej.

Ważnych informacji o dynamice epidemii dostarczają nam również oba wykresy na ilustracji 3. Jeden pokazuje łączną liczbę zakażeń - (wykres zielony), drugi - nowe zakażenia zdiagnozowane w ciągu dnia (wykres niebieski). Oba te wykresy pokazują że od kilku dni epidemia ma stałą prędkość, czyli liczba zakażeń zwiększa się o jednakową (w przybliżeniu) liczbę w ciągu dnia. Jest to więc przyrost w postaci sumy (wielkość wyjściowa + kolejne przyrosty dzienne).

Ilustracja 3. Bezwzględna liczba zdiagnozowanych zakażeń w Polsce (linia zielona) oraz liczba nowych zakażeń zdiagnozowanych w ciągu dnia (linia niebieska) określająca szybkość rozwoju epidemii (nowe zakażenia/ dzień). Skala liniowa. 

Wykres zielony na ilustracji 3. można porównać do znanego ze szkoły wykresu zwiększającej się przebytej drogi w czasie: im bardziej stromy tym większa prędkość, a zwiększająca się stromizna oznacza przyśpieszenie. To przyspieszenie jest przejawem naturalnego dla epidemii przebiegu wykładniczego lub zbliżonego do wykładniczego, polegającego na zwiększaniu liczby zarażonych o określoną krotność, bo jedna osoba zakaża określoną liczbę osób (oczywiście w statystycznym uśrednieniu). Oczywiście ten wykładniczy przebieg opisuje początkowe fazy epidemii, bo każda, nawet najgorsza epidemia musi kiedyś wyhamować i się skończyć, chcielibyśmy jednak żeby wyhamowała i skończyła się jak najwcześniej.

Jak widzimy, to ciągłe przyśpieszanie trwało do około 27-28 marca. Od tej pory nachylenie wykresu jest w przybliżeniu stałe (czerwona linia prosta na ilustracji 3.). Wyhamowanie tego naturalnego przyśpieszenia (zwiększającej się prędkości) epidemii należy uznać za ważny, ale etapowy sukces. Epidemia nie rozwija się już wykładniczo. Liczba zakażonych każdego dnia jest w przybliżeniu stała.

Jeśli dzienne przyrosty procentowe nadal będą się zmniejszać zgodnie z wytyczonym trendem, to za 2-3 dni powinno dać się dostrzec także zmniejszanie przyrostów bezwzględnych czyli prędkości epidemii. Będzie to widoczne jako zmniejszanie się stromizny (wypłaszczanie) zielonej linii.

Wykres niebieski na ilustracji 3. możemy porównać do znanego ze szkoły wykresu przedstawiającego zmianę prędkości w czasie. Do 28.03 prędkość się zwiększa (ma miejsce przyspieszanie). Od tego momentu prędkość jest w przybliżeniu stała (fioletowa linia prosta). Mamy nadzieję, że za 2-3 dni zacznie się zmniejszać. Oczywiście wszystko pod warunkiem powszechnego przestrzegania przeciwepidemicznych zasad postępowania. Przedstawiona prognoza nie jest bowiem wróżbą. Pokazuje trajektorię epidemii przy założeniu spełnienia określonych hipotetycznych warunków.

Umiarkowanie optymistyczne wiadomości trzeba niestety uzupełnić smutną statystyką zgonów, których liczba sięgnęła 43. 1.04 miało miejsce aż 10 zgonów. Pogorsza to proporcję zgonów w stosunku do liczby zakażeń, którą określam jako roboczy współczynnik śmiertelności. Jego zmiany w trakcie epidemii przedstawia tabela 1. Czekamy zatem na dalszy rozwój wydarzeń starannie przestrzegając zasad zapobiegających rozprzestrzenianiu epidemii.

Tabela 1. Zmiany roboczego współczynnika śmiertelności zakażeń koronawirusem w Polsce.


Grzegorz Strzemecki


 

Post Scriptum

 

Interpretacja zielonego wykresu na ilustracji 3. nasuwa jeszcze jedną myśl. Zmiana przyspieszenia na spowalnianie (przyspieszenie ujemne) w "elegancko" przebiegających funkcjach odbywa się w tzw. punkcie przegięcia. O takim punkcie przegięcia pisałem w artykule z 31.03 (TUTAJ) w interpretacji tamtejszego wykresu 1. Rozwój wydarzeń pokazał jednak, że nie był to oczekiwany punkt przegięcia ale raczej fluktuacje wokół prostej (czerwona linia na ilustracji 3.).

 

Jak widać, oczekiwany "punkt przegięcia" w kierunku wypłaszczenia zielonej krzywej  z ilustracji 1. przeciąga się w praktyce do trwającego już kilka dni prostego, liniowego odcinka. Być może chęć doprowadzenia do zdecydowanego "przegięcia" zielonej krzywej jest przyczyną wprowadzonych ostatnio przez rząd dodatkowych przeciwepidemicznych obostrzeń. Oczywiście prowadzi to do ważnego wniosku także dla nas wszystkich, że musimy jeszcze bardziej się postarać.


 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 1 ---] Czy walka z wirusem nie jest gorsza od samej choroby?

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 2 ---] O co toczy się gra

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 3 ---] Czyżby najlepszy dzień w walce z wirusem?

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 4 ---] Światełko w tunelu

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [---5---]. Trajektoria epidemii naprawdę się zmienia! Nowa prognoza

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 6 ---] Grzegorz Strzemecki: Epidemia naprawdę zwalnia i to trzeba pokazać!

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 7 ---] Epidemia zwalnia drugi dzień z rzędu!

