Przewodnicząca składu orzekającego TK ws. środków tymczasowych TSUE sędzia Krystyna Pawłowicz ogłosiła przerwę w rozpoczętej dziś rozprawie. Rozprawa będzie kontynuowana 13 maja.

Trybunał Konstytucyjny zajął się dziś pytaniem prawnym, jakie skierowała do niego członkini Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Małgorzata Bednarek. TK ma orzec, czy zgodne z polską konstytucją jest stosowanie się do zabezpieczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ten nałożył takie zabezpieczenie na Izbę Dyscyplinarną w 2020 roku, w czego konsekwencji nie może ona zajmować się sprawami dyscyplinarnymi sędziów.

O odroczenie rozpoczętej dziś rozprawy wnioskował Paweł Filipek z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak wskazywał, dopiero dziś okazało się, że przedstawiciel Biura RPO może wciąć udział w rozprawie, a dopiero wczoraj do Biura wpłynęło stanowisko Sejmu w tej sprawie, z którym nie zdążył się jeszcze właściwie zapoznać.

Przewodnicząca składu orzekającego sędzia Krystyna Pawłowicz ogłosiła po 15 minutowej przerwie, że TK przychylił się do tego wniosku. Rozprawa będzie kontynuowana 13 maja.

Przed przerwą swoje stanowisko wygłosiła jeszcze Małgorzata Bednarek z Izby Dyscyplinarnej SN. Stwierdziła ona, że zabezpieczenia nakładane przez TSUE mogą łamać aż cztery punkty polskiej konstytucji.

kak/Onet.pl