Prof. Jerzy Olędzki dla Fronda.pl o medialnych warsztatach dla biskupów - zdjęcie
05.03.14, 09:42Prof. Jerzy Olędzki (fot. media.uksw.edu.pl)

Prof. Jerzy Olędzki dla Fronda.pl o medialnych warsztatach dla biskupów

0

Marta Brzezińska-Waleszczyk: Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Episkopatu ma się odbyć m.in. specjalne konwersatorium dla biskupów na temat kontaktów z mediami. Będzie Pan jednym z prelegentów tego spotkania. Jakie problemy w korzystaniu z nowoczesnych środków komunikacji mają polscy biskupi? Jakiej wiedzy im potrzeba?

Prof. Jerzy Olędzki*: Nie wszyscy w polskim Kościele, także księża biskupi, dostrzegają skomplikowaną złożoność współczesnych środków społecznego przekazu. Nie doceniamy np., jak potężnym narzędziem przekonywania, a jednocześnie kształtowania opinii publicznej są nowe media. Mam także zamiar zwrócić uwagę biskupów diecezjalnych na konsekwencję szybkiego rozwoju środków przekazu i na to, jak szczególnie istotne jest, by nie ignorować przedstawicieli środków komunikacji prezentujących różne od nas systemy wartości, i nie lekceważyć wpływu internetu na kształtowanie naszej świadomości.

Polski Kościół dość aktywnie korzysta z nowoczesnych środków komunikacji, choćby z mediów społecznościowych. W Pańskiej opinii robi to dobrze?

Oczywiście, w polskim Kościele można znaleźć wiele dobrych przykładów używania nowoczesnych środków komunikowania, ale wiedza o efektach korzystania z nich jest jeszcze stosunkowo skromna albo nie dociera do nas wszystkich. Nie myślę tylko o osobach stanu duchownego, ale o wszystkich wiernych. Dobrze byłoby więc, abyśmy porozmawiali na ten temat także na konferencji Episkopatu.

A może dobrze byłoby zorganizować takie medialne konwersatoria nie tylko dla biskupów, ale przede wszystkim dla księży oraz świeckich wiernych, bo to oni będą wpływać na wizerunek Kościoła w mediach?

Pierwsze doświadczenia w tym zakresie są już za nami i jest to ważne zadanie dla specjalistów od komunikacji czy public relations, jakimi mogą być choćby profesjonalni rzecznicy prasowi. Muszą to być jednak osoby umiejące zainteresować dziennikarzy, mający talent do przekonywania i prowadzenia dialogu oraz znający specyfikę i potrzeby warsztatowe poszczególnych mediów. Mam nadzieję, że w diecezjach są ludzie, którzy spełniają te oczekiwania, umieją korzystać z mediów i także rozmawiać z dziennikarzami.

Rozm. MBW

*Prof. Jerzy Olędzki -  polski filologpolitolog pedagogprofesor nauk humanistycznych (medioznawstwopolitologia,komunikowanie społeczne public relations), wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawierektor Wyższej Szkoły Ekonomii Stosowanej i Handlu Zagranicznego w Radomiu (1998–2000). Jeden z prelegentów podczas medialnych warsztatów dla biskupów.