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 8 ---] To już widać - wygaszamy epidemię

 

 

 

KOMUNIKAT Z FRONTU [--- 9 ---] Postępuje wyraźne wygaszanie epidemii


Komentarze (120):

To już widać2020.08.28 21:12
Jak to jest tak robić z siebie idiotę, Strzemecki?
GunSheep2020.04.11 11:08
Pomijając kompletnie fakt, że mój wpis zniknął. Panie Autor, który się tak kłóciłeś, że krzywa będzie piękna. Mówiłem, że będzie słabo. Nie będzie scenariusza Włoskiego, ale wizja wyhamowania była z góry stracona. Do końca kwietnia liczba ciężko, średnio chorych będzie wynosiła 11 tysięcy. Koniec tematu. Pzdr
R-Z2020.04.24 18:30
Raczej 12 tysiecy. Kto da więcej?
Jerzy-Z2020.04.6 19:02
Pan Redaktor Strzemecki czwarty dzień milczy. Jego kalkulator się chyba zawiesił. A tak dobrze szło z tym wygaszaniem. KOMUNIKAT Z FRONTU --- 1 ---] Czy walka z wirusem nie jest gorsza od samej choroby? --- 2 ---] O co toczy się gra --- 3 ---] Czyżby najlepszy dzień w walce z wirusem? --- 4 ---] Światełko w tunelu --- 5 ---] Trajektoria epidemii naprawdę się zmienia! Nowa prognoza --- 6 ---] Grzegorz Strzemecki: Epidemia naprawdę zwalnia i to trzeba pokazać! --- 7 ---] Epidemia zwalnia drugi dzień z rzędu! --- 8 ---] To już widać - wygaszamy epidemię --- 9 ---] Postępuje wyraźne wygaszanie epidemii Do dziewięciu razy sztuka? ozdrawiam serdecznie
Jan Radziszewski2020.04.4 15:54
Kościoły muszą zostać otwarte. Chrystus nigdy nie zalecał aby podawać sobie ręce na mszy, tym bardziej, że niektórzy robią to przesadnie i skupiają się na człowieku zamiast Bogu. Ty rzeczniku, Żydzie Pinkasie nie zalecaj modlenia się w domu bo to nie jest Twoje zadanie. Twoje miejsce nie jest w Polsce a zwłaszcza w polskiej służbie zdrowia. Prezydencie Dudo nie bądź chwiejny. Dawałem Ci Łaski lecz kto nie wykorzystuje Łask ten kończy źle. Możesz być powieszony przez lud Polski. Nie teraz jeszcze lecz gdy będzie w Polsce wielki krach gospodarczy i dziesiątki tysięcy zmarłych na coronawirusa a więcej niż milion chorych to jest to już bardzo prawdopodobne. Okazałem Ci Łaskę gdy Hostia przytoczyła się do Twoich rąk. Nie byłeś tego godzien jak każdy, ale jesteś prezydentem Mego umiłowanego kraju, skąd pochodzi Mój przodek o imieniu Iz ( jak było w tych Orędziach). Dlatego tak Cię uszanowałem. Uszanuj Ty i Mnie, nie tylko w sercu, kłaniając się wrogom Polski, lecz postawą. Polska to nie Polin. Polska jest krajem starożytnym a Ariowie -Słowianie, w tym zwłaszcza z terenów dzisiejszej Polski, nieśli kulturę i swoje geny na Bliski Wschód i w wiele innych miejsc. Imię Mojej Matki jest słowiańskie – Miriam, to znaczy - jestem pokojem. Korzenie Mojego Imienia też są słowiańskie : Iz, co znaczy – z głębi prarzeczy. Przykładem jest rzeka Izera, dzisiaj w Niemczech, wtedy i później rzeka ludu tylko słowiańskiego. Dawid oznacza dający wid, czyli światło. Uzupełniaj swą wiedzę prezydencie Dudo bo źle Cię uczyli ( jak i innych Polaków). Sam powiedziałeś, że się uczysz, zatem ucz się. Masoni w Polsce, sługi szatana. Wasz czas w Moim Kraju kończy się. Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski lecz wasze miejsca w piekle są straszne. Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu. Zatem wasze piekielne cierpienia masoni służący szatanowi w Polsce będą jeszcze większe niż masonów we Francji, Niemczech czy innych krajach. Zatem pamiętajcie. Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich. Zatem czyńcie tak aby żyć bo kto oddaje się szatanowi nie żyje lecz już jest martwy. Strzeżcie się. Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails. Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu. Widzicie to. Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi. Nie chcę was zgładzić. Wy sami idziecie na zagładę. Służcie Polsce. To ostatni wasz czas. Amen.
Miss You promo2020.04.3 22:01
I jaki wnosek z tego rze epidemia pszyspieszyla zamkiencie ludzi w domach nic nie dalo wrecz odwrotnie rujnujeci zdrowie i gospodarke, rzeby uslyszec pare pochleps od ,,WHO,, ma nadziej rze spoleczenstwo sie obudzi z tego letargu i was rozlicz ,,darmozjady,,
Palindrom2020.04.3 15:05
Aktualnie (2 kwietnia) mamy krzywą wielomianową f(x) = 6,6544x^2 - 584288,1870x + 12825867256,7610 ze wskaźnikiem R^2 = 0,9980. 17 kwietnia → 8000/170, a 21 kwietnia → 10000/215.
Jerzy-Z2020.04.4 3:52
