Piekło jest przerażające. Oto niesamowita wizja - zdjęcie
17.07.20, 20:04

Piekło jest przerażające. Oto niesamowita wizja

50

Zdaniem wielu, część potępionych wystawiona zostanie, pośród wielu innych i strasznych katuszy, na działanie mrozu najstraszliwszego z możliwych. Wielebny Beda przytacza taką oto opowiastkę o człowieku zwanym Trithelmusem. Człowiek ten chorował ciężko i pewnej nocy uznano go za zmarłego. Rankiem, ku zdziwieniu wszystkich czuwających przy nim, odzyskał świadomość i wstał z łoża boleści, mówiąc, że Bóg zgodził się przedłużyć jego żywot, by dać mu szansę na całkowitą odmianę. Podzieliwszy majątek pomiędzy swe dzieci i oddawszy część jego ubogim, żyć począł inaczej niż przedtem.

Zamknął się w małym namiocie nad rzeką i całe doby poświęcał żalowi za grzechy. Zimą po szyję nurzał się w lodowatej rzece, a potem, drżący i odrętwiały z zimna, wchodził do wody gorącej, co sprawiało mu taki ból, że nie był w stanie powstrzymać krzyku. Zapytany o powody tak dziwnego postępowania i o zdolność do znoszenia tak raptownych zmian ciepłoty ciała, odpowiedział: „Widziałem gorsze rzeczy".

„A co widziałeś?" — zapytano go zatem. Wtedy wyjaśnił: „Widziałem, jak nieszczęsne dusze na tamtym świecie ciska się z szalejącego ognia w lodowaty ziąb, a potem znów w płomienie. Mając w pamięci to, co muszą znosić, za nic mam me znikome udręki".

Opowieść ta, potwierdzona przez tak poważnego i świątobliwego człowieka jak Beda, pozwala nam odczuć, jak straszne będą piekielne katusze. Chrystus, używając słów nader srogich, uprzedza nas, że w piekle panować będzie ciemność: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów" (Mt 22,13). Pan nasz mroki piekieł nazywa zewnętrzem i ciemnością, a czyż może być coś straszniejszego? Zbłąkany wędrowiec, którego noc zastanie w lesie, czuje wszak, że osacza go zewsząd groza nienazwana.

Istnieje więc kraina, okryta cieniem śmierci, w której miejsce praw zajmuje wieczna zgroza. Kraina ta zwie się piekłem. Skazanych na zatracenie przytłacza tam mrok; rządy sprawuje — straszna nie do opisania — ciemność. I na tym świecie ludzie chorzy niczego nie lękają się tak bardzo, jak nadejścia nocy, gdyż czas zdaje się wówczas wlec, a ból — narastać w dwójnasób. Chorzy liczą godziny, a każda z nich wydaje się im tak długa, jak cała noc. Cóż więc czuć będą mieszkańcy piekła, w którym panować będzie wieczna ciemność, a noc nawet na chwilę nie ustąpi miejsca światłu dnia? W owym potwornym mroku potępieni leżeć będą bezradni, niczym ślepcy, niby ci, którym wyrok okrutny nakazał odjąć wzrok. Nic nie zobaczą, gdyż ostry dym będzie kąsał ich w oczy, a trujące opary siarki pozbawią zdolności widzenia. Jak gęste będą to dymy, mówni św. Jan: „.. .I dano jej klucz do czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze" (Ap 9, 1-2).

I dodaje: „.. .i będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten kto bierze znamię jej imienia" (Ap 14,10-11). To w istocie straszliwe kary, zwłaszcza że niniejsze proroctwo jak najprostszym językiem zapowiada, jaki los czeka tych, którzy służyć będą grzechowi i diabłu. Dręczeni będą ogniem i siarką aż tak bardzo, że dymy owych katuszy po wieki wieków unosić się będą. O, słowa straszliwe, męko niewypowiedziana! Pomyśl, któryś zbłądził na ścieżkę grzechu, cóż czułbyś, gdyby choć dzień jeden przyszło ci spędzić w owym mrocznym i ze wszech miar wypełnionym hałasem lochu? Wiesz, jak bardzo niemiły jest oczom i nozdrzom kąśliwy dym; starczy kwadrans, by człek zaczął się dusić i na poły oślepł. Jeśli tak jest na ziemi, cóż czeka nas w piekle?

