Tylko u nas! Gen. Waldemar Skrzypczak: To czas, kiedy Parlament powinien rozważyć przywrócenie powszechnego poboru - zdjęcie
15.11.21, 13:20Fot. screenshot - YouTube (Defence24)

Tylko u nas! Gen. Waldemar Skrzypczak: To czas, kiedy Parlament powinien rozważyć przywrócenie powszechnego poboru

124

„Teraz obie izby Parlamentu powinny zdecydować, czy sytuacja na granicy jest sytuacją zagrażającą bezpieczeństwu państwa i podjąć decyzję co do odwieszenia poboru w ramach zasadniczej służby wojskowej. Jeśli Parlament uzna, że znamiona tego konfliktu wyczerpują wszystkie przesłanki do odwieszenia służby zasadniczej, to trzeba tę decyzję podjąć. My tych żołnierzy, którzy byliby w ramach zasadniczej służby wojskowej powołani, w miesiąc nie wyszkolimy. To proces, na który potrzeba czasu. Dlatego moim zdaniem rolą Parlamentu jest teraz podjęcie decyzji w tej sprawie” - mówi portalowi Fronda.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych RP.

 

Fronda.pl: Obecnie na granicy z Białorusią mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, któremu towarzyszą liczne prowokacje białoruskich służb. Sytuacja staje się jednak coraz bardziej napięta, w związku z czym coraz częściej pojawia się pytanie, czy grozi nam otwarty konflikt. Kiedy rozmawialiśmy półtora miesiąca temu podkreślał Pan, że jeśli doszłoby do konfrontacji z Białorusią, w trzy dni Wojsko Polskie byłoby w Mińsku. To wariant, w którym w konflikt nie angażuje się Rosja. Zdaje się jednak, że Łukaszenko dziś nie podejmuje samodzielnie decyzji i jeśli zdecyduje się wywołać konflikt, to zrobi to mając pewność co do rosyjskiego wsparcia. Czy w sytuacji, w której białoruską agresję otwarcie wesprą wojska rosyjskie Polska ma szanse się bronić?

Gen. Waldemar Skrzypczak: Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i jeżeli doszłoby do konfliktu, to nie byłby to konflikt tylko z udziałem Polski, ale konflikt z udziałem państw NATO. W takiej sytuacji zadziałałby artykuł 5. i nie bylibyśmy sami. Nie ulega więc wątpliwości, że byłaby to wojna wielkoskalowa, w której Rosja stanęłaby przeciwko NATO.

Białoruska armia jest częścią armii rosyjskiej. Mówiąc o tych trzech dniach chciałem odpowiedzieć na retorykę białoruskich mediów. Tam pojawiają się głosy, że Białoruś zbombarduje Warszawę, że zniszczą nasze wojska itd. Z naszej strony nie ma odpowiedzi polityków, bo nawet nie wypada, aby politycy wypowiadali się w taki sposób. Mnie natomiast jako obywatelowi nie mającemu związku z polityką wolno to powiedzieć. W związku z tym powiedziałem, aby Białoruś nie liczyła, że będzie jej lekko z czymkolwiek, ponieważ Polska jest poważnym przeciwnikiem. Sama Białoruś niech więc lepiej z nami nie zaczyna, bo skończy się to dla Białorusi źle. My oczywiście na Białoruś nie napadniemy. Białoruś musi jednak mieć świadomość, że jakikolwiek konflikt z Polską skończy się porażką Łukaszenki.

Czy natomiast Rosja zaangażuje się w ten konflikt? Rosji być może nie chodzi o to, żeby się angażować, ale żeby sprowokować. Dlatego trzeba być bardzo czujnym i ostrożnym, ale nie można też w tej wojnie informacyjnej dać się Łukaszence zastraszyć, co próbują robić białoruskie media. Musimy być silni i dawać odpór białoruskiej i rosyjskiej propagandzie.

Jeżeli doszłoby do konfliktu z udziałem Rosji, byłaby to wojna wielkoskalowa w Europie, w którą zaangażowałoby się NATO i byłaby to wojna długotrwała. Taka wojna moim zdaniem dla Rosji skończyłaby się źle. Rosja nie wytrzyma długotrwałej wojny. To byłaby długa, bardzo mocno wyniszczająca Rosję wojna, a Rosja bez wojny jest już w gospodarczej zapaści. Zdaje się więc, że ta wojna jest Putinowi niepotrzebna. On prowokuje i nawet zachęca Łukaszenkę do wywołania konfliktu z Polską. My w ten konflikt nie powinniśmy dać się wciągnąć, natomiast nasza retoryka powinna być odstraszająca. Łukaszenko próbuje nas zastraszyć. My się zastraszyć nie damy. Musimy Łukaszenkę odstraszać, mając świadomość tego, że nie jesteśmy chłopcami do bicia. Polska to suwerenne państwo mające swój potencjał militarny i będące w stanie z łatwością poradzić sobie z potencjałem militarnym Białorusi.

Od początku apelował Pan Generał o umiędzynarodowienie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy i przestrzegał przed propagandową klęską. Jak widzi Pan ten problem dziś? Zdaje się, że Europa znacznie bardziej się zaangażowała.

Czas najwyższy, aby zaangażowała się Europa i wszyscy inni święci. Zaangażować się musi ONZ, bo to ONZ powinien wziąć na siebie ciężar operacji humanitarnej w tym rejonie. Nie my, nie nasze organizacje, tylko ONZ. Powinien wkroczyć z operacją humanitarną i udzielić tym ludziom niezbędnej pomocy. Ewakuować ich stamtąd i zapewnić im schronienie. To powinna być misja ONZ i czas najwyższy, żeby ONZ wkroczyło. Powinno zrobić to już dawno, ale to bardzo powolna organizacja. Na forum ONZ pojawiła się już ta sprawa. Teraz ONZ powinien podjąć rezolucję o przeprowadzeniu operacji humanitarnej na terenie Białorusi.

Proszę też zwrócić uwagę jaka jest retoryka Putina. On oświadczył, że chętnie udzieli pomocy w rozwiązaniu kryzysu. Najpierw wywołał ten kryzys, a teraz chce być mediatorem. Chce przejąć wiodącą rolę w rozwiązaniu konfliktu. Dla nas nie ma gorszego scenariusza, polskiej dyplomacji nie wolno do tego dopuścić. On nie może być rozjemcą, ponieważ sam ten konflikt wywołał. Teraz chce być cudotwórcą, który uwolni Polskę przed wojną. Nie. Od tego jest NATO, od tego jest Unia Europejska i od tego jest ONZ. Nie Putin, który chce sobie przypisać zwycięstwo. Nie wolno do tego dopuścić!

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefami rządów Litwy i Łotwy o uruchomieniu art. 4. NATO. Co oznaczałoby to w praktyce? Miałoby to wymiar jedynie dyplomatyczny czy taka decyzja pociągnęłaby za sobą jakieś konkretne działania?

