"Rzeczpospolita" publikuje sondaż IBRiS Homo Homini na temat płk. Kuklińskiego. Wynika z niego, że dla 37 proc. pytanych Polaków, płk. Ryszard Kukliński to postać o której nie można jednoznacznie powiedzieć, czy był bohaterem czy zdrajcą. Dla 33 proc. pytanych jest jasne, że Kukliński to bohater narodowy. Tylko 9 proc. badanych odpowiedziało, że to zdrajca.

Sondaż pokazuje, że rośnie wreszcie w Polsce znaczenie płk. Kuklińskiego. Jeszcze kilka lat temu przeważała propaganda czerwonych, że Kukliński był zdrajcą.Dziś odsetek takich negatywnych wypowiedzi kurczy się diametralnie. Przybywa za to osób, które po zapoznaniu się z historią płk. Kuklińskiego stwierdzają radykalnie, że był on bohaterem narodowym.

W tym roku Sejm przyjął uchwałę upamiętniającą płk. Ryszarda Kuklińskiego. W uchwale napisano m.in. :"Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu z bohaterami walk o polską niepodległość(...) W 10. rocznicę śmierci płk. Ryszarda Kuklińskiego Sejm RP wyraża najwyższe uznanie dla działań pułkownika, którego poświęcenie przysłużyło się obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu światowego pokoju zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi Związku Radzieckiego. Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa, Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu z bohaterami walk o polską niepodległość".

mod/Rzeczpospolita