Weź raczej wielomian trzeciego stopnia. y = 0,0596x3 + 3,9022x2 - 66,474x + 350,88 R² = 0,9996 x=0 oznacza 6 marca poczatek epidemii
Foster2020.04.3 13:27
Strzemęcki Pierszy lekarz w kraju ?
Protestant2020.04.3 13:23
"Prorok, który przepowiada pomyślność, będzie uznany za proroka prawdziwie posłanego przez Pana, gdy się spełni przepowiednia prorocka" (Jr. 28,9)
dr Aldona Kosacka-Żak2020.04.3 13:06
Czy dziś o 14:00 pan Strzemecki znów poinformuje nas o wygaszaniu koronawirusa? Czekam z niecierpliwością, bo nie ma to jak rzeczowa analiza sporządzona przez wybitnego eksperta. PROSZĘ!!!
WaWal2020.04.3 12:42
Te procentowe przyrosty to są procenty czego? Nowych zachorowań? Jeżeli tak to jak dojdzie do zera to nie znaczy że nie będzie zachorowań, tylko że liczba nowych zachorowań się nie zmieni i będzie stała.
Andej2020.04.3 12:38
Akutrat wczoraj i dzisiaj skokowe pogorszenie sytuacji. Strach mysleć, co bedzie jutro.
Dom z papieru 42020.04.3 12:21
Oglądaj Dom z papieru s4! ( Lacasa de papel ) Czy Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl Zapraszam no nową wyszukiwarkę filmów i seriali! Nowości oraz stare filmy! ----------------------------------------- -------------------------------- ------------------ ------
Lód Borzy2020.04.3 11:54
Niecierpliwie czekamy na kolejny komunikat z frontu! Bo zasłużony prognosta Strzemecki chyba nie poległ ani nie został wygaszony jak wiadoma epidemia?
anonim2020.04.3 11:23
Eurofins: Testy na Covid-19 zanieczyszczone Covid'em-19 «Czy można wierzyć w to, że zanieczyszczenie Covidem-19, testów na Covid-19 produkowanych przez Eurofins jest rzeczywiście przypadkowe?» źródło: ram.neon24.pl/post/154265,eurofins-testy-na-covid-19-zanieczyszczone-covid-em-19
Micek2020.04.3 10:54
Obstawiam, że już w pszyszłym tygodniu żaden komunikat z frontu walki z rozumem już się nie ukaże. Strzemecki wróci może w czerwcu i triumfalnie ogłosi, że miał rację bo epidemia wygasa
janie2020.04.3 10:27
Czepiacie sie, Strzemecki wie lepiej, jak narysowal to maleje.Jemu tez
Anka'552020.04.3 10:08
"Epidemia koronawirusa w Polsce przebiega po wyraźnie wygaszającej trajektorii". Wy sobie jaja robicie? To wygląda na słabą ruską prowokację!
gosciu2020.04.3 10:03
Strzemecki, wsadź sobie swoje obliczenia głęboko w dupę. Wczoraj prawie 400 pozytywnych wyników. Dzisiaj o 10:00 MZ poinformowało o 203 pozytywnych, a to dopiero pierwszy z 3 raportów.
stanislaw2020.04.3 9:10
Warszawa jako matecznik radosnych i zgiełkliwych fanów homoseksuaizmu doświadcza nawiększych przyrostów pandemi korony.Nic dodać i nic ując.Brawo włodarze miasta.!
Tom2020.04.3 9:27
Panie Stanisławie, Na Żoliborzu mieszka kawaler Jarosław K... Ostrożnie z takimi ocenami...
Izydor2020.04.3 11:14
Warszawa jest największym skupiskiem ludności co oczywiście łączy się z największą ilością zarażonych. Tak sam bycie genetycznie polskim katolikiem łączy się z ciemnotą, ksenofobią i nieuctwem.
Marek2020.04.3 7:48
O jakim kraju ten facet bredzi?
Janusz2020.04.3 1:09
No dobra. Mamy 2 kwietnia 2020 i przyrost dzienny 392 zarażonych - oficjalne dane podobno niedoszacowane w granicach co najmniej 50%. Jak Panu się to zgadza z tezą o wygaszaniu. Manipulacje liczbami które Pan proponuje prowadza maluczkich na manowce, A Bóg kule nosi.
Wiesia z Siemiatycz2020.04.2 23:21
Dzień się nie skończył a mamy prawie pół tysiąca nowych zachorowań. Ale co tam! Szarlatan jutro znów będzie snół swe wizje o wypłaszczaniu.
Lód Borzy2020.04.2 23:07
Wczoraj 243, dziś 392. "Postępuje wyraźne wygaszanie epidemii" na miarę intelektualnych możliwości Grzegorza Strzemeckiego. Alleluja!
TVN242020.04.2 22:58
Łącznie potwierdzono dziś w Polsce 392 przypadki zakażeń - najwięcej od początku trwania epidemii. Jutro dalszy ciąg szybko postępującego wygaszania.
Taki sobie doktor2020.04.2 22:07
Trolle i nieuki, Nauczcie się czytać. I liczyć: 15,3%. I wyciągnijcie wnioski.
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.04.2 22:05
Po pierwsze, trajektoria to krzywa zakreślana w przestrzeni przez poruszające się ciało. Po drugie dziś były 254 zarażenia, co jest oczywistą bzdurą, niedoszacowaniem, bo nie robi się badań. Polityka zaciemnia wam umysły. Bóg was rozliczy. Rozpier...i na kawał…eczki
Roman 2020.04.2 23:02
I znów mieszasz Boga do swoich przekleństw!? Ty draniu! Judaszu.... Ile ci zaplacili za to !?
Did you take your pills?2020.04.2 22:05
392 nowych zakażeń dzisiaj. Czy będziesz pan brnąć w to dalej i się ośmieszać?