Samo podniesienie tematu art. 4. jest bardzo znaczące i wymowne. Wydaje się, że gdyby ten temat był podniesiony nie tylko z udziałem tych trzech państw, ale całego NATO, to Putin miałby się czego bać. To jasny sygnał, że wszystkie państwa NATO są zdeterminowane, aby ten konflikt rozwiązać.

Wsparcie dla Polski płynie też z Ukrainy, która zaoferowała pomoc swojej straży granicznej i żołnierzy, mogących podzielić się informacjami wywiadowczymi. Tymczasem sama Ukraina stoi przed poważnym zagrożeniem. Rosja ponownie koncentruje swoje wojsko przy granicy, a Waszyngton ostrzega o możliwym ataku. Jakie znaczenie miałby taki atak dla sytuacji na granicy polsko-białoruskiej?

Nie wiązałbym tych dwóch rzeczy. Konflikt na granicy polsko-białoruskiej wygaśnie. Wydaje mi się, że w ciągu kilku tygodni on sam się rozwiąże, bo zaczyna już uwierać Putina. Proszę zauważyć, że wszyscy oskarżają o wywołanie tego konfliktu Putina. Nikt nie wierzy w jego zapewnienia, że Moskwa nie ma z tym nic wspólnego. Dlatego zdaje się, że on ten konflikt szybko wygasi.

Co do Ukrainy, moim zdaniem Putin boi się, że Ukraina będzie chciała odbić Ługańsk i Donieck. Proszę pamiętać, że w tym roku Rosja zaliczyła dużą wpadkę. Poniosła klęskę, wspierając Armenię w konflikcie z Azerbejdżanem. Azerbejdżan dał łomot Armenii i zabrał Karabach. Za Armenią stali Rosjanie i to oni ponieśli prestiżową, wizerunkową porażkę. Moim zdaniem Putin boi się, że to, co Azerbejdżanie zrobili z Karabachem, Ukraińcy zrobią z Donieckiem i Ługańskiem. Dlatego trzyma wojska, bo boi się, że Ukraińcy chcieliby wykonać uderzenie i przepędzić separatystów.

W mojej ocenie Putin nie wywoła kolejnej wojny, bo to nie byłaby dla niego łatwa wojna. Ukraina będzie się biła o niepodległość i suwerenność. W tej chwili ma już silną armię i Rosjanom na pewno nie będzie lekko. To też byłaby dla Rosji długotrwała wojna. Ukraina nie jest w żadnym sojuszu i biłaby się z Rosją sama, ale cały świat, w tym Chiny i Turcja, byłby po stronie Ukrainy. Putin ma tego świadomość, dlatego wydaje mi się, że wojny z Ukrainą nie będzie zaczynał, bo może mieć poważne problemy. Nie twierdzę, że by przegrał z Ukrainą, ale uwikłałby się w duży konflikt, który mógłby być dla Rosji podobny do konfliktu w Afganistanie. Putin boi się, że Ukraina będzie dla Rosji drugim Afganistanem.   

Obecny kryzys na granicy, obok pandemii koronawirusa, jest sprawdzianem dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwszy raz możemy zobaczyć mobilizację tej utworzonej w 2017 roku formacji. Jak w tym kontekście ocenia Pan Generał decyzję o stworzeniu WOT i ich dzisiejsze możliwości.

Zawsze mówiłem, że była to dobra decyzja. Te wojska są potrzebne. Widać było w czasie pandemii i szczególnie teraz, że ta formacja się sprawdza.

Sytuacja na granicy prowokuje też pytania o zasadniczą służbę wojskową. Dziś kontakt młodych mężczyzn z wojskiem jest ograniczony do stawienia się na komisji i odebrania książeczki wojskowej. Nie mamy młodych rezerwistów. Projekt nowej ustawy o obronie Ojczyzny przewiduje utworzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Uważa Pan Generał, że to rozwiązuje problem czy jednak w jakiejś formie powinien wrócić powszechny pobór?

Na czas pokoju dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, przy zbudowaniu odpowiedniego systemu zachęt, jest dobrym rozwiązaniem. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa trzeba jednak wrócić do poboru obowiązkowego.

Teraz obie izby Parlamentu powinny zdecydować, czy sytuacja na granicy jest sytuacją zagrażającą bezpieczeństwu państwa i podjąć decyzję co do odwieszenia poboru w ramach zasadniczej służby wojskowej. Jeśli Parlament uzna, że znamiona tego konfliktu wyczerpują wszystkie przesłanki do odwieszenia służby zasadniczej, to trzeba tę decyzję podjąć. My tych żołnierzy, którzy byliby w ramach zasadniczej służby wojskowej powołani, w miesiąc nie wyszkolimy. To proces, na który potrzeba czasu. Dlatego moim zdaniem rolą Parlamentu jest teraz podjęcie decyzji w tej sprawie.

Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększyć liczebność wojsk do 300 tys. żołnierzy. Realnym jest, że będzie to armia nie tylko duża, ale dobrze uzbrojona i wyszkolona?

To proces wieloletni, a nie plan na rok czy dwa. Moim zdaniem to plan na dziesięć, dwanaście lat. Decyzja jest jak najbardziej uzasadniona. Musimy zwiększyć potencjał armii, uelastycznić ją i dać jej nowe możliwości. Armia musi być odpowiednio duża, aby mogła wypełnić swoją misję. Tą misją jest obrona Polski. Obecny potencjał w mojej ocenie nie jest wystarczający.

 

Rozmawiał Karol Kubicki

Komentarze (124):

