Prezydent Andrzej Duda odwiedził dziś stolicę Kataru, aby z emirem Tamimem Hamadem as-Sanim i premierem Chalidem as-Sanim omówić długoterminowe zasady współpracy w dziedzinie energetyki.

- „Katar jest największym producentem gazu LNG na świecie i jest z naszego punktu widzenia przyszłościowo jednym z najważniejszych partnerów w tej sferze”

- podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

Minister wskazał, że rozmowy prezydenta z władzami Kataru są ważne nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu poddanego energetycznemu szantażowi Rosji. Zaznaczył, że Polska podejmuje działania, aby „wprowadzać na rynki europejskie jak najwięcej gazu kupowanego na zasadach komercyjnych, bez żadnych nacisków politycznych”.

- „Im więcej gazu komercyjnego spoza Rosji trafi do Europy, tym większą rolę będą odgrywały zasady wolnego rynku, gdzie jest czysta konkurencja”

- podkreślił.

Ustalenie długoterminowych zasad współpracy w dziedzinie energetyki jest najważniejszym, ale nie jedynym celem prezydenckiej wizyty. Szef BPM zwrócił uwagę na deficyt w bilansie handlowym z Katarem.

- „Bardzo ciekawym tematem jest temat rolnictwa. Katar w znacznej części sprowadza swoje towary rolne, jest tym zainteresowany. Polska ma tutaj sporo do zaoferowania”

- zauważył.

II Polsko-Katarski Okrągły Stół Gospodarczy

Prezydent Andrzej Duda wziął też udział w II Polsko-Katarskim Okrągłym Stole Gospodarczym. W czasie swojego wystąpienie zauważył, że obecnie Polska importuje rocznie ok. 2,1 mln ton LNG z Kataru. To blisko ¾ całkowitego wolumenu LNG dostarczanego do Polski.

- „To pokazuje jak ważnym partnerem w tym zakresie jest Katar”

- zaznaczył.

Dodał, że Polska jest zainteresowana współpracą również w innych dziedzinach.

- „Obok sektora energetycznego dostrzegam szanse na rozwijanie współpracy w innych obszarach gospodarki. Jesteśmy zainteresowani dalszym wzmacnianiem naszych relacji w oparciu o znaczny potencjał po obu stronach. W naszym bilansie handlowym z Katarem odnotowujemy dość duży deficyt po naszej stronie, dlatego też zależy nam na pogłębionym dialogu z katarskimi partnerami w celu omówienia możliwych form jego kompensowania – albo poprzez zwiększenie polskiego eksportu, albo poprzez przyjęcie katarskich inwestycji”

- mówił.

Poinformował również, że chcąc stać się ważnym dostawcą usług i produktów dla Kataru, Polska ma „ciekawą, unikalną ofertę technologiczną”.

kak/PAP, Twitter, prezydent.pl