W ostatnich miesiącach można było zaobserwować wzajemne oddziaływanie ewolucji wirusa SARS-CoV-2 na dynamikę kursów wymiany walut. W miarę rozprzestrzeniania się pandemii na całym świecie można było dostrzec jak codzienne wzrosty liczby nowych przypadków COVID-19 wykazywały gwałtowne osłabienie walut. Jednak, kiedy kraje poczyniły postępy w niwelowaniu liczby chorych, często stanowiło to podstawę umocnienia wartości pieniądza. W przypadku kursów wymiany walut jest możliwe absolutnie wszystko. W takim razie, czy wraz z przyzwyczajeniem się krajów do obecności koronawirusa, można stwierdzić stabilizację na rynku Forex?

Co sprawia, że ​​waluta jest stabilna?

Przede wszystkim należy zacząć od wyjaśnienia pojęcia waluty stabilnej. Czym, zatem jest stabilna waluta? To określenie jest używane w odniesieniu do wartości monety, która przez pewien okres czasu może z powodzeniem utrzymywać jednostkę rozliczeniową (nominalne wartościowanie pieniądza) lub siłę nabywczą (realną wartość pieniądza). Waluta jest stabilna, gdy międzynarodowe kursy wymiany nie podlegają zbyt dużym wahaniom w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast, ogromny wpływ na zmiany wartości waluty międzynarodowej ma wiele czynników krajowych i globalnych. Do takich czynników należy m.in.:

· Stopa inflacji,

· Stopy procentowe,

· Rachunek bieżący kraju,

· Dług rządowy,

· Warunki wymiany,

· Stabilność polityczna.

Biorąc pod uwagę, że stabilność jednostki monetarnej jest określana przez takie czynniki jak inflacja; ceny eksportu, importu; stopy procentowe itd. to w pewnym sensie można powiedzieć, że wyniki waluty są dobrym wskaźnikiem kondycji ekonomicznej danego kraju. Wymieniając jedną walutę na drugą lub inwestując na zagranicznym rynku walutowym Forex, warto zwracać uwagę na stabilność konkretnej pary walutowej, ponieważ wszystkie wyżej wymienione warunki wpływają na wahania kursów walutowych. Co więcej, znajomość tych czynników pozwoli w jakimś stopniu ocenić potencjalny zysk lub stratę.

Najbardziej stabilne waluty w 2021 roku

Zmiany zachodzące na międzynarodowych rynkach kursów wymiany walut są ukrytą cechą płynnego systemu walutowego, który ma wpływ na większość światowych gospodarek. Rynek Forex to dynamiczny rynek (zawiera transakcje na poziomie 5,4 mld dolarów dziennie), który działa przez całą dobę. Ponadto, różne czynniki wpływają na wartość wymiany jednej pary walutowej w porównaniu z inną. Na świecie są kraje, których gospodarka nie dała się pokonać pandemii, a najlepszym tego przykładem jest ich stabilna waluta. Najbardziej stabilne waluty 2021 roku to:

· Dolar amerykański (USD),

· Euro (EUR),

·Frank szwajcarski (CHF),

· Funt brytyjski (GBP),

· Korona norweska (NOK),

· Korona szwedzka (SEK).

Patrząc na wymienione waluty można wysunąć pewien wniosek − może się wydawać, że niektóre państwa radzą sobie lepiej, bądź były bardziej przygotowane na kryzys (zdrowotny i ekonomiczny) spowodowany rozprzestrzenianiem się COVID-19. Dlaczego? Ponieważ to właśnie jednostki monetarne tych państw są uważane za najbardziej stabilne, co w praktyce oznacza, że te kraje mają bardzo silną gospodarkę. Mowa tu o Stanach Zjednoczonych, krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, czy Szwecji.

Czy można mówić o stabilności w czasach COVID-19?

Nie jest tajemnicą, że pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na każdym sektorze gospodarki, w każdym kraju na świecie. W 2020 roku w 21 krajach nastąpiła dewaluacja (osłabienie kursu waluty narodowej wobec innych walut) o ponad 10%, a w 20 krajach o ponad 25%. To poważna zmiana w stosunku do 2019 roku, kiedy tylko 12 krajów odnotowało dewaluację powyżej 10%, a 3 zadeklarowały osłabienie waluty powyżej 25%. Jak to wygląda teraz? Poniższy wykres przedstawia kursy średnich walut obcych na podstawie notowań Narodowego Banku Polskiego:

Widać wyraźny spadek wartości najbardziej stabilnych walut. Można, zatem stwierdzić, że waluta (nie ważne czy stabilna, czy nie) potrzebuje czasu, aby się ożywić. Oczywiście, waluty państw, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii, mogą wymagać najwięcej czasu, aby podnieść się z kryzysu. Jednak światowa gospodarka widzi pozytywne sygnały na przyszłość. Wiele krajów oczekuje bardziej stabilnego środowiska politycznego, ekonomicznego oraz zdrowotnego. Po czasie zmian na pewno będzie można zaobserwować znaczną poprawę na rynku wymiany walut.

Z całą pewnością, nabycie odporności populacyjnej (ok. 70% zaszczepionych obywateli), pomoże umocnić się walutom może już w pierwszym kwartale 2021 roku. Jest wiele niewiadomych, ale mimo wszystko jednym z powodów do pozytywnego myślenia jest wdrożenie szczepionki na COVID-19 – to daje nadzieje na powrót do normalności oraz unormowanie sytuacji na rynku walutowym.