LWP kacapska trupiarnia2022.01.2 15:48
Takie stare postkomunistyczne trepy nigdy nie pozbędą się tej swojej chorej mentalności że na front należy wysyłać setki tysięcy mięsa armatniego z poboru. Taka była chora doktryna sowieckich kacapów i całej tej zgnilizny układu warszawskiego i kacapskiej trupiarni jaką buło całe to LWP. Skrzypczak jenerał to stary komunistyczny szpicel i niech lepiej zamilknie bo jego czas i starych komuchów trepów dawno minął!
Zawisza Czarny2021.11.30 14:41
Tak i będziemy hodować na koszt społeczeństwa dziesiątki tysięcy zdemoralizowanego mięcha armatniego, które codziennie będzie odliczało dni do wyjścia do cywila! Weźcie towarzyszu Skrzypczak porządnego młotka i tak porządnie stuknijcie się w głowę!
Piotr2021.11.23 23:02
Obowiązkową służbę wojskową załatwiono skutecznie u nas w kraju, kiedy tamta postkomunistyczna armia zwłaszcza w latach 90-tych zaczęła wykorzystywać poborowych jako całkowicie darmową siłę roboczą od wszelkich robót remontowo-sprzątających w koszarach i nie tylko, a szkolenia wojskowego w większości jednostek było tyle co kot napłakał ze względu na notoryczny brak pieniędzy. Dlatego młodzi Polacy zaczęli masowo unikać ZSW. Dzisiaj to musztarda po obiedzie, obawiam się że jakiekolwiek przywrócenie przymusowych wcieleń z poboru zakończyłoby się całkowitą kompromitacją. Tak to już z nami jest jako Narodem że zawsze budzimy się jak jest już za późno, tak było przed rozbiorami i później, Polacy by chcieli żeby za nich taką obowiązkową służbę wojskową odbyli ci "głupsi" i bardziej naiwni. Dzisiaj lepiej skupić się nad odpowiednim wyszkoleniem ochotników z WOT i zwiększyć liczebność i wyszkolenie tej formacji. Na głupie i nierealne społecznie pomysły nie ma już czasu i pieniędzy.
Ghost2021.11.18 20:07
Kumpel załapał się na obowiązkową służbę wojskową pod koniec lat 90-tych. Powiedział mi, że w jego jednostce poborowi chętniej strzelaliby do swoich przełożonych i starszych kolegów niż do jakiegokolwiek wroga. Nic dziwnego skoro ich kaci nosili polskie a nie obce mundury. Takie to było u nas jeszcze do niedawna wojsko.
nol2021.11.18 13:22
No nie! tylko nie to!
Rezerwista2021.11.18 11:56
Niech biorą do wojska synów dygnitarzy państwowych a nie synów robotników i rolników .
rocznik 732021.11.18 10:52
nie byłem i nie będę w wojsku. Ukrywałem się na Mazurach :) NIGDY nie poszedłbym w bój za tę skłóconą przyklasztorną wioskę nad rzeką
PO PRAWDZIWIE POLSKIE, nie NIEMIECKO-SOWIECKIE2021.11.18 1:22
Chcesz POKOJU??? ZBRÓJ się na POTĘGĘ, w najnowocześniejszą broń z CAŁEGO ŚWIATA. Nie możemy dopuścić, aby ponownie ZADYMIŁY KOMINY KONZENTRATION LAGER i ESZELONY wywożące PRAWDZIWYCH POLAKÓW na SYBIR. Wolę jeść suchy chleb niż pozwolić, aby moje DZIECI i WNUKI zostały WYMORDOWANE przez WROGÓW POLSKI i POLAKÓW, NAJEŹDŹCÓW. POWINIEN być wdrożony PROGRAM pod nazwa "KAŁASZ 500+" (te 500 to 500 sztuk nabojów wystrzelonych ze swojej broni na strzelnicach i 5000 sztuk w domowym magazynie). Program "KAŁASZ 500+" obejmuje TYLKO PRAWDZIWYCH POLAKÓW PATRIOTÓW. Trzeba uważać aby nie przemknęli się do tego programu WROGOWIE POLSKI i POLAKÓW. Szczególnie POMIOT tych którzy przybyli do Polski na SOWIECKICH TANKACH w 1944 roku, zamieniając swoje CHACHŁACKIE SOWIECKIE nazwiska na POLSKOBRZMIĄCE. Zaraz WROGOWIE POLSKI i POLAKÓW zaczną BEŁKOTAĆ, BAŁAKAĆ, kto będzie weryfikował, kto jest PRAWDZIWYM POLAKIEM PATRIOTĄ, od razu ODPOWIEM, weryfikować będziemy My PRAWDZIWI POLACY, III pokolenie AK, WiN, NSZ.
Rezerwa2021.11.17 22:16
Obawiam się, że z obowiązkowym poborem w pakiecie dostalibyśmy znowu "falę", gnębienie "kotów" i całą resztę znanych dawniej w wojsku patologii.
Rambolito2021.11.17 21:17
Przymusowy pobór nie przejdzie u nas w kraju, z jednego bardzo ważnego powodu. Społeczeństwo znowu podzieli się na tych którzy bez problemu unikną takiego przymusowego wojska i na tych którzy przez brak kasy i znajomości będą musieli odbębnić pańszczyznę. To już było i skończyło się w końcu całkowitą katastrofą.
Po co wymyślać proch?2021.11.18 0:22
Jest model szwacarski, izraelski, fiński, amerykański inne. Pojechać, zaprosić, obejrzeć, skonsultować, coś wybrać, dostosować do warunków i wdrożyć. Ale to potrwa. To co było traktować jako przymusową zaszłość historyczną.
Polak2021.11.17 21:12
Staremu trepowi mocno odbiło na stare lata, ale niech mu będzie.
Polak2021.11.17 21:11
Staremu trepowi odbiło na stare lata, ale niech mu będzie. Będziemy ciągać w kamasze młodych i wyrywać ich z rynku pracy a w ich miejsce przyjadą do roboty rezuny z UPAiny uciekające przed poborem.
Hiob2021.11.17 20:19
Wojsko poborowe u nas w kraju dzieliło się na trepów czyli tak zwaną kadrę, szwejów czyli poborowych i bażantów, darzących się wzajemnie pogardą i nieukrywaną nienawiścią, a nauczyć się w nim można było bardzo wielu różnych patologicznych rzeczy, których zbiorcze podsumowanie stanowiły tabuny pijanej wściekłej dziczy przewalającej się przez masowo demolowane i niszczone dworce i pociągi kiedy "rezerwa" wychodziła do cywila albo poborowi jechali masowo na przepustki. Owszem bywały nieliczne wyjątki, jednak były to właśnie wyjątki, nie mające żadnego znaczenia dla całości patologicznego obrazu. Warto o tym pamiętać, kiedy się pisze o zbawiennej roli przymusowej służby wojskowej z poboru - wymusić zastraszaniem można posłuszeństwo ale tak z nikogo nie da sie zrobić wyszkolonego żołnierza. Na marginesie - niezależnie od nadciągającej dronizacji, o tym, jak wygląda starcie wojska z poboru z wojskiem zawodowym, poucza wojna falklandzka albo ostatnie wojny w Zatoce Perskiej (jedyną