Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi - zdjęcie
30.11.20, 07:20Fot. via Wikipedia, CC 0

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

5

PIERWSZE CZYTANIE

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa

Rz 10, 9-18

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.

Wszak mówi Pismo: «Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony».

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony».

Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!»

Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: «Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?» Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.

Pytam więc: Czy może nie słyszeli? Ależ tak: «Po całej ziemi rozszedł się ich głos i aż na krańce świata ich słowa».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Zostawiwszy sieci, poszli za Nim

Mt 4, 18-22

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (5):

AAAtomek2020.11.30 14:47
Największym rybakiem jest Don Stanislao i Don Tadeo, każdy łowi co innego...
Judzę, szczuję i szkaluję2020.12.2 6:42
Profesorku, idź się odlej. Dbaj o prostatę.
zbg.2020.11.30 13:41
Nasi rybacy łowią ludzi i różne instytucje w państwie i obdzierają ich z kasy.AMEN.
Natalja Siwiec2020.11.30 9:02
Raz każą pasterzować baranom, innym razem łowić ryby..... Wyobraźnia podpowiada skuteczną metodę łowienia prądem lub granatem.
Lennon2020.11.30 7:29
Mówił o łowieniu ludzi, a jednak łowią głównie działki z 98% bonifikatą.