TVN242020.04.2 22:48
Przecież to oszołom.
dmdj2020.04.2 21:52
Nawet wychodzenie z domu nic by nie zmienilo. Polacy maja szczepienia na gruzlice wiec objawy przebiegaja lagodnie, polacy maja haplogrupe Y1 zatem sa bardziej odporni na tego konkretnego wirusa caly ten cyrk prawdopodobnie jest niepotrzebny. ale o tym dowiemy sie jak zrobi sie badania za pare miesiecy lub lat. dobrze ze rozne kraje maja rozna strategie
Asia2020.04.2 21:46
Dzisiaj prawie 400 i cały misterna prognoza w pi...du. Amen
ak2020.04.2 21:44
Właśnie się krzywa wypłaszczyła... 392 nowe przypadki, coraz więcej zmarłych. A pisiory radzą jakby tu wybrać Dudę. Szczyt szczytów !
Tom2020.04.2 21:43
2946 zakażonych łącznie, dzisiaj (02.04) poinformowano o 392 nowych przypadkach zakażenia. Od trzech dni, trzy osoby komentujące, które znają się na ekonometrii, usilnie zwracają uwagę, że model p. Grzegorza jest błędny, jest groźny. Jest to kompletnie lekceważone przez wydawcę (Fronda), co może jeszcze nie dziwi, ale jest to lekceważone przez 80% komentujących tutaj, szokujące, że ludzie potrafią podejmować decyzje i wydawać osądy na podstawie fałszu, na podstawie czegoś co jest zweryfikowane jako błędne już od trzech dni, a Ci dalej w to ślepo brną...
Ksiądz Bartold2020.04.2 23:30
Fronda to stan umyslu
oficer LWP2020.04.2 21:30
21:30 254 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 57 osób nie żyje, to jest dopiero spadek
Wiesław Kaloryfer2020.04.2 21:25
Na złość redaktorowi dzisiaj liczba nowych przypadków osiągnęła prawie 400 (392), a do tego 14 osób zmarło. Oczywiście wygląda na to, że ten skok wynika z otrzymania wyników badań pacjentów i personelu jakiegoś szpitala czy innego ośrodka, bo też większość to mazowieckie, ale i tak trochę tak na przekór szanownemu Panu Redaktorowi.
Arek2020.04.2 23:42
Witam, Właśnie ekspolodowało 2 tygodnie jeżdżenia autobusami z kursami weekendowymi tego flejtucha trzaskowskiego!
Izydor2020.04.2 21:21
Znowu analiza przetrwała do wieczornego komunikatu MZ. Czy jest pan gotowy do pogodzenia się z faktem że analizy statystyczne nie są czymś czym powinien się Pan zajmować?
Ludzie co wy robicie?2020.04.2 20:55
A Strzemecki dalej swoje... Od kilku dni przekonuje czytelników Frondy - na szczęście niewielkie grono pasjonatów katolicyzmu - że epidemia wyhamowuje. Przez 4 z 5 ostatnich dni liczba zakażonych przekroczyła liczbę 200 osób dziennie, ale te ostatnie kilka dnia są już wystarczające, żeby wyznaczyć trend i formułować prognozę.
a2020.04.2 21:05
daruj sobie, nudny jesteś
Ksiądz Bartold2020.04.2 23:31
Jak jest tak dobrze, to wyjdz z rodzina na spacer, naiwniaku
Andrzej2020.04.2 20:31
Jeżeli motywacją dla PiS-u we wprowadzeniu powszechnego głosowania korespondencyjnego jest zapewnienie wyborcom maksymalnego bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo to powinno obejmować także liczących głosy członków Obwodowych Komisji Wyborczych. Aby je zapewnić, warunkiem powołania kandydata w skład Komisji powinien być jego dodatni wynik testu na koronawirusa. Taki członek Komisji nikogo przecież nie zarazi ani sam nie ulegnie zarażeniu. Problem polega na tym, że potrzebnych jest ok. 200 tys. członków Komisji a zarażonych jest "dopiero" ok. 3 tys. w tym zarażonych "bezobjawowych" jeszcze mniej....
anonim2020.04.2 21:04
Pozostawi się kary do głowoania pod nadzorem policji czy wojska w workach na kilkanaście godzin dla bezpieczeństwa, wirus poza ustrojem ginie już ponoć po 6 godzinach. A tu właśnie widać o co wam naprawdę chodzi - nie jest to bezpieczeństwo ludzi, tylko przełożenie wyborów. Jak nie chcesz to nie odbieraj poleconego z kartą do głosowania, my - POLACY, zagłosujemy, na przekór wam POljaczkom
Andrzej2020.04.2 21:40
Czytaj ze zrozumieniem, pisałem o tym, że co prawda powszechne głosowanie korespondencyjne jest bezpieczne dla wyborców ale nie daje gwarancji bezpieczeństwa dla członków Komisji. Chyba, że wszyscy będą już zarażeni...
Jerzy-Z2020.04.4 3:39
Sasin przyszedł do Prezesa Poczty Sypniewskiego. Sasin: masz zorganizować obsługę wyborów za miesiąc dla 30 mln wyborców. Sypniewski: nie da się. Sasin: jak to sie nie da? Jak nie zrobisz to wylatujesz. Sypniewski: No w zasadzie jak sie da, to się zrobi? Sasin: ile ci dać? Sypniewski: Podwyżki o 30% dla wszystkich pracowników poczty, premie za wybory 3000zł dla każdego kto będzie chodził po ludziach i... Sasin: da się załatwić. Sypniewski: i ... 10 maseczek dla każdego pracownika poczty, 50 rękawiczek jednorazowych, testy na korona wirusa dla każdego pracownika przed i po wyborach. Sasin: O żesz ku,,wa, wylatujesz, a na twoje miejsce postawię pułkownika. Kurtyna zapada.