formacją, która po stronie argentyńskiej naprawdę walczyła w wojnie o Falklandy i od której Brytyjczycy dostali potężne lanie było lotnictwo czyli dobrze wyszkoleni zawodowcy, reszta na wyspach falklandzkich to byli właśnie szweje z poboru, zdemoralizowani, zastraszeni prawie wszyscy z biednych rodzin i marginesu społecznego, a ich wartość bojowa była żadna. Prawda jest taka że niektórzy do wojska się nie nadają i trudna służba wojskowa nie zrobi z nich żadnych twardzieli, zmotywowanych patriotów i zdyscyplinowanych ludzi, wręcz przeciwnie coś takiego jeszcze bardziej pogłębi ich problemy psychiczne i nieprzystosowanie. Jeszcze warto sobie przypomnieć jedno związane u nas w kraju z poborowym wojskiem, były z tym w większości wypadków same problemy. Taka armia niewolnicza nie ma dzisiaj racji bytu. Poza tym ta tak zwana kadra zawodowa potocznie zwana trepami ci ludzie jeszcze bardziej zdemoralizowani niż te chłopaki z poboru które trafiały do wojska, trepy całkowicie zniszczyli i wypaczyli obowiązkową służbę wojskową wśród młodych Polaków.
Rezerwista2021.11.17 20:06
Powrót do ZSW marzy się tylko starym postkomunistycznym trepom takim jak Skrzypczak i niespełnionym życiowo byłym szwejom z poboru, którzy nie mogą żyć bez bezkarnego gnojenia młodzieży. Wielu z nich to starzy falowcy, którzy w okresie pełnienia służby nie tylko nie zapobiegali fali na swoich jednostkach, ale wręcz w niej uczestniczyli i znęcali się bezkarnie nad poborowymi młodszych roczników co miało miejsce w jednostkach gdzie Skrzypczak był pożal się boże oficerem. ZSW w Polsce była całkowitą PATOLOGIĄ zwłaszcza w latach 90-tych już niby w tej wolnej Polsce i dobrze że społeczeństwo to w końcu ukróciło. Jakikolwiek rząd, który spróbuje przywrócenia tej patologii, może praktycznie zapomnieć o przetrwaniu dłużej niż do najbliższych wyborów. Przykro mi, ZSW w Polsce już nie będzie, to była zbyt duża patologia, demoralizacja, całkowita strata czasu, a ludzie jeszcze zbyt dobrze to pamiętają!
edzio2021.11.17 19:32
Wiec szykuje sie mosowa ucieczka mlodziezy z Pisowskiej Polski bez prawa do powrotu.
gumowa kaczka2021.11.17 19:19
każdy rząd ,który wprowadziłby powrót OBOWIAZKOWEJ służby wojskowej ma w kieszeni przegrane wybory - nie zrobią tego
Olek2021.11.17 18:26
Skrzypczak jestes starym komunistycznym trepem dlatego tak bredzisz.Sprobuj sobie wyobrazic przymusowy pobor do wojska.Moze opowiesz o fali ktora byla w twojej jednosce.Zapomniales.Twoje wnuki,dzieci celebrytow,politykow nie mialyby zadnych problemow od wymigania sie od poboru.Zapomnji dziadku o swoim glupim pomysle,jedz na ryby
Eddii2021.11.17 17:12
Polska musi mieć min 500 tysięczną armię ,silną i nowoczesną,ok 10 % PKB na armię,powszechny pobór,roczna służba obowiązkowa .Polska musi być krajem zmilitaryzowanym ,gdzie ciągle trwają szkolenia,ćwiczenia,alarmy ,w których wszyscy uczestniczą, bez tego nie mamy szans obronić się przed tłumem imigrantów,a co dopiero przed atakiem sovietów. Trzeba odrzucić że ktoś nam przyjdzie z pomocą, obecny kryzys i każdy inny pokazał ze ani NATO,ani UE ani USA palcem nie kiwną aby realnie wesprzeć nas w potrzebie. I młode pokolenie aż prosi się aby zrobić z nich prawdziwych mężczyzn,którzy w razie W staną w obronie Ojczyzny.
wy2021.11.17 15:59
Ale gdzie ich skoszarowac przeciesz jednostki zlikwidowano budynki sprzedane chcieli jeszcze lasow sie pozbyc ktore wiadomo sprzedaje sie z ziemia
gość2021.11.17 13:52
ci co byli 35 lat temu w wojsku to dobrze wiedzą jak te szkolenia wyglądały. przez dwa lata był raz na poligonie, wystrzelił trzy naboje podczas całej służby. a reszta w koszarach. pompki i tresura.
Klapaucjusz2021.11.17 12:03
Powszechny pobór był w PRL. I co z tego wyszło? Fala, ganianie kotów i malowanie trawy na zielono.
dobrzegadawgóredziada2021.11.17 13:07
Brak poboru za IIIRP. I co z tego wyszło? Zniewieściałe maminsynki w rurkach, geje i poniewierające nimi agresywne sfrustrowane lesby. A wszystko to dopieszczane w kompletnie bezstresowym, bez wymagań i obowiązków życiu przez zapomogę dla leni w postaci 500+.
Polak2021.11.17 21:14
synku współczesne wojsko nie jest od tego żeby z kogoś na siłę robić mężczyznę i faceta, do wojska mają trafiać ludzie którzy się do ciężkiej służby nadają, w twoim wypadku działa jeszcze PRLowska propaganda która jak widać mózg ci skutecznie wyprała.
tw Lolek2021.11.17 9:46
Marzą się czasy komuny, kiedy ludzie migali się od wojska. Ochotnik to człowiek lepiej zmotywowany. W przypadku zagrożenia, jasne, że jakieś dodatkowe kwestie mozna rozważać, ale bez przesady.
JonB2021.11.17 7:20
I wyjedzie nastepne 2 miliony mlodych. Starzy tez.
JonB2021.11.17 7:16
I wyjedzie nastepne 2 miliony mlodych. Starzy tez.
Uważam, że albo generał zbzikował albo2021.11.16 22:57
świadomie prowadzi krecią robotę. Powszechnego poboru nie wprowadza się ustawą sejmową ale długimi latami ciężkiej pracy aparatu sejmowego, państwowego w tym wojskowego. Wizja, plan, przygotowanie środków, finansowania, infrastruktury, stanu prawnego, mediów, społeczeństwa, uzasanienie konieczności. Służba w wojsku to zawód i uczyć i szkolić się trzeba długo i mozolnie. Przy tym poziomie nasycenia zaawansowanymi środkami rozpoznania i niszczenia kto ma iśc do poboru? Hydraulicy aby pompowali z kieszenie do kieszeni? Pobór zlikwidowano i dobrze bo tworzył wyłącznie patologię. Głosowanie, teraz, w sejmie? To wolne żarty, kpina z ludzi. I puścić na granicę gości w stringach z irokezami?
kapax2021.11.16 22:03
Obawiam się , że współczesne cioty trzeba by szkolić ze trzy lata to może by nie wystarczyło .
