ZOBACZ więzienie świętego Piotra - zdjęcie
04.08.16, 17:45

ZOBACZ więzienie świętego Piotra

W tym miejscu więziono zarówno pierwszych chrześcijan jaki i żydów po rebelii

Mjsce znane jako Więzienie Mamertine, w starożytności nazywano Carcer Tullianum. To właśnie od niego pochodzi polskie słowo karcer, oznaczające miejsce odosobnienia, w którym trzyma się winowajcę. Już wówczas Mamertinum pełniło właśnie taką funkcję, będąc najbardziej znanym więzieniem na terenie całego Wiecznego Miasta.

Jeśli wierzyć rzymskim kronikom pierwsze więzienie zbudowano tam w VII wieku roku p.n.e. Trzymano tam aresztowanych i oczekujących na rozprawę sądową obywateli Rzymu. Dopiero w późniejszych wiekach pogłębiono budynek o lochy i uczyniono z niego miejsce kaźni i odosobnienia. Więziono tam wielu sławnych ludzi, jednak najsławniejszym był niewątpliwie Święty Piotr, którego przetrzymywano i torturowano przed męczeńską śmiercią. Więziono tam również Świętego Pawła, a spośród innych znanych z historii postaci, które tam trafiły, na uwagę zasługuje słynny Vercingetorix, wódz galijskich Celtów pokonanych przez Rzymian.

Kompleks świątynny, na którego terenie znajduje się więzienie, mieści się na Forum Romanum, przy Via Clivo Argentario. W XVI wieku ponad więziennymi lochami zbudowano pierwszą świątynie. W tamtych czasach nie niwelowano budynków do samego gruntu (jak czyni się obecnie), wiele rzeczy wykorzystano wznosząc nowe ściany. Dlatego właśnie tak wiele zachowało się ze starożytnego więzienia.

Jako że właścicielem świątyni jest kościół katolicki, większość ruchu wycieczkowego odbywa się tam przede wszystkim w związku z przybywającymi do Rzymu pielgrzymami. To dla nich otwierane są podziemia, by mogli zwiedzać celę św. Piotra. Znajduje się w niej niewielki ołtarz, ze słynnym odwróconym krzyżem, nawiązującym śmierci na krzyżu głową w dół, która zakończyła życie apostoła.

Spore zamieszanie wprowadzają przewodniki, które opisują San Pietro in Carcere (kościół św. Piotra w Więzieniu), podczas gdy nie istnieją dwa osobne kościoły w tym miejscu, i w rzeczywistości jest to po prostu stara cześć kościoła, z zejściem do słynnej celi, w której prawdopodobnie przebywał męczennik.

Źródło tekstu: http://spendit.pl/