Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy niszczenie pogańskich bożków jest zawsze złe? - zdjęcie
07.02.19, 16:45

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy niszczenie pogańskich bożków jest zawsze złe?

17

Ostatnia wspólna deklaracja papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azharu Ahmeda el-Tayeba wzbudziła uzasadnioną konsternację wśród części katolików głównie ze względu na znajdujące się tam twierdzenie o tym, iż "różnorodność religii jest wyrazem mądrej woli Boga". Niestety jednak nie jest to jedyne doktrynalnie problematyczne stwierdzenie, które możemy znaleźć w tym dokumencie.

W innym jego fragmencie czytamy wszak: "Wszelki atak na miejsce kultu stanowi pogwałcenie nauczania religijnego, niezależnie od pogwałcenia prawa międzynarodowego". To stwierdzenie nie rozróżnia miejsc kultu prawdziwej i fałszywych religii, a także tego, czy i w jakich okolicznościach można by uznać za moralnie uprawnione niszczenie pewnego rodzaju obiektów religijnych. Sugeruje się więc w ten sposób absolutną wręcz zasadę o treści: "Nigdy nie wolno atakować miejsc kultu żadnej religii". Takie postawienie sprawy jest sprzeczne z postawą wielu Świętych Pańskich, którzy niejednokrotnie niszczyli obiekty kultu fałszywych pogańskich religii. Przykładowo, starożytny kościelny pisarz Sulpicjusz Sewer w następujący sposób relacjonował burzenie pogańskie świątyń i bałwanów przez św. Marcina z Tours:

"Opowiem też, co się zdarzyło w wiosce Eduów, gdzie rozszalały wielki tłum pogańskich chłopów napadł na Marcina podczas burzenia tamtejszej świątyni, a jeden z pogan, zuchwalszy od innych, dobywszy miecza zmierzał w jego stronę. On, odrzuciwszy płaszcz, nadstawił temu, który chciał go zabić, obnażoną szyję. Poganin nie zawahał się go uderzyć: lecz gdy podniósł wyżej prawicę, upadł przegięty do tyłu i porażony Bożym lękiem błagał o przebaczenie. Podobnym do tego było wydarzenie następujące: w czasie niszczenia bożków, ilekroć ktoś chciał go zranić nożem, w tym samym momencie broń była mu wytrącona z ręki i znikała. Wieśniakom zaś mówiącym mu, aby nie niszczył ich przybytków, pobożnym kazaniem zazwyczaj tak uśmierzał pogańskiego ducha, że po ukazaniu im prawdy oni sami wywracali swoje świątynie" (Cytat za: Sulpicjusz Sewer, "Pisma o św. Marcinie z Tours. Żywot, listy, dialogi", Tyniec, s. 79).

Z kolei ks. Piotr Skarga tak relacjonował postępowanie Świętych żyjących w pierwszych wiekach rozwoju chrześcijaństwa, którzy niszczyli wizerunki pogańskich bóstw:

"Co tym za wielką cnotę i mężny, a z miłości Bożej i ludzkiego zbawienia pochodzący uczynek, ku wiecznej chwale ich i odpłacie poczytano jest. Czym nie czynili szkody bliźnim, ale je do rozumu dobrego i poznania prawego Boga prowadzili i na to żywot swój i gardło ważyli; woląc umrzeć, a czci Boskiej i duszom ludzkim pomóc; bo i oni poganie, którzy na tego Epimacha, albo i Teodora i innych ono serce mężne patrzyli, gdy mówili: jam spalił, jam to pokołatał, przeto abyście czartów swoich nieprzyjaciół w takiej czci nie mieli i jemu należną cześć oddając, zbawienie swoje pozyskiwali; nie mogło być, aby się byli niektórzy tym nie budowali i ku lepszemu baczeniu i swojemu dobremu nie przywodzili" (Cytat za: Ks. Piotr Skarga, "Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu. Na każdy dzień przez cały rok. Wybrane z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych", tom II, Petersburg 1862, s. 595 – 596).
W pismach zawierających zapis objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich znajdujemy zaś nawet zapis świadczący o tym, iż sam nasz Pan Jezus Chrystus miał osobiście uczestniczyć w niszczeniu pogańskich bałwanów:

"Jezus nauczał tu aż do świtu, dopóki nie pogaszono płonących lamp. Nakazywał też surowo zniszczyć wszystkie bałwany jako wyobrażenia diabła (…) Całą noc z soboty na niedzielę Jezus nauczał przed bałwochwalnicą, sam pomagał rozbijać bałwany i objaśniał w jaki sposób mieli rozdać kawały kruszcu" ( Cytat za: "Żywot i bolesna Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi wraz z Tajemnicami Starego Przymierza według widzeń błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich", Wrocław 2009, s. 662).

Powyższe przykłady nie są oczywiście jakimiś samowolnymi ekscesami czy wyobrażeniami tych lub innych świętych, ale mają one swoje mocne podstawy w Piśmie świętym, gdzie Bóg niejednokrotnie nakazywał niszczenie pogańskich obiektów kultu (patrz: Pwt 7, 5; Lb 33, 51-52, Pwt 29, 16-17). Oczywiście, można powiedzieć, że podobne Boże polecenia i rozkazy były osadzone w kulturowym i historycznym kontekście w jakim przyszło żyć narodowi wybranemu w czasach Starego Przymierza. To prawda, jednak fakt, iż sam Stwórca był autorem tych nakazów eliminuje możliwość kategorycznego czy bezwzględnego potępienia niszczenia pogańskich miejsc kultu, gdyż Bóg jako absolutnie święty i dobry nie mógłby rozkazać czynienia czegoś co by było ze swej natury złe. Jak mówi o tym Pismo święte: „Nikomu  nie przykazał On być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć” (Syr 15, 19-20).
Wszystko powyższe nie oznacza, iż w takim razie możemy czuć się swobodnie jeśli chodzi o niszczenie pogańskich obiektów kultu i że należy to czynić zawsze wtedy, kiedy będzie ku temu okazja. Po pierwsze bowiem, nie mamy zwykle upoważnienia ze strony władz cywilnych by tak czynić. Po drugie: ci ze Świętych Pańskich, którzy niszczyli pogańskie bałwany niejako na własną rękę, być może działali tak pod wpływem jakiegoś szczególnego nadprzyrodzonego natchnienia mówiącego im, że będzie rozsądne tak postąpić w danej chwili. To jednak, że nie powinniśmy niszczyć pogańskich bałwanów przy każdej lepszej okazji nie oznacza, że takie działania są zawsze złe i niedozwolone. A niestety właśnie taki sposób rozumowania podsuwa nam ostatnia wspólna deklaracja papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azharu Ahmeda el-Tayeba.

Mirosław Salwowski

Komentarze (17):