Byt potępionych bardziej śmierć przypomina, niż życie; jest śmiercią za życia, wiecznotrwałą, bezgraniczną udręką i niedolą. A skoro zostało powiedziane, że dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi, przyjąć należy, że i ciemność piekielna będzie wieczna. Nawiązując do tej kwestii, wspomnieć należy, co wielebny Beda mówi o tym, czego doznawał Trithelmus (ten sam, o którym już była tu mowa), będąc w transie i sprawiając wrażenie zmarłego. Wróciwszy do przytomności, człowiek ten wyjawił, między innymi: „Prowadzony zostałem, przez istotę odzianą w lśniące szaty, przez krainę całkiem mi nieznaną, aż w końcu dotarliśmy do miejsca okrytego gęstym mrokiem, które zdjęło mnie strachem i zgrozą. Nie byłem w stanie dostrzec nic poza sylwetką mego przewodnika. Podczas gdy coraz bardziej zagłębialiśmy się w ciemność, dostrzegać zaczynałem w owej otchłani niezmiernej, wypełnionej dymem i ponurym poblaskiem, coś, co sprawiało, że me włosy jeżyły się ze zgrozy. Z tej czeluści dobywały się żałosne jęki, tak jakby tłumy kobiet i mężczyzn wystawiano na okrutne katusze i śmierć.

Najgorsze jednak było to, że mój przewodnik zniknął, pozostawiając mnie samego w tym straszliwym miejscu. Nie potrafię opisać przestrachu, który mną wtedy owładnął; na próżno rozglądałem się, licząc na znalezienie sprzymierzeńca lub pocieszenia. Przerażenie odczuwałem tak wielkie, że myślałem, iż przyszło mi umrzeć. Kiedy spojrzałem w ową czarną czeluść, przestraszyłem się, że w nią runę i zatracę się tam, ciałem i duszą. Złowrogie płomienie uwalniające się z tej otchłani miotały skry straszliwe, które waliły się w dół z ogłuszającym łoskotem, a kłęby siarczanego dymu zdawały się tak gęste, że w każdej chwili mogłyby zepchnąć mnie w głąb ognistej czeluści. To dusze potępione, niczym skry, odrywały się od płonących pniaków, wypychane mocą podziemnego ognia. Bóg jeden wie, cóż przecierpiałem; spłynąłem zimnym potem. Kiedy stałem tam zbolały, nie wiedząc, w którą stronę się zwrócić, z wysoka spadł na mnie śmiech, łączący się z gorzkim płaczem i wyciem mieszkańców otchłani.

Gdy ów zgiełk się przybliżył, ujrzałem diabły wlokące ze sobą pięć dusz, nękające je i dręczące. Diabły te wydawały się zachwycone, wciąż drwiły i zanosiły się śmiechem; dusze zaś były zrozpaczone, lamentowały i krzykiem dawały wyraz swojej boleści. Wyobraźcie sobie, cóż czułem, słysząc ich krzyki i widząc, że diabły przeklęte coraz bardziej zbliżają się do mnie. Kiedy były już blisko, tak dalece zdjęty byłem zgrozą, że bliski zemdlenia, i wierzę, że gdyby, Bóg mnie nie podtrzymał, przyszłoby mi umrzeć. Wszak owe demony wbijały we mnie swe ogniste i zatrważające ślepia, a dusze nieszczęsne tak żałośnie błagały o pomoc, że rozdarty czułem się pomiędzy lękiem i litością, a serce moje bliskie było pęknięcia. Dusze te, minąwszy mnie, wepchnięte zostały w głębie otchłani z taką siłą, że niebo i ziemia nieomal zadrżały, a w górę pomknął taki snop iskier, iż wydało mi się, że mnie zasypie. W końcu, zrozpaczony i ogromnie przerażony, ujrzałem, że zbliżają się do mnie złe duchy, tchnąć obłąkańczym gniewem i zachowując się tak, jakby chciały ściągnąć mnie do owej czarnej czeluści. Wtedy, zdjęty żałosną zgrozą, zacząłem płakać i szlochać, błagając, by coś wyzwoliło mnie z owego miejsca; bo w tamtej ciemności miałem do czynienia jedynie z drwiącymi diabłami, rozdziawioną otchłanią i językami płomieni, nie wiedząc, gdzie zwrócić się o pomoc. Kiedy rozpacz ma sięgała szczytów, pojawił się mój przewodnik; wyzwolił mnie od wrogów i wyprowadził z tego mrocznego, cuchnącego, straszliwego miejsca.

