Prezydent Radomia z PO złamał prawo? Sąd odrzucił jego skargę ws. wygaszenia mandatu - zdjęcie
07.09.18, 18:30Fot. Platforma Obywatelska RP via Flickr, CC BY-SA 2.0

Prezydent Radomia z PO złamał prawo? Sąd odrzucił jego skargę ws. wygaszenia mandatu

Skarga prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego na zarządzenie wojewody mazowieckiego, które wygasiło jego mandat zostało oddalone przez radomski wydział zamiejscowy stołecznego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podtrzymano tym samym zarządzenie o wygaszeniu mandatu prezydenta Radomia. Decyzja sądu nie jest prawomocna, a Witkowski już zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sprawa miała swój początek w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to mandat Witkowskiego został wygaszony zarządzeniem zastępczym. Wydając decyzję wojewoda mazowiecki powoływał się na ustalenia funkcjonariuszy CBA. Uznał, że prezydent Radomia wbrew zakazowi, który wynikał z przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej przez cztery miesiące 2015 roku, zasiadał w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy, gdzie udział Skarbu Państwa nie przekraczał 50 proc. liczby akcji.

Prezydent Radomia uważał, że prawa nie złamał i dlatego decyzję wojewody zaskarżył do WSA, co rozpatrzono pozytywnie. Wojewoda złożył jednak skargę kasacyjną i lutowe orzeczenie WSA zostało uchylone przez NSA, a sprawa miała zostać rozpatrzona raz jeszcze. Po dzisiejszym posiedzeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny poinformował:

Wyrokiem z 7 września WSA po ponownym rozpoznaniu sprawy ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta Radomia, skargę oddalił”.

Uznano, że prezydent Radomia naruszył wspomniany zakaz, co skutkuje wygaśnięciem mandatu.

dam/PAP,Fronda.pl