24.11.16, 20:45

Pomódl się do Jezusa o uzdrowienie chorego, potrafisz!

"Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (...) Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie".

Marcin Zieliński - Warsztaty z posługi modlitwą o uzdrowienie  

Mk.16, 14-20
"W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły."


https://www.youtube.com/watch?v=1iNP67xw_vU cz.1

https://www.youtube.com/watch?v=ewcKOU04VzQ cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=-hlLV30LLZs cz.3

https://www.youtube.com/watch?v=z1v6I0K9ZK4 cz.4