Powiedział mi także, iż wrócę do mego ciała, żeby potwierdzić jak największej liczbie moich bliźnich istnienie owej krainy potwornych ciemności". Jakby nie było dość przeraźliwego mroku, ogarniającego całe piekło, potęgowanego przez duszący dym, gęstymi chmurami podnoszący się znad jeziora siarki, pamiętać należy także o straszliwych demonach, potęgujących jeszcze ból i udrękę potępionych. W legendzie o św. Antonim Pustelniku czytamy, że demony objawiały się temu mężowi często i pod najróżniejszymi postaciami, nękając go i strasząc na niezliczone sposoby. Czasem występowały jako dzikie bestie, lwy, niedźwiedzie, smoki lub wściekłe psy; ukazywały się też pod postacią ludzi: zawziętych mężczyzn, pięknych kobiet, a także wszelakich potworów. Bywało, że biły go i dręczyły okrutnie, pozostawiając na wpół żywym; niekiedy, za pośrednictwem niepokojących widm, budziły taką trwogę, że gdyby nie wsparcie Boga i anioła stróża, bez wątpienia umarłby ze strachu.

Skoro tak traktowały owego świątobliwego człeka, którego nie zdołały sobie podporządkować, jakże odniosą się do bezbożnych grzeszników, przebywających w piekle i w pełni zdanych na ich łaskę?

Niewątpliwie te szatańskie widma, przybrawszy postać dzikich zwierząt, opadną potępieńców i wszetecznic ich umęczą. To będzie zupełnie nowy rodzaj bólu. Nikt nie zdoła wyobrazić sobie nowych ataków i katuszy, jakie przemyślność duchów piekielnych przyniesie potępionym, byle tylko dać upust diabelskiej perfidii. Jeżeli lękiem przejmuje ciebie owa ciemność i panująca w niej groza, winieneś obawiać się ich owoców, o których Chrystus powiada: „Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków" (J 3, 20). Ale jeśli miłujesz mrok. i poszukujesz go, by tym bezkarniej grzeszyć, nie będzie niesprawiedliwym ze strony Boga, że wtrąci ciebie do ciemnej czeluści, a w dniu twej śmierci powie diabłom: „Jako że przez całe swe życie miłował ciemność i jej dzieła, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów".

Gdybyż tylko wszyscy ci zatwardziali grzesznicy mogli to pojąć i pomyśleć o straszliwych męczarniach czekających beztroskich i obojętnych! Bo tak będziemy ukarani, jakeśmy grzeszyli. Skoro w dniach obecnych wielu jest letnich i opornych chrześcijan, błagamy ich, by pamiętali, że pewnego dnia pogrążyć się mogą w ogniu piekielnym z woli Tego, który zwie siebie zazdrosnym Bogiem, jedynego, którego należy się bać, gdyż może „i ciało, i duszę pogrążyć w piekle". A zatem rozważ, chłodny i beztroski chrześcijaninie, jakiż los ciebie czeka. Gdybyś tylko był w stanie zastanowić się nad tymi strasznymi męczarniami, z miejsca rozpocząłbyś nowe życie. Miast jawić się letnimi, leniwymi, niedbałymi i obojętnymi, wszyscy rychło objawilibyście się jako żarliwi, aktywni, uważni i gorący słudzy Boga.

Skończcie więc z opieszałością i obojętnością, gdyż chodzi o wielkie dzieło waszego zbawienia. Kimkolwiek jesteś, czytający te słowa, z zapałem spełniaj powinności chrześcijanina. Przystępuj do sakramentów częściej niż dotąd; regularnie uczestnicz we Mszy świętej; módl się częściej i bardziej żarliwie. Częściej też rozmyślaj o Bogu i o sprawach ostatecznych. Dzięki temu przezwyciężysz swe zobojętnienie, chłód, który tobą owładnął; uczynisz Boga swym przyjacielem, a nadzieja na wieczną szczęśliwość zapanuje w tobie i stanie się błogosławioną pewnością. Niech Bóg sprawi, by dzięki Jego łaskawości taki los czekał i ciebie, i mnie!

