Po długim czasie oczekiwania wreszcie Trybunał Konstytucyjny zajmie się rozpatrzeniem poselskiego wniosku dot. aborcji eugenicznej. Rozprawę wyznaczono na 22. października. To wyjątkowy dzień, ponieważ Kościół wspomina w liturgii tego dnia wielkiego obrońcę życia, św. Jana Pawła II. Za jego przyczyną prośmy Boga o odwagę i mądrość dla sędziów rozpatrujących wniosek, aby życie dzieci nienarodzonych w Polsce było bardziej chronione.

W tym roku świętujemy setne urodziny św. Jana Pawła II. O tyle bardziej niezwykłe jest, że w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu polskiego papieża, pontyfikatu obrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, polski Trybunał Konstytucyjny wreszcie rozpatrzy poselski wniosek dot. aborcyjnej przesłanki eugenicznej.

Dziś potrzeba modlitwy każdego polskiego katolika, aby Pan Bóg obdarzył sędziów swoją mądrością i odwagą, by opowiedzieli się oni za większą ochroną życia nienarodzonego w Polsce. Jeżeli TK podzieli argumentację wnioskodawców i uzna przesłankę eugeniczną za niekonstytucyjną, dotyczące jej przepisy ustawy zostaną uchylone, a w Polsce nie będzie można już mordować dzieci nienarodzonych tylko dlatego, że podejrzewa się u nich możliwość choroby.

Dlatego razem ze św. Janem Pawłem II módlmy się wytrwale za wstawiennictwem Niepokalanej:

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

(Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 105)

kak/Nasz Dziennik