W Bonn przedstawiono dane statystyczne dotyczące kościoła w Niemczech za 2020 roku. - Pandemia koronawirusa wywarła swe piętno na życiu kościoła katolickiego w Niemczech - skomentował dane przewodniczący niemieckiego episkopatu bp Georg Batzing.

Z przedstawionych danych wynika, że kościół w Niemczech w 2020 roku opuściło 221 tys. osób. Trzeba zauważyć przy tym, że w Niemczech za odejście z Kościoła uznaje się wycofanie z podatku kościelnego. W 2019 były to 272 tys. osób, a w 2018 roku 216 tys.

Miało miejsce znacznie mniej chrztów - 104 tys. przy 159 tys. w roku 2019, pierwszych Komunii - 139 tys. wobec 166 tys. w 2019, bierzmowań - 75 tys. wobec 123 tys. oraz małżeństw - 11 tys. wobec 38 tys. w 2019 roku.

Liczba osób uczęszczających na niedzielną Eucharystię spadła jeszcze bardziej w porównaniu z rokiem 2019. W roku minionym było to tylko 5,9 procent katolików, podczas gdy w 2019 roku – 9,1 procent.

Liczba kapłanów zmniejszyła się o 418 do 12 565 kapłanów. Zmniejsza się również liczba parafii o 78. Obecnie całkowita liczba parafii w Niemczech wynosi 9.858. W 2019 r. było jeszcze 9 936 parafii, podczas gdy w 2018 r. było ich 10 045.

Oficjalna liczba katolików w Niemczech wynosi obecnie 2.193.347, co stanowi 26,7 procent całej ludności. W 2019 r. odsetek ten wynosił jeszcze 27,2 proc.

Maleje i tak już niewielka liczba przyjęć do kościoła - w 2020 roku miało ich miejsce 1578, z czego 1390 to konwertyci z protestantyzmu.

- Także w czasie pandemii Kościół był obecny dla wielu ludzi, zwłaszcza w przełomowych momentach ich życia osobistego. Jednocześnie przeżywamy głęboki wstrząs w Kościele. Widać to również w statystykach odejść z Kościoła, co uważam za bolesne dla naszej wspólnoty. Wielu z nich straciło zaufanie i chce zaznaczyć to swoim wystąpieniem z Kościoła. Traktujemy to bardzo poważnie i musimy otwarcie i uczciwie stawić czoła tej sytuacji i udzielić odpowiedzi na pytania, które są do nas kierowane - stwierdził na temat danych przewodniczący niemieckiego episkopatu bp Batzing.

jkg/kai