Did you take your pills?2020.04.2 20:12
Szanowni Państwo! Mamy to! Jest MILION!
Roman 2020.04.2 22:59
Czego mamy MILION??? Milion "Stachów"??? O, jej! To gorsze przecież od zarazy!
Jerzy-Z2020.04.4 3:35
Milion zdiagnozowanych pozytywnie na świecie
Noel 2020.04.2 20:06
Jakim trzeba być skur***elem, żeby za wszelką cenę odbierać ludziom nadzieje, i, kompletnie się na tym nie znając, wmawiać że symulacja Grzegorza Strzemeckiego jest błędna. Bardzo podobne symulacje przeprowadza się w przypadku klęsk żywiołowych, przestępczości, czy nawet kampanii wyborczych, i kosztują korcie. A tu gość, bezinteresownie, pokazuje że jest światełko w tunelu i przy pełnej mobilizacji możemy sobie z tym gownem poradzić, to jakieś internetowe k.... wszystko w czambuł potępiają i wyszydzają. Oby wam nikt kiedyś nadziei nie odebrał, choć może byłaby to jakaś nauczka... Panie Grzegorzu dziękujemy, mamy nadzieje że z Bożą pomocą, się to wszystko potwierdzi. AMEN!
Did you take your pills?2020.04.2 20:12
Tak jak zapowiedzi bombardowań Berlina w 1939?
Maria2020.04.2 20:25
Zgadzam się z panem w 100%. Widać światełko w tunelu ale głąby nie potrafią tego dostrzec.
Grzegorz2020.04.2 22:33
Noel, analizy statystyczne robić może każdy. Mogą być one lepsze i gorsze, proste lub zaawansowane, uwzględniające jeden lub kilkanaście zmiennych, ale formułowanie wniosków o "wygaszaniu" epidemii jest (napiszę to delikatnie) manipulacją i nadużyciem ze strony redakcji tego pisemka. Tym niemniej, jeśli zaprezentowane tu wykresy i sformułowane wnioski potraktować z przymrużeniem oka, to naprawdę zabawny tekst. Byłby świetny na skecz.
Randki kamerki pokazy skype!2020.04.2 19:19
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu - www.lexlale.com.pl i wyszukaj mnie po niku: KSandi2 napisz do mnie i spotkajmy sie!
zurek2020.04.4 14:14
MUSISZ SIE UKOZYC I ROZPOCZAC POKUTE CORO KORYNTU
Klapaucjusz2020.04.2 18:25
Wczoraj Wykres 2 pokazywał, że 0% przyrostu zachorowań nastąpi 6-tego kwietna a teraz, że dopiero 13-go kwietnia. Ta epidemia zachowuje się jak Achilles goniący żółwia.
Did you take your pills?2020.04.2 19:18
+1
\\\\\\\\\\\\\\\\2020.04.2 19:30
to jeden z wariantów, ten najbardziej optymistyczny - 6 dni + od 25.03, więc nie manipuluj, bo takich wariantów jest cztery
Maria2020.04.2 18:24
Panie Grzegorzu S. bardzo dziękuję za pańską pracę, proszę się nie zniechęcać durnymi komentarzami. Większość osób komentujących ten raport nie umie logicznie myśleć albo nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
Grzegorz S.2020.04.3 10:49
Mario, osobiście uważam, że wiele ludzi potrafi myśleć logicznie i czytać ze zrozumieniem, stąd taka reakcja w komentarzach. Pisanie o "wygaszaniu epidemii" jest po prostu nieuczciwe i jest zwykłą manipulacją. Jestem przekonany, że ten tekst nie przeszedłby recenzji w renomowanym czasopiśmie naukowym, bo nie uwzględnia wielu zmiennych. Moim zdaniem opublikowanie tego tekstu może świadczyć źle tylko o redakcji tego portalu.
mordechaj2020.04.2 18:20
Przestańcie drukować te BZDURY. Facet używa SFAŁSZOWANYCH danych o zachorowaniach na koronawirusa i zgonów. Nie robi się odpowiedniej liczby testów, a jak nie ma testów, to nie stwierdza się faktycznej liczby zgonów na koronawirusa. KOmu wciskacie te BREDNIE ? Chcecie, żeby ludzie wzięli na poważnie te BZDURY i zaczęli wychodzić na ulice i imprezy organizować ? Jesteście MORDERCAMI ?
\\\\\\\\2020.04.2 18:54
ty jesteś qrwniety w sam środek swego durnego tefauenowskiego łba
anonim2020.04.2 21:36
no z twojej wypowiedzi bije taka mądrość, że klękajcie narody
gumowa kaczka2020.04.2 18:13
gdyby nie LOT DO DOMU to może by tak było
MatkaKurka2020.04.2 17:51