(za: Jerzy Grzesiek, Facebook - Rycerstwo Najdroższej Krwi Jezusowej i Niepokalanego Serca Maryi)

Komentarze (50):

Kriso2020.07.20 14:49
Po takich artykułach najlepiej widać jak wstecznym, ciemnym i niedouczonym jest sekta PIS. Łykają te wszystkie bajeczki jak prawdę objawioną, każdy ale to każdy kit można im wcisnąć. Żenada!! I ci ludzie mają prawa wyborcze :( :(
Sławek2020.08.1 13:42
Przekonasz się po śmierci. Ciekawe tylko ile ateistów przed śmiercią nagle się nawraca, za życia nienawidząc KK?!
skuter2020.07.19 16:49
Ktoś kiedyś powiedział że ci co w piekło nie wierzą Właśnie oni jego dostąpią Bóg udowodni im że piekło istnieje naprawdę Więc módlcie się i błagajcie o przebaczenie
violencja2020.07.18 22:33
Czytam objawienia u św. Faustyny i u bł. Konsolaty, bo są one tak nam dość bliskie pod względem czasu , chociaż święci wyprzedzają nas w czasie . Obie zakonnice żyły podczas drugiej wojny /Czyli takie dość nowoczesne-jak dla nas/.Rozmawiał z nimi Jezus/było więcej objawień w tamtym czasie/.Jezus do Konsolaty powiedział:"Do piekła idzie ten co chce". Rozważcie to w swoich sercach , w katolickich i niekatolickich. Piekło istnieje!Szatan też! Wiem , że opisy piekła czyśćca , piekła, Nieba bywają jakby opowiedziane przez dziecko, wiem , ale są to sprawy nie do opisania przez zwykłego człowieka , to nas przerasta . Wiele spraw ziemskich nie potrafimy opisać naszym ziemskim językiem , bo czym jest narodzenie dziecka, jego poczęcie , śmierć i wiele innych spraw .Umiesz to opisać? Ja nie. Zatem nie śmiejmy się z tych czasem nieporadnych opisów. Niebo jest miłością, czyściec jest bólem i miłością , a piekło jest tylko bólem . Warto zawierzyć swoje osobiste konanie św. Józefowi i Maryi, nawet jeśli sceptycznie do tego podchodzisz. Nie miałoby sensu nasze narodzenie i życie , bez c.d.
Zbg.2020.07.18 19:50
KK dla swoich wiernych wymyśla piękne bajki oraz straszne bajki.
Tylko dlaczego poszczególne "wizje"2020.07.18 13:16
"piekła", "nieba", "czyśćca" pozostają w sprzeczności ze sobą i tak od siebie się różnią?
Zdzislaw2020.08.7 17:19
Bo czyściec jest stanem , bardziej niż miejscem. Na ile człowiek może zrozumieć.
Klapaucjusz2020.07.18 13:08
Dziękuję za reportaż z piekła. Niesamowite zdjęcie! Szkoda, że tylko jedno - jakieś dobre zdjęcia diabłów by się przydały ku zastraszeniu grzeszników.
Seks kamerki2020.07.18 10:25
Szukam miłego i kulturalnego faceta na spotkania Mam na imię Monia 24 wiosny.... wiecej moich fotek i kontakt do mnie tu- www.lexlale.com.pl Znajdź mnie- Danusd- napisz do mnie i spotkajmy sie!
Jestem w Kościele2020.07.18 20:21
Nieczystość to grzech będący najczęstszą przyczyną potępienia.
r2020.07.18 10:02
pieklo i niebo to wynik decyzji Boga o nas - i kto ufa i wierzy Bogu ten nie ma sie co lękać bo wszystko co od Boga jest dobre
Urszula2020.07.18 11:02
Twój Bóg jest okrutny, to potwór. Ja jestem lepsza od niego bo nigdy, nawet największego złoczyńcę nie skazałabym na wieczne męki w ogniu piekielnym. Nawet bym o tym nie pomyślała.
Marian2020.07.18 7:54
Karę za grzechy dużo lepiej odbyć już za życia, tu na ziemi.Nie jest ona wtedy taka straszna i człowiek ma jednak jakiś wpływ na jej przebieg. To tak pod rozwagę grzeszników.
Urszula2020.07.17 22:27
