Ojciec Święty wyraża głębokie uznanie dla konsekwentnego świadectwa, jakie Rycerze Kolumba dają publicznie chrześcijańskiemu rozumieniu małżeństwa i rodziny. Pisze o tym watykański sekretarz stanu w przesłaniu na trwającą w Filadelfii doroczną międzynarodową Najwyższą Konwencję tej największej na świecie organizacji katolików świeckich, liczącej blisko 2 mln członków. Organizacja ta zrzeszająca wyłącznie mężczyzn, powstała w XIX wieku w USA, obecna jest dziś w wielu krajach świata, w tym i w Polsce. Kard. Pietro Parolin przypomina, że Franciszek przygotowuje się już do odwiedzenia w przyszłym miesiącu tego amerykańskiego miasta, gdzie będzie uczestniczył w VIII Światowym Spotkaniu Rodzin.

„Małżeństwo, podniesione przez Zbawiciela do godności sakramentu, jest w planie Stwórcy przymierzem miłości i wierności na całe życie między mężczyzną i kobietą, ukierunkowanym na ich udoskonalenie i uświęcenie oraz przyszłość rodziny ludzkiej – pisze w imieniu Papieża kardynał sekretarz stanu. – Dziś, gdy małżeństwo atakują potężne siły kulturowe, wierni są wezwani do dawania świadectwa tej podstawowej prawdzie wiary biblijnej i prawa naturalnego, istotnej dla mądrego i sprawiedliwego porządku społeczeństwa”. Temat tegorocznej Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba: „Obdarzeni przez Stwórcę życiem i wolnością” wskazuje na spoczywający na amerykańskich katolikach obowiązek obrony tych dwu wartości, na których zbudowany jest ich naród. Ich   fundamentem jest wolność religijna, którą należy rozumieć jako wolność nie tylko kultu, ale mówienia i działania zgodnie z sumieniem. „Kiedy prawo to jest zagrożone przez inwazyjną politykę publiczną czy rosnący wpływ kultury stawiającej rzekome prawa osoby nad dobrem wspólnym, konieczna jest mobilizacja sumień wszystkich tych obywateli, którzy niezależnie od przynależności partyjnej czy religijnej troszczą się o pomyślność społeczeństwa” – czytamy w papieskim przesłaniu.

Ojciec Święty ma nadzieję, że do tego proroczego świadectwa przyczyni się znacznie program katechez i modlitw podjęty przez Rycerzy Kolumba przed Światowym Spotkaniem Rodzin i jesiennym Synodem Biskupów. Wyraża im ponadto uznanie za zwracanie uwagi na tragiczne ataki, jakich doznają w różnych częściach świata wspólnoty mniejszościowe, najczęściej chrześcijańskie, jak też za praktyczną solidarność z uchodźcami. Zachęca ich do modlitwy za tych, którzy cierpią tylko dlatego, że są wierni Chrystusowi. Papież jest ponadto wdzięczny Rycerzom Kolumba za ich dzieła charytatywne, edukacyjne i duchowe, przez które wspierają misję Kościoła i jego własną posługę jako Następcy Piotra.

bjad/radio watykańskie