Pandemia wielu krajom, w tym bankrutom jak Włochy i Hiszpania, spadły z nieba, za miesiąc, góra dwa, mnóstwo ludzi straci pracę, biznesy, oszczędności i wtedy politycy wskażą placem na „pandemię”. Problem w tym, że nie da się wytłumaczyć „pandemią” tak gigantycznego „kryzysu”, jeśli nie potrzyma się ludzi w strachu i przygnębieniu przed dostatecznie długi czas, stąd biorą się mniejsze lub większe „kwarantanny”, a termin ich zakończenie nie stanowi żadnej tajemnicy, skończy się sezon na infekcje, czyli przełom kwietnia i maja, to wirusy zwyczajnie zaczną obumierać. Po dwóch miesiącach ludzie w dowiedzą się, że po pierwsze nic im już nie grozi, po drugie mogą normalnie żyć. Z takimi długo wyczekiwanymi prezentami zapomną o całym świecie, o „kryzysie” też. Czymże jest jakiś tam „kryzys” w obliczu śmiertelnej zagłady, najważniejsze, że żyjemy i znów możemy pójść do knajpy, fryzjera, czy na mecz. Wszystko.
zgred2020.04.2 17:58
Będzie gorzej jak w roku 1929-1933.
zgred2020.04.2 18:23
Jak podało w USA TV ABC jest 6,6 mil bezrobotnych, to więcej jak w wielkim kryzysie w roku 1929. https://www.youtube.com/watch?v=Gyu5CHiZq9s
Ryszard 2020.04.2 22:27
zgred" Powiedz nam, od kiedy to bezrobotnych mierzysz w milach? Czy przypadkiem nie powinieneś napisać "mln." ??? Niektórzy też piszą zamiast tys.zł., piszą "tyś"! To gryzie w oczy.
\\\\2020.04.2 18:52
paradoksalnie, to dla Polski duża szansa
Jarek2020.04.2 18:13
Wielgucki - przecież jesteś doradzą PIS, to dlaczego Ciebie nie posłuchali? Może rządowi PIS to też spadło z nieba?
Piotrek2020.04.2 18:58
Pan jeszcze nie zabrał swojej czcigodnej osoby i najbliższych do słonecznej Italii?
koronawirus2020.04.2 20:57
MataKurka - koń zwalony?
zgred2020.04.2 17:34
Łącznie w Polsce odnotowano już 2692 zakażeń, 51 osób zmarło, poprawa jak widać w odwrotną stronę.
Koronka do Bożego Miłosierdzia i Różaniec 2020.04.2 17:27
Dziś 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. A wczoraj, czego pewnie wielu z nas nie pamięta, była 454 rocznica ukoronowania Matki Bożej na Królową Polski, przez Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej, podczas Potopu Szwedzkiego. Wiadomo z historii, że Nasza Królowa wstawiła się wtedy za nami u Boga i Szweda pogonił. Módlmy się do Matko Bożej o wstawiennictwo w pokonaniu potopu-wirusa i dziś, módlmy się też w tej samej intencji o wstawiennictwo do św. JP II
Ryszard 2020.04.2 22:10
Tak, masz racje! To są dwie piękne rocznice, co piszesz! Właśnie skończyliśmy z naszą Rodziną w domu, o godz.21:37 mówić Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, poprzez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II. oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji ustania koronawirusa! Możliwe, że niektórzy będą się z tego wyśmiewać! Nie dbam o to.! Tylko sobie szkodzą, nie nam!
anonim2020.04.3 17:45
ze swoją rodziną łączę się z Wami w modlitwie
Nie bądź frajerem!2020.04.2 17:25
Legalne, normalne obojętnie jakie firmy jak chcą zareklamować swój produkt wykupują czas w mediach. Tak robią ludzie uczciwi prezentujący swój produkt LEGALNIE mający LEGALNY PRODUKT. A kim jest ten pajac proponujący filmy "dożywotnio"? Ruscy, Ukraińcy gdzieś na Ukrainie, w Rosji jakieś mendy polsko-języczne mają NIELEGALNE kopie z Chin - ale tu nie chodzi o filmy tylko o WASZE KARTY KREDYTOWE. O DOSTĘP DO WASZYCH KONT!
Sala samobojcow Hejter 20202020.04.2 17:20
Witam, Już Nie musisz wychodzić z domu żeby obejrzeć hity kinowe. https://filmvod.pl - To Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Oglądniesz tam filmy takie jak: 365 Dni (2020) Czy Sala samobójców. Hejter 2020 Konto Aktywujesz raz i dostajesz Dożywotni dostęp!
Grzegorz2020.04.2 17:08
Autor ma swoiste poczucie humoru. Trzeba jednak przyznać, że wieszczenie "wygaszania" epidemii przy utrzymującym się wzroście zachorowań i zgonów jest nawet zabawne. Pani Anna Zalewska może być z siebie dumna.
prosty2020.04.2 16:54
Zaczyna się pokazywać sporo analiz dotyczących dynamiki zakażeń i zgonów COVID-19. Podstawowy błąd w analizie powyżej to przyjęcie modelu wykładniczego. Dopasowania z różnych państw i inne modele sugerują raczej zależność potęgową, proporcjonalną do ((t-t0)/20,5)^3.75 (model fraktalny, Hiszpanie, wczorajsza publikacja z danych do 26 marca; t-t0 to okres w dniach od początku ekspansji). Jest to formuła dla okresu ekspansji, przed podjęciem działań zapobiegawczych. Co ciekawe, zależność jest sprawdzała się dla różnych państw. Cechą tej formuły jest to, że przyrosty są malejące procentowo, ale nie maleją liniowo, jak w ekstrapolacji na rysunku; przyrosty bezwzględne są coraz większe. Wygaszanie epidemii następuje po wyłamaniu się z tego trendu, a nie z zależności wykładniczej. Najprostsza analiza liczby zgonów zakłada powtórzenie funkcji zachorowań, po skalowaniu stałym współczynnikiem i z przesunięciem czasowym. Na szybko podłożyłem polskie dane pod ten model, otrzymałem przesunięcie 5 dni i współczynnik 2,8%, co oznacza, że liczba zgonów jest zbliżona do 2,8% zachorowań 5 dni wcześniej. O zahamowaniu epidemii, co powinno nastąpić po takiej narodowej kwarantannie, będziemy mogli mówić, gdy 7 kwietnia liczba zachorowań nie przekroczy 5 tysięcy. Z prognozy wychodzi mi wtedy ok. 90 zgonów.