Pieprzenie kotka przy pomocy młotka. Zdjęcie, które tu zamieściłaś Frondo to żądne piekło, ale zdjęcie naszego słoneczka, zrobione z odległości 77 mln kilometrów przez sondę Solar Orbiter. Jak łgać to inteligentnie. :D:D https://spidersweb.pl/2020/07/solar-orbiter-pierwsze-zdjecia-slonca.html
Jan Radziszewski2020.07.18 0:15
Jeśli to nie przestraszy ciebie teraz, to znaczy, że albo zostałeś zbawiony, albo już jesteś Obywatelem Piekła. + Stał tam nagi, pokryty płonącymi robakami, które nie umierają. (Mr. 9:47-48) On zwrócił się do mnie i westchnął głęboko, podczas gdy otaczały go płomienie. + Głosem bez emocji, tylko w bólu i w przeżywanych torturach, zaczął śpiewać tę pieśń. +++ Tekst pieśni: +++ „Płonące robaki wpełzają, płonące robaki wypełzają, wchodzą do pępka i wychodzą z ust. Z przodu wchodzą, z tyłu wyłażą, wchodzą i wychodzą, w oczy i z uszu. Wołam o miłosierdzie, lecz nikogo to nie obchodzi, nikt tego nie słyszy. Rozpalony ból w mojej krwi, rzeki odchodów, wymiocin i krwi... to wygląda jak powódź. Płomienie są wszędzie, lecz nie rzucają światła. Wszystko, czego doświadczam, to wszelkiego rodzaju ból, terror i przerażenie, gdyż jestem Obywatelem Piekła!!! To jest pierwszy poziom Piekła. Brakuje słów do opisania kolejnych. + Piekło jest tak gorące – odparzona skóra odpada od mojego ciała. Jak mam określić mój piekielny ból? Jestem tak spragniony, a nie mam nawet łez do picia, i och, mój BOŻE, jak to Piekło śmierdzi! +Jestem Obywatelem Piekłaaaaa!!! Nie ma tu żadnej wody, nawet potu, aby ochłodzić moje czoło. Ja wiem, że nigdy nie będę uwolniony z Piekła, podczas gdy demony przeklinają mnie, szydzą i drwią ze mnie. Krzyczę do BOGA: „Proszę, pomóż mi!”, jednak ON nie słyszy. Zamiast tego głos szatana, który śmieje się i drwi: ‘Nie ma tutaj BOGA i nie ma miłosierdzia!!! Mam tortury, potępienie i wszelkiego rodzaju strach!!! Ale BOGA tutaj nie ma!!! Gdyż w końcu jesteś mój, Obywatelu Piekłaaaaaaaaaa!!! ++ Jest mi przypominane, jak BÓG w SWOIM miłosierdziu dał JAHUSZUA ha MASZIJACH, SWEGO jedynego SYNA, aby cierpiał ukrzyżowanie za moje grzechy, i ON zawisł na krzyżu - właśnie po to, abym był wolny od Piekła, i by szatan nie miał do mnie prawa. + Ale ja nie chciałem, by Krew BOŻA pokryła moje grzechy. Ja chciałem wieść życie po swojemu, a więc zaparłem się GO. Wiem, że nie mogę winić nikogo, oprócz siebie. Teraz na zawsze będę żyć na złowrogim terytorium szatana, gdzie są rozmaite tortury i wstyd, pragnąc umrzeć, lecz wiedząc, że nie ma niczego takiego jak śmierć. Myśląc, że jutro będzie lepiej, ale wiedząc, ze odszedłem na zawszeeee!!! Tak to jest być Obywatelem Piekłaaaaaa!!! Tam, gdzie horror jest tak okropny, że nie da się tego opowiedzieć. Każdy, kto tu przychodzi, będzie musiał wykopać swój własny poziom, zanim umrze - tak głęboko, jak bardzo nagromadzone są grzechy. +
Urszula2020.07.18 10:57
Człowieku, idź sie lecz. To twoja jedyna nadzieja.
Jan Radziszewski2020.07.18 0:21
powiedz nam żydówko a widziałaś patrząc kiedyś na słońce mordę potępieńca?
Urszula2020.07.18 10:58
A wiesz, żydzie, co to jest fotomontaż? Pewnie nie wiesz boś pismatoł.
Aleks...2020.07.18 3:23
"Urszulo"...vel Lechu Kellerze ! Tylko ciebie, pedziu.... tutaj na te obelżywości stać ! Nie od dziś, wiemy kim jesteś!?... KTO CI KARZE W TO WIERZYĆ....NIKT! TERAZ MASZ JESZCZE WOLNĄ WOLĘ... ALE JUŻ NIEDŁUGO SIĘ PRZEKONASZ, TYM BARDZIEJ, ŻE MASZ PONAD 70 LAT! Nie jest ważne tu zdjęcie, tylko opis ! No, ale ty nie umiesz czytać treści artykułów, tylko zawsze lejesz jad ! Ty jesteś już dawno omotany przez te siły zła.....!