Skrzypek na dachu2021.11.16 19:15
Parlament powinien rozwazac odebranie emerytury generalskie kazdemu za to ze za bardzo wtraca sie do spraw ktore juz nie wroci .Nikt inny nie czce rozwiazania prosto z PRLu , tylko tacy co pamietaja stalinowskie czasy swojej mlodosci i sam tensknie za zmarnowane mlode lata .
John2021.11.16 18:38
Kto jeszcze słucha tego generała. Interesowny gość. Niech doradza lepiej królowi Julianowi.
Karol2021.11.16 14:21
oczywiście po miesięcznym szkoleniu będą obsługiwać nowoczesne systemy uzbrojenia p. Skrzypczak chyba czas odwiedzić lekarza
JonB2021.11.17 7:21
Nie ma takiej specjalnosci.
Anonim2021.11.16 11:34
Jeżeli istnieje jakaś mądra koncepcja szkolenia wojskowego, przygotowania do samoobrony i umiejętności posługiwania się bronią, to nie jest ono zbyteczne. Byle nie było farsą jak za komuny!
Anonim2021.11.16 10:34
Gdy znów do murów klajstrem świeżym Przylepiać zaczną obwieszczenia, Gdy „do ludności”, „do żołnierzy” Na alarm czarny druk uderzy I byle drab, i byle szczeniak W odwieczne kłamstwo ich uwierzy, Że trzeba iść i z armat walić, Mordować, grabić, truć i palić; Gdy zaczną na tysięczną modłę Ojczyznę szarpać deklinacją I łudzić kolorowym godłem, I judzić „historyczną racją”, O piędzi, chwale i rubieży, O ojcach, dziadach i sztandarach, O bohaterach i ofiarach; Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin Pobłogosławić twój karabin, Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, Że za ojczyznę – bić się trzeba; Kiedy rozścierwi się, rozchami Wrzask liter pierwszych stron dzienników, A stado dzikich bab – kwiatami Obrzucać zacznie „żołnierzyków”. – O, przyjacielu nieuczony, Mój bliźni z tej czy innej ziemi! Wiedz, że na trwogę biją w dzwony Króle z panami brzuchatemi; Wiedz, że to bujda, granda zwykła, Gdy ci wołają: „Broń na ramię!”, Że im gdzieś nafta z ziemi sikła I obrodziła dolarami; Że coś im w bankach nie sztymuje, Że gdzieś zwęszyli kasy pełne Lub upatrzyły tłuste szuje Cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy! Twoja jest krew, a ich jest nafta! I od stolicy do stolicy Zawołaj broniąc swej krwawicy: „Bujać – to my, panowie szlachta!”
Fumfel2021.11.17 13:02
Tuwim ?
Żeby to było możliwe2021.11.16 10:10
Muszą wymrzeć wszystkie trepy rodem z LWP z PRL. Do ostatniego.
oni ci sie podobają2021.11.16 20:45
a komuchy z PZPR w PIS, mają się świetnie na dobrych posadach, które im dał osobiście Kaczyński
PO-wski kundelek już szczuje2021.11.16 10:05
Tej umundurowanej kanalii chodzi jedynie o sianie zamętu. Wyluzujcie.
Pytanko...2021.11.16 8:55
A ty tłusty kocie pseudonim generał, gdzie będziesz w czasie wojennej zawieruchy? - Na froncie czy może na tyłach, blisko zaopatrzenia, popijając koniaczek przed ekranem tableta?
stefek2021.11.16 8:53
Sam się pobierz typie. Ja za Wolskę KAczora ginąć nie będę.
Anonim2021.11.16 10:34
amen 😁😁😁
A za Włodka Włodkowica?2021.11.16 17:13
Jak trafisz z poboru nad chińską granicę?
Dezerter2021.11.16 8:23
Sami sobie zróbcie pobór ptafiany. Najpierw za...rani politycy wywołują wojny, a później ludzi na śmierć prowadzą, a sami wyjeżdżają na emigrację, tak jak było z naszą generalicją w II wojnie światowej.
Coś w tym jest2021.11.16 16:08
Nasza generalicja nie była w wrześniu cała kryształowa i przykro się o tym czyta. Ale okrutnie zemścił się brak odpowiedniego przygotowania do wojny, brak militaryzacji gdy wiadomo już było, że wojna jest pewna, głupota elit decyzyjnych. Dziadek opowiadał jak ochotnicy chcieli we wrześniu powywieszać cały punkt werbunkowy bo zabrakło dla nich miejsc, mundurów, broni, wszystkiego. Chcieli walczyć. Cofnięto rozpoczynającą się mobilizację. Ale te tematy to już defence24.pl bo tam jest sporo pasjonatów historii. Co w Sejmie robią Jachira, Sterczewski, Hartwich, Spurek?
Ciekawy2021.11.16 7:57
Polska musi tę sytuacje przetrzymać, bo inaczej będzie sie ona powtarzać w nieskończoność. Łukaszenka z Putinem będą imigrantów uzywać do załatwiania każdego sporu z Europą, a my za to bedziemy płacić. A to co z tymi ludźmi zrobić to niech sie zainteresują Łukaszenka Putin i kraje, których ci ludzie sa obywatelami. Człowiek chciałby sie ulitować, ale to niestety jest sytuacja typu okażesz dobre serce a w zamian dostaniesz cios nożem w plecy.
Tak jest w Izraelu i jakoś żyją2021.11.16 2:23
Kończysz 18 do woja. Chłopy 3 lata. Dziewuchy 2 lata. Małżeństwa kojarzą się głównie podczas tej służby. Przez pierwsze dwa miesiące całe towarzystow jest nieźle oszołomione. Pobudka o 6, dyżury na stołówce i w kuchni. Palce lizać. Potem przywykają. A potem do rezerwy do 40. Ale nie szkolą ich trepy rodem z PRL. Zresztą pojedź, popytaj. Izrael liczy 9,5 mln mieszkańców. Siły Obronne Izraela utrzymują około 168 000 żołnierzy w służbie czynnej i dodatkowych 408 000 w siłach rezerwowych. Wyposażenie w większości rodzime. Wydatki Izraela na obronę - sprawdź sobie. Czyli powinniśmy mieć w ten sposób ok 0,5 mln. i 2 mln rezerwy i potężny przemysł obronny oparty o innowacyjność. Broń jądrowa i środki przenoszenia - owszem. Kto to sfinansuje po 30 latach rządów patałachów i wyprzedaży majątku narodowego? Jachira, Spurek, Sterczewski, Schetyna, Tusk, Kopach, Balcerowicz, Miller? A może noblista Wałęsa z Wachowskim? Poza tym czytajcie defence24.pl jak już się tak ochoczo militaryzujecie.
Suweren2021.11.16 10:45
Ja już pominę, co sądzę o broni jądrowej jako takiej, ale chłopie... tu przez kilkadziesiąt lat nikt solidnego reaktora nie był w stanie postawić - i to od prawa do lewa.
Art2021.11.16 13:40
