Czy ktoś jeszcze ma do nas pretensje o to, że jesteśmy za mało gościnni? Jak pokazują statystyki, poza Wielką Brytanią nikt w Europie nie przyjął tylu imigrantów, co Polska. 

Wedle oficjalnego raportu Eurostatu w 2014 roku Polska przyjęła ponad 350 tys. imigrantów, co stanowi drugi po Wielkiej Brytanii wynik w Unii Europejskiej.

W 2014 roku Polska wydała 355 418 pozwoleń na pobyt na swoim terytorium, z czego 206 176 pozwoleń wydano dla osób, które przybywały do naszego kraju z powodów zarobkowych.

Raport Eurostatu, opublikowany pod koniec października 2015 roku, pokazuje, że w 2014 roku Polska była drugim krajem w UE pod względem wydanych pozwoleń na pobyt dla obcokrajowców oraz pierwszym krajem w UE pod względem wydanych pozwoleń o pracę dla obcokrajowców.

Jeśli chodzi o pozwolenia na pobyt, najwięcej imigrantów przyjęła na swoje terytorium Wielka Brytania (567 806 osób), a najmniej Estonia (3 222 osób).

Raport pokazuje też, że w 2014 roku najwięcej imigrantów pochodziło z Ukrainy (302 772 osób).

emde/telewizjarepublika.pl