Sędzia Paweł Juszczyszyn przesłał do Ministerstwa Sprawiedliwości skargę na decyzję o odwołaniu go z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

O wpłynięciu skargi informuje biuro prasowe resortu. Pismo skierowane zostało do wojewódzkiego sądu administracyjnego 27 grudnia za pośrednictwem resoru sprawiedliwości, którego szef wydał decyzję dot. odwołania Juszczyszyna.

Portal RMF24.pl podaje, że w swoim piśmie sędzia domaga się stwierdzenia, że:

[…] minister rażąco wkroczył w sferę niezawisłości sędziowskiej, działał wbrew przesłankom dotyczącym zasad delegowania sędziów oraz podważył decyzje podejmowane przez sędziego w dniu odwołania”.

Poza tym sędzia miał też w swojej skardze odnieść się do braku odpowiedniej podstawy prawnej w kwestii cofnięcia delegacji. RMF24.pl powołuje się tu na treść fragmentu wspomnianego dokumentu.

Stwierdza, że jeśli ministerstwo powołało się na przepis, który stanowi, że sędzia może zostać oddelegowany do pracy w innym sądzie „[…] mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr bądź potrzeby, wynikające z obciążenia sądów sprawami, to te same przesłanki powinna spełniać decyzja odwrotna - o cofnięciu z delegacji”.

Dlatego też, zdaniem Juszczyszyna, 25 listopada sąd w Olsztynie nie odczuwał już braków kadrowych oraz kłopotów związanych z przeciążeniem ilością rozpatrywanych spraw.

dam/PAP,rmf24.pl