Nie masz bladego pojecia o czym piszesz. Izrael to panstwo zmilitaryzowane w strefie wojny. Jesli Polska zrobilaby cos tak strasznie glupiego (pomijam Twoje bredzenie o przemysle atomowym, bo bajdurzysz koszmarnie), to po pierwsze natychmiast by zbankrutowala, a po drugie najprawdopodobniej mialby juz u siebie wojne z Rosja. Ty czlowieku nie rozumiesz co to jest polityka miedzynarodowa - podobnie zreszta jak gen Skrzypczak, ktory naprawde sie osmiesza publicznie gadajac takie dyrdymaly. Troche wiedzy z politologii by ci nie zaszkodzilo.
Odezwał się następny Artycha2021.11.16 15:54
Jak to zwykle oni wybitny (ach jak wybitny - harowałeś pięć lat aby zdobyć od starych zgredów wiedzę dostępną za darmo w bibliotece publicznej - jak się trochę posiedzi) specjalista od polityki międzynarodowej, przemysłu atomowego, imigracji i wpiszcie cokolwiek. ICM w Świerku zniszczył Jaruzelski z zemsty za wybitną i skuteczną atywność antyreżimową. Dobrze to pamiętam. Zaawansowany przemysł atomowy powinien w Polsce istnieć od 30 lat bo jest to część HighTech i może stanowić istotne źródło dochodu. Powinny być w Polsce rzesze specjalistów, którzy w międzyczasie rozpełzli się po świecie i nawet nie ma teraz tego kto obsłużyć ale utrzymujemy kontakt i wiem gdzie ci ludzie pracują i co wspaniałego robią (robili+) na konto innych państw Wtedy by jeszcze wrócili. Skrzypczak na razie bredzi bo chodzi mu jak im wszystkim o powiększenie zakresu władzy ale my właśnie wchodzimy powoli w strefę wojny i w niej będziemy ani się obejrzysz. Rozbudowę armii powinni prowadzić nowi ludzie (np. gen Polko) zwłaszcza szkolenie i włączanie specjalistów. Pacyfizm się skończył tak jak era miłego, dobrego pokoju postjałtańskiego. A o tym co się dzieje teraz w cyberprzestrzeni nie uczą bo to znacząco przekracza możliwości intelektualne politologów co wczoraj zobaczyłem na własne oczy. Protestowałeś też przeciw wprowadzeniu wojsk terytorialnych? Lepiej graj w kulki.
Art2021.11.16 23:35
Wiesz, ludzie wykształceni nie mają problemów z wiedzą i oglądem sytuacji. Gdybyś miał wiedzę, to nie plótłbyś głupot :-). A tak śmiech. Nie wiesz nawet gdzie stawia się kropkę w języku polskim. Wszędzie widzisz problemy i wojny. A ludzie wykształceni widzą możliwości i nowe potrzeby. I daj sobie spokój z tym pacyfizmem i tabunami wykształconych Polaków błąkającymi się po świecie - takie brednie dla wsiowych głupków uprawiaj na swojej wsi.
Nie obrażaj ludzi mieszkających na wsi2021.11.17 0:01
Nie są głupkami, mieszkają na wsi. twoje wykształcenie jest w najwyższym stopniu średnie - po po tym co piszesz widać, że skończyłeś co najwyżej wieczorową szkołę marksizmu leninizmu na popych, taki obcasem. Nie stać cię na nic więcej bo do tego trzeba mieć minimu klas. To co piszesz piszą takie wyształciuchy jak ty - ze złudzeniem jakiegokolwiek wykszałcenia. Miłych snów o rozumie bo go nie masz i nigdy nie posiądziesz.
Art2021.11.17 0:21
Tak sobie tłumacz swoją niewiedzę. I gloryfikuj ignorantów. Powodzenia! btw. ja nie mam kompleksów, właśnie dlatego rozśmieszają mnie takie wsiowe zaczepki :-))) A na poważnie (bo Fronda nie jest oczywiście poważna), nie obrażaj się, tylko przeczytaj coś! Nie mam nic do Ciebie. Zamiast się pienić przeczytaj jakiś podręcznik do politologii czy stosunków międzynarodowych. Zrozumiesz dlaczego teksty i komentarze na Frondzie to czyste brednie.
To po co je wypisujesz?2021.11.17 0:28
No, te brednie na frondzie. Koniec rozmowy? Miło było:-). Wracam do pracy.
Art2021.11.17 0:35
Bo się świetnie bawię! Ta zamiast wieczornego filmu.
Ja też się dawno tak2021.11.17 0:52
Nie bawiłem! Napisz jak możesz coś od siebie - pozytywnie. Chętnie przeczytam. I skrytykuję:-) Muszę kończyć.
Wykształcony według własnego mniemania jesteś?2021.11.17 0:23
Jakoś nie widać.
Piniędzy ni ma i nie będzie, nieprawdaż?2021.11.16 17:09
Nie da się, no nie da się tymi ręcami. Bo obydwie lewe. Czytałem dokładnie jak Żydzi w Izraelu budowali jego potęgę militarną. Ze złomowisk kupowali silniki do samolotów, lufy armat, przemycali, kradli gdzie popadło ale gdy przyszedł czas próby broń, sprzęd i wojsko było gotowe. U nas wszystko gotowe? No pewnie - nie da się, po co nam armia, przemysł atomowy, laboratoria BSL4+, przecież są w Niemczech. Nie cierpię wojska, hierarchii mundurów uważam, że są wyłącznie dla utalentowanych entuzjastów. Ale na biurku mam kilkanaście projektów. Dotyczą prawie wyłącznie wojny, przeciwdziałania i innych takich. Dawniej takich nie miałem. Czasy się zmieniły.
Art2021.11.16 23:37
Tak, powodzenia! I nie zapomnij - jak już przeczytasz te wszystkie ważne dokumenty ze swojego biurka - zajrzec do pobliskiego śmietnika, może jakiś silnik wyrzucili. Żenada i groteska. Ty się tak znasz na wojsku, jak ja na balecie.
Nie znasz sią ani na wojsku ani na balecie2021.11.17 0:14
Jakiż ból, jakaż tęsknota za rozumem. W ogól znasz się na czymkolwiek, ćwierćinteligencie? Więc po co wypisujesz swoje lewackie dyrdymały. Aby podkreślić całkowitą niekompetencje i ignorancję w każdej dziedzinie? Wojsko nie jest i nigdy nie było moją bajką. Ale trochę świata zjeździłem. Właściwie to niczego oprócz obelg i bluzgów nie napisałeś bo cię na nic nie stać i nigdy cię stać już nie będzie, sądząc po twoich dotychczasowych żałosnych wypocinach.
Art2021.11.17 0:32
Tęsknota za rozumem? Hmmm, no nie wiem. Ty zjeździłeś pół świata, a ja wtedy, w tym "pół świecie" studiowałem. Czegoś tam się pewnie dowiedziałem w różnych krajach. Ty za to podróżowałeś i guzik z tego przyswoiłeś. Wiedzy, nie masz raczej żadnej, bo pleciesz głupoty straszliwe. Z historią też nie za wesoło. Ale spoko. Co widziałeś na tym śmietniku to Twoje!
Edek2021.11.16 0:11