nauka głupcze2020.07.18 13:17
Ależ to zabolało religijnych obłąkańców. Brawo.
Piotr2020.07.17 21:51
Nic lepiej nie pokazuje moralnej nędzy wymyślonego przez chrześcijan boga niż idea piekła.
Jan Radziszewski2020.07.18 0:18
+ Piekło jest tak gorące – odparzona skóra odpada od mojego ciała. Jak mam określić mój piekielny ból? Jestem tak spragniony, a nie mam nawet łez do picia, i och, mój BOŻE, jak to Piekło śmierdzi! +Jestem Obywatelem Piekłaaaaa!!! Nie ma tu żadnej wody, nawet potu, aby ochłodzić moje czoło. Ja wiem, że nigdy nie będę uwolniony z Piekła, podczas gdy demony przeklinają mnie, szydzą i drwią ze mnie. Krzyczę do BOGA: „Proszę, pomóż mi!”, jednak ON nie słyszy. Zamiast tego głos szatana, który śmieje się i drwi: ‘Nie ma tutaj BOGA i nie ma miłosierdzia!!! Mam tortury, potępienie i wszelkiego rodzaju strach!!! Ale BOGA tutaj nie ma!!! Gdyż w końcu jesteś mój, Obywatelu Piekłaaaaaaaaaa!!! ++ Jest mi przypominane, jak BÓG w SWOIM miłosierdziu dał JAHUSZUA ha MASZIJACH, SWEGO jedynego SYNA, aby cierpiał ukrzyżowanie za moje grzechy, i ON zawisł na krzyżu - właśnie po to, abym był wolny od Piekła, i by szatan nie miał do mnie prawa. + Ale ja nie chciałem, by Krew BOŻA pokryła moje grzechy. Ja chciałem wieść życie po swojemu, a więc zaparłem się GO. Wiem, że nie mogę winić nikogo, oprócz siebie. Teraz na zawsze będę żyć na złowrogim terytorium szatana, gdzie są rozmaite tortury i wstyd, pragnąc umrzeć, lecz wiedząc, że nie ma niczego takiego jak śmierć. Myśląc, że jutro będzie lepiej, ale wiedząc, ze odszedłem na zawszeeee!!! Tak to jest być Obywatelem Piekłaaaaaa!!! Tam, gdzie horror jest tak okropny, że nie da się tego opowiedzieć. Każdy, kto tu przychodzi, będzie musiał wykopać swój własny poziom, zanim umrze - tak głęboko, jak bardzo nagromadzone są grzechy. + Ale uważajcie, największym ze wszystkich grzechów jest odrzucenie JAHUSZUA MESJASZA. Jedna tortura za drugą. To, co wydaje się dla was największym koszmarem, to tylko szatan ze swej „najlepszej” strony. On wydłubie twoje oczy i wyrwie twój język. Dla szatana to jedynie dziecinna zabawa, gdy składa was z powrotem i czyni to znów, raz za razem. Gdybym tylko mógł ostrzec moich krewnych, to powiedziałbym im: ‘Piekło nie jest warte grzechu
Jagoda2020.07.18 3:34
ŻAŁOSNY PIOTRZE"! ....OTÓŻ, TO NIE CHRZEŚCIJANIN WYMYŚLIŁ BOGA, jak raczysz bluźnić/! ...TO BÓG STWORZYŁ CAŁY WSZECHŚWIAT I NAS LUDZI...I CIEBIE TEŻ ! NIESTETY, GARDZISZ BOGIEM! TO NIE ŻARTY, BĘDZIESZ MIAŁ TAKĄ ZAPŁATĘ, NA JAKĄ ZASŁUGUJESZ! ...OBYŚ W KOŃCU ZROZUMIAŁ JAKĄ SOBIE ROBISZ KRZYWDĘ TAKIM ŻYCIEM !
Anonim2020.07.17 20:58
Taka niekończąca się teza antyteza w tym piekle, tylko synteza była złudzeniem. Faktycznie trudno sobie to wyobrazić, iż istnieją ludzie, którzy wolą pozostać ślepi, głusi, ograniczyć swe myślenie do rozumu praktycznego, byle tylko nie uklęknąć przed Bogiem?!
AAAtomek2020.07.17 20:43
Chciałbym nieśmiało przypomnieć, że piekło dotyczy wyłącznie katolików. Wypisując się z katolicyzmu, automatycznie wypisujesz się z piekła.
PB2020.07.17 21:32