\\2020.04.2 17:58
Strzemeckiemu 7 kwietnia wychodzi koło 4 tys. Załóżcie się, czyja metoda obliczeń jest prawdziwa. Oby Strzemeckiego
prosty2020.04.2 19:22
Założyć mogę się co do modelu początkowego rozwoju epidemii, nie jest wykładniczy, ale potęgowy. Raczej pewne jest 90 zgonów. 5 tysięcy zakażeń to pod warunkiem swobodnej ekspansji epidemii, bez efektu hamowania, przy czym tu mamy ok. tygodniową bezwładność między skuteczną reakcją państwa a zahamowaniem liczby nowych przypadków. Oby było 4 tysiące, bo to oznacza, że ograniczona izolacja działa,
Jerzy-Z2020.04.4 3:28
Mnie wychodzi 4750 w dniu 7 kwietnia. Na razie leci z drobnymi odchyłkami wg modelu potęgowego. t0=15 marca 2020
Jerzy-Z2020.04.22 9:14
Dopisane 22 kwietnia. dane oficjalne podane na 7 kwietnia 4848. Czyli gorzej niż moje obliczenia, prosty podał ostrożnie "poniżej 5 tys", a Strzemeckiemu około 4 tys. PS w poscie powyżej pomyłka; w modelu potęgowym t0= 5 marca 2020, a wykładnik blisko 3, dla USA 3,75 czyli gorzej.
pdv2020.04.2 16:18
koles katopedofilow znow klamie PolAKOW, BO ON JEST TEZ KOLESIEM PEDALA KACZKI. ZALOSNE TE KATOPEDOFILSKIE KLAMSTWA. MOZE ONI ZDECHNA D WIRUSA W DUZEJ ILOSCI.
kgb2020.04.2 21:36
matka ciebie kultury chamie nie nauczyła? rynsztok to twój świat, co za łajno
Roman 2020.04.2 23:17
pdv! TCHÓRZU, LECHU KELLER ! NIE KRYJ SIĘ ZA TYMI 3 LITERAMI ! ŻEBY NA KOGOŚ COŚ POWIEDZIEĆ, TRZEBA BYĆ SAMEMU W PORZĄDKU!? PRAWDA ! TY WIESZ I MY WIEMY, KIM BYŁEŚ I JESTEŚ!? WIĘC NAPISZ NAM NAJPIERW O SOBIE! OD DAWNA PYTAMY O PEDAŁOWANIE DZIECI ! ILE SKRZYWDZIŁEŚ DZIECI, ILE RAZY SIEDZIAŁEŚ..... ??? NAPISZ NAM ! NIE WSZYSTKIM SIĘ TU CHWALIŁEŚ ?? Wstydzisz się?? A krzywdzić ich nie wstydziłeś się???
koneser2020.04.2 15:55
Strzemecki to autorytet naukowo-epidemiologiczny na miarę powagi Portalu Poświęconego. Coś pysznego!
Jarek2020.04.2 15:53
Nie chcę szerzyć czarnowidztwa, ale pokaże proste wyliczenie gdzie jesteśmy: Polska: śmiertelne: 43, wyleczone: 56, ogółem: 2554 % nieaktywnego zakażenia = (43+56)/2554 * 100 = 3,8% Niemcy: śmiertelne: 931, wyleczone: 19175, ogółem: 77981 % nieaktywnego zakażenia = (931+19175)/77981*100 = 25% Finlandia: śmiertelne: 17, wyleczone: 300, ogółem 1518 % nieaktywnego zakażenia = 21% Chiny: śmiertelne: 3322, wyleczone: 76571, ogółem: 82431 % nieaktywnego zakażenia = 97% Gdzie jest Polska? W czarnej d.. Poza tym ile osób jest niezdiagnozowanych, bo mało robimy testów, zwłaszcza u tych, którzy przechodzą słabo-objawowo. U nas śmiertelność porównywalna do wyleczonych. Pozostaje mieć nadzieję, że kwarantanna przyniesie efekty. A Pan Strzemecki znów swoje.
\2020.04.2 17:52
ozdrowieńcy dopiero zaczną się ujawniać, bo ludzie zaczęli trafiać do szpitali 2 tygodnie temu, a dopiero po 2-3 tygodniach można na 100% powiedzieć że ktoś jest zdrowy
Jarek2020.04.2 22:35
czyli dane o wyzdrowieniach np. z Niemiec są fałszywe?
Do Jarka2020.04.3 8:46
To jest według mnie najlepsza metoda pokazywania stopnia - nazwijmy to "zaangażowania" epidemi. Im bliżej jedności tym bardziej liczba wyleczonych (oczywiści również w pewien sposób zmarłych do tego też się przyczynia) przewyższa liczbę zakażonych, którzy stale dopływają do modelu. Problem w tym, że zauwazyłem, że w Polsce kompletnie nie publikuje sie statystyki wyleczonych. Ma to chyba na celu straszenie społeczęństwa, gdyż wówczas tak jak ukazałeś bardzo niska jest % stopa "zaangażowania" epidemii co oznacza, że wciąż wszytko przed nami.
Kubus Puchatek2020.04.2 15:50
Kto jeszcze ma czlnosc publikowac takiego durnia
zurek2020.04.3 15:32
ja go zatrudniam i co powiesz
TAKA PRAWDA 2020.04.2 15:43
Daj Boże, żeby to szybko się skończyło!!!! Ludzi żal, co wylądują na bruku. Choć PiS robi, co może. Całe szczęście, NIE RZĄDZI KO, PO, czy jak oni się teraz zowią. "Piniędzy ni ma i nie będzie", to usłyszeli by POLACY!!!!!
Michał Jan2020.04.2 16:40
A tak słyszą, że są i to prawda, tyle że dawno wydane.