Polska bez powszechnego poboru,armii 500 tysiecznej,doskonale wyposażonej ,nie ma szans na przetrwanie.Polska musi być krajem zmilitaryzowanym, gdzie obywatele non stop są szkoleni wojskowo ,przy min 8 % PKB na wojsko .Granica z Obwodem Kaliningradzkim jest również niezabezpieczona ,pacyfiści nie moga być ministrami obrony.Jesteśmy pomiędzy dwoma wrogami Rosją i Niemcami .ona te państwa knują ciągle pko Polsce ,dlatego Polska musi być silna wojskowo ,bo tylko tacy się liczą.
Art2021.11.16 23:47
wow, witamy dinozaura :-))) Wskrzeszamy II wojnę? Naprawdę? Matko, co za brak wiedzy. Przerażające.
Janek2021.11.16 0:10
Siła obronna Polski nie jest wcale większa niż siła militarna Białorusi za którą nadto stoi Rosja. To ona decyduje o tym co się dzieje na granicy. Nasza potencjalna armia rezerwistów to armia jedynaków a każdy kto ma dziś do czynienia z młodymi ludźmi wie że ich morale jest zaorane mówiąc językiem komentarzy Frondy. Bez zmiany narracji i ogarnięcia tych wszystkich praw do bycia głupim i roszczeniowym niczego nie zmienimy.
Po 11 ...2021.11.15 22:22
Kraj w którym mówi się o przymusowym poborze, a nie mówi się o przymusowym szczepieniu, to chory kraj, taki popisdzielony.
Skrzypek na dachu2021.11.16 19:19
Zastrzyk Pfajzera nie jest szczerpionka , nawet 3cia i 4ta dawka przed niczym nie chroni .
"katolik" matis89 i Skrzypek na dachu2021.11.15 20:17
To Wojciech Olszański + MENDY i AGENCI KREMLA . . . https://www.fronda.pl/a/wielbiciel-putina-i-lukaszenki-spalil-na-rynku-w-kaliszu-ksiazece-statuty-z-xiii-w,169474.html
katolik2021.11.15 19:35
A masono- naziści z SSPIS PO PSL SLD beda siedzieć na stołkach i brac pieniadze Polaków !! a Polaków wyszczepiać, zniewalać, robić bydło !!
PO PRAWDZIWIE POLSKIE, nie NIEMIECKO-SOWIECKIE2021.11.15 20:50
SASZA, coś Ci się POPITOLIŁO. Chciałeś SASZA napisać CCCP???
katolik2021.11.15 19:33
Porażką ludzkosci XXI w jest myślenie i mówienie o wojnie. Porażką ludzkości jest zadawanie choroby i śmierci przez wyszczepienie.
Felek2021.11.15 18:57
Pierwszych w kamasze wrzucic politykow i pociotki ze spolek skarbu panstwa. Moze dadza przyklad mlodym, inaczej wara od moich dzieci.
morawiecki to antypolski sabotazysta2021.11.15 18:54
Można, nawet trzeba walczyć za Polskę. Ale odpowiedzialny za tę tragifarsę na wschodzie i tyranię sanitarną w Polsce - Morawiecki - musi trafić najpierw za kratki.
klecha2021.11.15 18:51
jak powiedział klasyk terlecki "pan jest kretynem"
tm2021.11.15 18:51
Pobór powszechny powinien istnieć już dawno!
tm2021.11.15 18:50
Pobór powszechny powinien istnieć już dawno!
Skrzypek na dachu2021.11.15 18:37
Pan General Waldzio to kompromitacja , powinien stracic te swoje generalskie emeryture .
Piotr Nowak2021.11.15 16:58
Idiota !
Onej2021.11.15 16:52
No to znaczy że jest kasa. Pobór to duuuuuuża kasa,
matis89 i Skrzypek na dachu2021.11.15 16:52
To Wojciech Olszański + MENDY i AGENCI KREMLA . . . https://www.fronda.pl/a/wielbiciel-putina-i-lukaszenki-spalil-na-rynku-w-kaliszu-ksiazece-statuty-z-xiii-w,169474.html
matis892021.11.15 16:28
Dajcie osły ludziom dostęp do broni, a nie chcecie grać na tym objezdnym cyrku, a Polacy to najbardziej rozbrojony naród.
Franek2021.11.15 16:10
Stary komunistyczny trep bredzi
KUBA2021.11.15 16:09
Skrzypczak na leb upadles.Powszechny pobor to najwiekszy blad.Powiedz o fali w twojej jednosce w latach 90 tych.Lepiej milcz stary komunistyczny trepie jak masz takie glupie pomysly
katolik2021.11.15 19:36
jego pomysły są przekazem zamierzen nazistowsko- masońsko- żydowskiej mafii SSPIS PO PSL SLD
­2021.11.15 15:57
„Bo nie zna życia, kto nie służył w marynarce…”
Marian2021.11.15 16:25
Myślisz, że mój syn to w koszuli służył?
Kto judził2021.11.15 15:55
i wywoływał burdy z sąsiednimi krajami, tego zapakować w mundur i ustawić w I-szym szeregu przy granicy. Popatrzymy, jak sobie radzą te polityczne oszołomy i bezmyślne szczekacze.
Przeciw kretynom2021.11.15 15:40
Gdybym miał wskazać jeden z sukcesów mojego żywota to byłoby to uniknięcie zasadniczej służby wojskowej. To koszmarne środowisko prlowskich trepów wyciągało po mnie łapy nawet jak już miałem magisterium. Koszmarni ludzie. Nigdy powrót do tej niewoli. Jak kogoś bawią te klimaty i lubi być w pracy tak jak teraz oglądamy na granicy z Białorusią to proszę bardzo ale nic na siłę.
Rosa2021.11.15 15:58
Nie dopuszczę do sytuacji, żeby powołano moich synów. Do sytuacji na granicy doprowadziła tępa, nastawiona na wybory i tani poklask, PISowska władza.
" nawet jak już miałem magisterium"2021.11.15 16:08
da da "magisterium" z polskowo jazyka
xxx2021.11.15 15:38
Gdybym miał wskazać jeden z sukcesów mojego żywota to byłoby to uniknięcie syfu zasadniczej służby wojskowej. To koszmarne środowisko prlowskich trepów wyciągało po mnie łapy nawet jak już miałem magisterium. Koszmarni ludzie. Nigdy powrót do tej niewoli. Jak kogoś bawią te klimaty i lubi być w pracy tak jak teraz oglądamy na granicy z Białorusią to proszę bardzo ale nic na siłę
Art2021.11.15 15:37
Gen. Skrzypczak plecie takie glupoty i opowiada tak niestworzone historie, ze juz tylko Fronda moze go drukowac. Brednia za brednia. On jest zwyklym wojskowym, nie ma pojecia ani o polityce ani o geopolityce ani zdaje sie o wojsku takze. Histeryzuje jak stara baba. 4 tysiace uchodzcow z dziecmi, a ten chce pobor przywrocic. Wlochy maja tyle uchodzcow w kazdym tygodniu i ich przyjmuja i nikt (poza prawica oczywiscie) nie robi z tego histerii. Moze od razu zaczac prace nad bamba atomowa? Co za duren.
Przeciw kretynom2021.11.15 15:35
