Dziś Kościół święty wspomina św. Hildegardę z Bingen, wielką mistyczkę, autorkę niezrównanych traktatów o duchowości. Bogate dzieło Hildegardy do dziś ożywia i inspiruje tysiące katolików i katoliczek na całym świecie, pomagając im otworzyć się na światło Boga i ujrzeć Jego wielkie łaski. Pomódlmy się dziś słowami jej pieśni, której wyjątkowe piękno nie tylko wspaniale chwali Boga, ale także dając nam wszystkim przedsmak niebieskiej cudowności daje nam nadzieję na spotkanie z żywym Chrystusem!

O ogniu Ducha Pocieszyciela. O życie życia wszelkiego stworzenia,
jesteś święty ożywiając formy,
jesteś święty namaszczając
niebezpieczne złamania,
jesteś święty oczyszczając
cuchnące rany.
O tchnienie świętości,
o ogniu miłości,
o słodki smaku w piersiach,
i wylewności serc
w aromacie cnót.
O źródło przeczyste,
w którym okazuje się, że Bóg gromadzi błądzących
i szuka zagubionych.

O pancerzu życia,
i nadziejo zespolenia wszystkich członków,
o pasie honoru:
Ocal błogosławionych.
Uchroń tych, którzy uwięzieni
przez nieprzyjaciela,
i rozwiąż więzy tych,
których moc Boża chce uwolnić.
O drogo najpotężniejsza,
która wszystko przenikasz
na wysokościach niebios i na ziemi
i we wszystkich otchłaniach.
Ty wszystko jednoczysz i gromadzisz.

Dzięki tobie płyną chmury i unosi się eter,
kamienie mają wilgoć,
wody tworzą potoki,
a ziemia wydaje zieleń.
Także Ty zawsze kształcisz uczonych,
uszczęśliwionych dzięki inspiracji mądrości.
Dlatego niech Ci będzie chwała,
który jesteś dźwiękiem chwały
i rozkoszą życia,
nadzieją i honorem potężnym
ofiarowany darze światła.

(tłum. M. Kowalewska, "Bóg – Kosmos – Człowiek w twórczości św. Hildegardy z Bingen”, Lublin 2007, s. 89-90.