Słowacki parlament przyjął wczoraj ustawę, mocą której obniżono emerytury byłych funkcjonariuszy partii komunistycznej i części przedstawicieli komunistycznego aparatu agresji.

Mniejszą emeryturę otrzymają byli parlamentarzyści i członkowie rządu komunistycznej Czechosłowacji, funkcjonariusze służby bezpieczeństwa StB (Štátna bezpečnosť - pol. Bezpieczeństwo państwowe) oraz członkowie i pracownicy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji aż do upadku komunizmu w 1989 roku.

Dla obliczenia nowej wysokości świadczenia emerytalnego bez znaczenia będzie czas pełnienia funkcji w komunistycznym aparacie władzy.

Preambuła przyjętej ustawy podkreśla niemoralność, nielegalność i przestępczy charakter reżimu komunistycznego. Wskazano, że reżim ten łamał prawa człowieka i stosował represje.

Lista osób objętych ustawą zostanie sporządzona przez Instytut Pamięci Narodu (słowacki odpowiednik IPN). Podmiot ten dysponuje listami byłych pracowników StB.

Autorzy nowego prawa zastrzegli jednak, że obniżenie emerytur nie może prowadzić do tego, aby świadczenia te spadły poniżej poziomu minimalnego.

Ustawa wejdzie w życiu w sierpniu po podpisaniu jej przez prezydent Słowacji Zuzanę Czaputovą. Słowacka opozycja wskazała, że nowe prawo realizuje zasadę odpowiedzialności zbiorowej.

jkg/radio maryja