Gdybym miał wskazać jeden z sukcesów mojego żywota to byłoby to uniknięcie syfu zasadniczej służby wojskowej. To koszmarne środowisko prlowskich trepów wyciągało po mnie łapy nawet jak już miałem magisterium. Koszmarni ludzie. Nigdy powrót do tej niewoli. Jak kogoś bawią te klimaty i lubi być w pracy tak jak teraz oglądamy na granicy z Białorusią to proszę bardzo ale nic na siłę.
Dla idiotów!2021.11.15 15:25
Gdybym miał wskazać jakiś sukces mojego żywota to bez zastanowienia byłoby to uniknięcie zasadniczej służby wojskowej. Ten syf reliktu PRL do dziś kojarzy się pozytywnie tylko kretynom. Całe to środowisko trepów wyciągało po mnie łapy nawet jak już miałem magisterium. Tragiczni ludzie. Tylko wolny wybór. Precz z jakimkolwiek przymusem!
turkuć podjadek2021.11.15 15:43
to pewne , miałeś rację , takich kretynUF jak ty , do wojska nie brali i brać nie będą
Kosiarz2021.11.15 15:23
PiS tego nie zrobi. Dlaczego? Bo poległby w czasie kolejnych wyborów.
QWE2021.11.15 15:09
oj, emigracja młodych, tam gdzie nie sięgną ręce pana generała, chyba się nasili.
pije po 13 tej2021.11.15 14:53
Skoro PIS odtwarza nam PRL to obowiązkowa służba była by jak najbardziej wskazana. Cały naród powinien popierać jedynie słuszną linie naszej nieomylnej partii jego Narodowego decydenta zawsze dziewicę ,Ojca Dyrektora i wszystkich świętych.
"Skoro PIS odtwarza nam PRL ..."2021.11.15 15:06
"nam" tzn. komu? Ty i PRL to jeden, więc, o co ci chodzi, żydku?! Żyło ci się gudłaju w PRL-u jak nomenklatura, a teraz w kapitalizmie parchu jeszcze lepiej. Ponownie pytam; o co ci chodzi, żydku?!
Brudas u mamy2021.11.15 14:51
Ja do armii nigdy nie dołączę bo mój mundur jest lepszy.
Shdhd2021.11.15 14:50
Dobrze mówi, my nawet broni nie umiemy trzymać, nie mówiąc o tym, ze trudne warunki nasza młodzież przerażają, to jak wytrwać trzeba było na wojnie, kiedyś nawet w harcerstwie były zajęcia na strzelnicy
QWE2021.11.15 15:05
No to na przeszkolenie i walczyć za ojczyznę. Baczność, biegiem marsz!
matis89 i Skrzypek na dachu2021.11.15 14:42
matis89 i jego nazwisko JEST: Wojciech Olszański + MENDY i AGENCI KREMLA . . . https://www.fronda.pl/a/wielbiciel-putina-i-lukaszenki-spalil-na-rynku-w-kaliszu-ksiazece-statuty-z-xiii-w,169474.html
Yo ... MaxFiend ... cmok_wawelski2021.11.15 14:32
Co nowego w Obamacare? A ta twoja córeczka-puszczalska w "Kalifornii", którą się tak chwaliłeś? Schudła nieco czy przytyła?
Skrzypek na dachu2021.11.15 14:31
Brawo Polska Straz Graniczna . Brawo Wojsko Polskie . Brawo WOT . Brawo NATO . Pan General to niczym Schwejk naszych czasow . pewnie nie wie , ze lepiej ochotnikom rozdac bron , niz niechetnych poborowych maltretowac bezsensownie .
Alojzy Cedzidło2021.11.15 14:28
Towarzysz Generał włączył się do polityki. Na co On liczy ? na Moskwę ., Brukselę . Berlin . A może na Amerykę .? Miał swoje pięć minut w historii . Nie ma co teraz pracować po fajerancie. Ta dzisiejsza sytuacja nie jest wynikiem dnia wczorajszego .Poklepywaie Polaków przez Frontex nic nie daję . Niemiecki Wermacht powinien dawno pilnować Unijnej , granicy . Chociaż ....... Może by Francuzi , bo Wermacht mógł by zostać .
Panie Cedzidło2021.11.15 15:44
Akurat w RFN granicy nie pilnuje wojsko, tylko policja federalna.
Alojzy Cedzidło2021.11.15 17:01
Pan daruję , Panie nie Cedziło , ale ja nie polityk nie jeżdzę do Brukseli . To i skąd mam wiedzieć o takich sprawach. A tak na chłopski rozum to z tą znajomością spraw " sąsiada " też coś u Pana nie tak . Oni maja bramy otwarte. to co będą . pilnować . Uciekających? Przecie.ż ci co czekają u Łukaszenki to na ich zaproszenie .
MaxFiend2021.11.15 14:17
Oczywiście w pierwszej kolejności idą dzieci parlamentarzystów, ich najbliższych krewnych i współpracowników.
QWE2021.11.15 15:04
Dzieci pana generała na pierwszą linię frontu nadstawiać dupsko.
matis89 i jego nazwisko JEST:2021.11.15 14:10
Wojciech Olszański. AGENT KREMLA . . . https://www.fronda.pl/a/wielbiciel-putina-i-lukaszenki-spalil-na-rynku-w-kaliszu-ksiazece-statuty-z-xiii-w,169474.html
matis892021.11.15 13:59
Dajcie osły ludziom dostęp do broni, a nie chcecie grać na tym objezdnym cyrku.
tyle o was wiedzą w USA2021.11.15 13:53
https://joemonster.org/art/25643
Ty z kolei GÓWNO wiesz o USA!2021.11.15 14:12
I niewiele więcej o czymkolwiek.
uwaga2021.11.15 18:05
jakaś fobia na gooowno? to się leczy ale nie na Frondzie
Anonim2021.11.15 13:48
A skrzypczyka w kamasze i na granice , czerwony mądrala
Niech ten komuch leczy się na nogi.2021.11.15 13:42
"W październiku 1984 Waldemar Skrzypczak rozpoczął 3-letnie studia w Akademii Sztabu Generalnego"
grupa bilberga2021.11.15 13:56
i co z tego? ówczesne wojsko polskie podlegało pod PZPR a PZPR służył KP ZSRR i tobie działacze PZPR będący teraz w PIS nie przeszkadzają, nie lub ich komuchów co nie obciągają Kaczyńskiemu a tych co obciągają Kaczyńskiemu to już lubisz? też mu obciągasz?
Tylko twojemu wilczurowi2021.11.15 20:12
jw.
Anonim2021.11.15 13:41
Jak Morawiecki, Kaczyński i reszta narodowych czempionów pójdzie na wojnę w pierwszym rzędzie, to ja też pójdę.
Anonim2021.11.15 14:02
wy pójdziecie w pierwszej linii może wróg nie będzie atakował swoich
Sis2021.11.15 14:05
Morawiecki jak Morawiecki, ale jego siostrzeńcowi taka służba obowiązkowa w wojsku zdecydowanie wyszłaby na zdrowie.
Konkretny2021.11.15 14:20
Nie wiem jak inni, ale nie zamierzam zgłaszać się na wezwanie. Niech doprowadzają mnie siłą.
same here2021.11.16 1:30
jw.
No to zobaczysz rano2021.11.16 2:57
przy swoim łóżku Wołodię Putina. Powie: Wstawaj Konkretny, to nie sen! Mam dla Ciebie niespodziankę, jesteś powołany i jedziesz dziś na służbę nad Amurem, na chińskiej granicy