PRZEPROSINY

Portal Fronda.pl przeprasza

Panią Bogumiłę Górnikowską

za rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na temat rzekomego przejęcia przez nią jako kuratora jednej z warszawskich kamienic oraz nieznajdujących pokrycia w rzeczywistości sugestii o rzekomych nieprawidłowościach w wykonywaniu przez nią funkcji kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, jak również bezprawnych insynuacji i pomówień dotyczących rzekomego udziału Pani Bogumiły Górnikowskiej w tzw. ,,aferze reprywatyzacyjnej''.

Powyższe twierdzenia i insynuacje były całkowicie nieuprawnione i naruszyły cześć, godność i dobre imię Pani Bogumiły Górnikowskiej, dyskredytując jej osobę w opinii publicznej i narażając ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu adwokata.

Portal Fronda.pl przeprasza ponadto panią Bogumiłę Górnikowską za bezprawne posłużenie się jej danymi osobowymi.