Ciekawski2020.04.2 17:59
Prezes NBP sugerował obniżenie pensji w związku z epidemią. Sam zarobił 794 tysiące. Złodzieje tak sobie radzą. PISOWSKA banda.
Michał Jan2020.04.2 15:27
Ciekawe, skąd Szanowny Autor wie, czy obostrzenia przynoszą pozytywny efekt, jak mamy dopiero drugi dzień ich obowiązywania? I jakby co, to uwzględniając dane do 31.03 opadanie było minimalnie szybsze niż przy uwzględnieniu pierwszego dnia obowiązywania stanu wyjątkowego (bezprawnego).
PDV2020.04.2 15:25
co za bzdury, to jest FAKE NEWS i nie zgadza się z tym co podaje rząd, zwłaszcza dane z 1.04 !!
zatroskany2020.04.2 15:25
Wygaszeniowe ustalenia domorosłego epidemiologa Strzemeckiego najwyraźniej nie dotarły jeszcze do ministra zdrowia, który ogłosił dzisiaj: "Największa fala zachorowań jest dopiero przed nami i co do tego nie ma żadnych wątpliwości"
\\\\305\\\\2742020.04.2 17:42
bo to prawda, gdybyś miał IQ wyższe niż numer własnego buta w numeracji angielskiej, to zakumałbyś wykres z linią brązową, i zauważył, że koło 10 kwietnia liczba zarażonych może sięgnąć 4,5 tysiąca zrażonych
your IQ deficiency is frighting ...hehe2020.04.2 15:20
@Stachu On behalf of the USA, I do thank you. But don't forget us, the penguins!
Roman 2020.04.2 22:52
Your IQ....? No, napisz jakie twoje IQ? Masz 10, 20....? Więcej nie masz, bo nie postępowałbyś w taki sposób! No i czym ty się popisujesz? Że znasz kilka zdań po angielsku? Też znamy! Ale mając na względzie to, że w Polsce, językiem do porozumiewania się, jest jęz. polski., nie będziemy ci odpowiadać! Pisz sam do siebie! Sam sobie laurkę wystawiasz! A tak nawiasem pisząc! Co z tego, ze masz tytuły i znasz języki!?? Pedalstwo sprowadziło cię na dno! Do tego wykształcenia nie potrzeba! Żeby tak się zmarnować?
man.of.Stagira2020.04.2 15:07
TUPIEMY NÓŻKAMI, t u p i e m y, tupiemy, tupiemy! .....OOOOO t a k! . Brawo Wy POplatfy!
Did you take your pills?2020.04.2 15:01
Niech Strzemecki zrobi wykresy wygaszania epidemii w USA hehehe
\\305\\2742020.04.2 17:35
a ty sobie zrób wykres własnego łajdactwa
Zen.Kryst.2020.04.2 22:36
//305//274 Jakże trafnie to ująłeś!? Ciekawe jak ten wykres wyglądałby w stosunku do pedalstwa dzieci!? Pomijam już wykres donoszenia w SB!
Atheisten sind dumm - A. Einstein2020.04.2 14:59
Wiesz o tym że są FAKE NEWS ... Ale to nie wszystko, są również FAKE BELIEVE VIDEOS! Robione na zamówienie Kremla. Zanim otworzysz VIDEO pomyśl, czy nie ma w nich MALWARE - VIRUSÓW! A już z pewnością to jest BULLSHIT VIDEO - BULLSHIT NEWS!
Viking2020.04.2 20:42
parchate kozibobki niech wytłucze
na wymioty sie zbiera można się sprzedać mozna2020.04.2 14:59
Naukowcy nie mają wątpliwości: choć powinniśmy uniknąć scenariusza włoskiego to walka z koronawirusem będzie trwać miesiącami. O szybkim powrocie do normalności możemy tylko pomarzyć. Takie wnioski płyną z analizy matematycznych modeli walki z trwającą epidemią.
Jarek2020.04.2 16:04
Z umowy Pan Grzegorz musi się wywiązać. Może mu medal obiecano?
\305\2742020.04.2 17:34
ty w ogóle rozumiesz to co czytasz, czy w ogóle nie czytasz, tylko mącisz?
Wiesław Kaloryfer2020.04.2 17:37
No ale PiS wymyślił, że za wszelką cena trzeba 10 maja przeprowadzić wybory. Dlatego wszystkie ręce na pokład i każda medialna propisowska szczekaczka trąbić teraz będzie jak to w kraju żyje się coraz zdrowiej i lepiej, byleby tylko nie wprowadzać stanu nadzwyczajnego i nie przekładać wyborów. Red. Strzemecki na łamach takiej szczekaczki (Fronda) czasem pisuje i pisując wpisuje się w ten trend. Problem tylko co jeśli dzisiejsze informacje RMF są prawdziwe i Gowin rzeczywiście postawił się Kaczyńskiemu i noweli KW z głosowaniem korespondencyjnym dla każdego nie poprze? Okaże się wtedy, że jednak wyjścia nie ma i wybory trzeba przełożyć. Tylko jak wytłumaczyć wtedy stan nadzwyczajny, kiedy wcześniej trąbiło się na wszystkie strony jak to Polacy wspaniale nam zdrowieją?
Ryszard 2020.04.2 21:28
TO KŁAMSTWO, CO PISZESZ ! SASIN SPROSTOWAŁ, BO ŹLE ZROZUMIAŁ! NIE MA ŻADNEGO ROZPADU W RZĄDZIE !
Urszula2020.04.3 11:04
A ty zrozumiałeś co Wiesław napisał? Gdzie napisał cokolwiek o rozpadzie rządu? Ech, wy tępaki. Czytania ze zrozumieniem nie opanowali, a się wymądrzają. Przyganiał kocioł garnkowi.
sfalszowane pandemie2020.04.2 14:57
https://www.youtube.com/watch?v=xJm_cFNDc5A
ten obcy2020.04.2 20:47
czerska, soczek z ćwikły, farma Inowrocław., Petersburg?