ciekawski2019.02.8 10:07
A co komu to przeszkadza co kto wierzy. Ma ochotę jego sprawa. ale nie moja religia jedyna, najważniejsza.
Jan Radziszewski2019.02.8 8:11
+ Angelus + Widać braki w myśleniu bo tzw Bogi Słowian Germanów Celtów Rzymian Greków ect Hinduizmu Buddyzmu są demonami z piekła inaczej mówiąc DIABŁAMI Których RUSCY Nazywają BIESAMI I uświadom sobie duraku że Trójca Przenajświętsza to jest Bóg Stworzyciel a więc ma władzę nad tobą i nad tymi bogami tj aby ciebie jak zbuntowane anioły /Ap 12,3 nn) tj te bogi - do piekła na wieczną karę cię skazać i żadne tzw bogi Perun i inne cię nie uratują bo same są karane w piekle i postawione po to by takich jak ty duraków karać za to że ich słuchały i wielbiły za życia . tzn cześć im zamiast BOGU oddawały A Bóg nie pozwoli nikomu szydzić z Siebie por /Iz 14,12-15) Czy Lucyfer nie został strącony do piekieła
Link2019.02.8 9:14
skoro Bóg jest taki mądry to dlaczego stworzył mnie ateistą?
Witek2019.02.9 18:41
Bo myślisz samodzielnie .
Jan Radziszewski2019.02.7 22:01
Niebawem Ręka Bożej Sprawiedliwości uderzy z pełną mocą na całą grzeszną ludzkość. Nie muszą się bać ci, co żyją sprawiedliwie i pobożnie, lecz tylko ci, co są pełni wiarołomstwa i wszelkiej nieprawości. Polsko, Polsko, umiłowałem cię bardzo, bo byłaś Mi wierna o wiele bardziej niż inne narody. Niebawem uruchomię wydarzenia, które spowodują wielkie cierpienia wszystkich Polaków. Wielu nie wytrzyma presji wydarzeń, bo ratunek i wszelka ulga, będzie jedynie w Bogu. Po dniach oczyszczenia, to wy będziecie przodować w wierności Bogu i wypełnianiu Bożej Woli. Wydarzenia, które nastąpią, zniosą z powierzchni ziemi wiele krajów, wiele narodów. Grzech ich wielokroć przebił grzechy Sodomy i Gomory. Zniszczone będą miejsca, w których odbywały się aborcje. Ziemia pochłonie wiele, wiele istnień. Nie przetrwa tego ten, kto się nie będzie modlić. Szybkimi krokami nadchodzi czas, kiedy Moce Niebios zostaną wstrząśnięte, a wydarzenia będą nabierać tempa. Na całość wydarzeń należy patrzeć z szerszej perspektywy. Dając ci zadanie Żywy Płomieniu, dam ci wszystko, co do wypełnienia tego zadania będzie niezbędne, konieczne. Zwalczajcie wszelkie swoje grzechy, swoje słabości, a Ja pomogę wam we wszystkim wraz z Moją Świętą, Kochaną Mamą, lecz najpierw muszę ujrzeć wasz trud i wysiłek. Wydarzenia oczyszczenia w pierwszej kolejności dotkną kościoła w Polsce. Umrą ci kapłani i hierarchowie, którzy oddali swe serce i dusze na żer demonowi.
Azazel2019.02.8 16:05
Nie ma chyba na frondzie lepszego klauna niż Radziszewski. Albo to totalny wariat, albo tajny agent Biedronia.
Angelus2019.02.7 21:41
A kto decyduje o tym, którzy bożkowie są pogańscy, a którzy nie? Dlaczego wyznawcy słowiańskiego Peruna mają być gorsi od wyznawców semickiego bóstwa Jahwe?
lolek kremówka2019.02.7 19:47
Zawsze można zastąpić je katolickimiświętymi. Praktycznie wszystkie święta katolickie zostały "wstawione" w miejsce pogańskich. I katolik w to wierzy (bo Biblii nie czyta).
trasz2019.02.7 19:02
Czy niszczenie katolickich bożków zawsze jest złe?
Witek2019.02.7 19:50
Świetny wpis .
Jan Radziszewski2019.02.7 22:14
W KK nie ma bożków ale poza KK mnogo a mnogo bo jak wynika z wypowiedzi ty jesteś jednym z nich Ty sam za niedługi czas zobaczysz te bożki tj demonów które takim jak ty umilają wieczność w piekle tzw Hurysy piekielne tj diabły
mmarq2019.02.7 16:57
Rozum nie wystarczy jak widać, potrzebne jest jeszcze zakorzenienie w wartościach.
Dzban2019.02.7 16:56
Oczywiście, że można dopóki robią to katolicy to jest wszystko w porządku.
Gamberro2019.02.7 17:11
Czy widziałeś wysadzony w powietrze meczet, lub buddyjską świątynię przez katolików? ogarnij się zanim palniesz większą głupotę. na razie to oni nas eliminują,
Witek2019.02.7 19:48
Katolicy palili biblioteki
Jan Radziszewski2019.02.7 22:07
Co zapomniałeś że Niemcy z SS palili publicznie czy w ZSRR Bolszewicy nie tylko ! A tak naprawdę martw się o siebie żebyś nie spłonął w piekle tzn płonął w jeziorze ognia i siarki /Ap 20,15)
FELAR2019.02.7 18:08
Kalemu ukraść krowę - źle, Kali ukraść krowę - dobrze :)