Niesamowita jest twoja logika. Czyli jak dojdę do wniosku, że chcę sobie w życiu trochę pogrzeszyć, zaznać rozkoszy cielesnych i po śmierci uniknąć kary piekielnej to starczy wypisać się z kościoła katolickiego i po problemie, piekło nie będzie miało do mnie prawa? Czyli ateiści, Jehowi i osoby wyznające inne religie mogą sobie grzeszyć bo piekło jest tylko katolickie. Czyli mordercy, pedofile, złodzieje i inni tego typu ludzie mogą spać spokojnie bo nie odpowiedzą za swoje czyny w piekle, jedynie tu na ziemi w więzieniu warunek jeden nie mogą być w kościele katolickim? Jesteś niesamowity i taki mądry.
AAAtomek2020.07.17 22:34
Twoja katolicka logika uważa, że każdy kto nie jest katolikiem to morderca, gwałciciel, podpalacz, pedofil, złodziej, chuligan, nie kocha matki, ojca ani dzieci, zabija zwierzęta dla zabawy i śmieci, itepe? A przed 966 roku na terenach Polski wszyscy wszystkich mordowali, dzieci-rodziców, rodzice dzieci, żony mężów, mężowie zony itepe. Puk puk (pukam do twojej mózgownicy), puk puk, obudź się! Główne hasła "dekalogu" powstały wcześniej i funkcjonowały, aniżeli je spisano, itepe!
PB2020.07.18 10:06
Puk, puk ja także pukam do twojej mózgownicy. Powiedz, gdzie napisałem, że tylko niekatolicy są mordercami itd? Czytaj ze zrozumieniem. Mordercą może być ateista, hindus, mahometanin, nauczyciel ale także katolik czy protestant. Idąc za twoją logiką, że piekło jest katolickie to masz odpowiedź, że my katolicy jak źle czynimy idziemy do piekła i nie ma tu usprawiedliwienia dla nas katolików.
Urszula2020.07.17 22:45
Co z tym katolickim piekłem? "I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste to druga śmierć" (Obj. 20:14) "A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć" (1 Kor. 15:26
Jan Radziszewski2020.07.18 0:53
jesteś nie ciumata bo tam jest mowa o Piekle pod ziemią tj gdzie się znajduje teraz ale gdy ta ziemia zostanie unicestwiona Piekło zostanie wrzucone do jeziora ognia i siarki w tzw ciemności zewnętrzne + Ap 19:20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. ++ Ap 20:10 A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków. na Sądzie Ostatecznym osądzono zmarłych +++ Ap 20:12-15 12. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. 13. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. 14. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. 15. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Ap 21:8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. ++++ Ap 22:15 Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Wypisując się z szeregów "Jehowych"2020.07.18 13:31
nie wypisujesz się z "wkrótce mającego nastąpić Armagedonu" ?
Mejer2020.07.17 22:08
heheheheehhehe....
Jan Radziszewski2020.07.18 0:31
ot jawne rozumowanie żyda który uwierzył Talmudowi i czci Lucyfera jako narodowego tj. żydowskiego boga /J 19,15) który jakoby bardzo pomaga narodowi tj żydom którym obiecał tysiące miliony lat życia na ziemi w szczęściu i radości wielkiej! Ha ha Ha ha! i powiedz mi który żyd nie umarł wcześniej tj. np mając najwięcej tj setką latek jak Dawid Rockefeler któremu wszczepiono sześć czy siedem serc
AAAtomek2020.07.18 1:01
Sper..aj debilu z mojego wątku!
Jan Radziszewski2020.07.18 1:12
Małpiszonie Atomku z kreskówki Tomek Romek i Atomek powiedz co cię ta zdenerwowało Może istnienie PIEKŁA ale ono tylko dot Ludzi nie dotyczy małp małpiątek które duszy nieśmiertelnej nie mają tych zwyczajną zwierzęcą - co cię nie douczyli w Szkole?
AAAtomek2020.07.18 12:19
Nie chcę zadawać się z tobą, największym idiotą na frondzie. Dlatego, kulturalnie napiszę: spie...aj!
fred...2020.07.18 3:47
AAAtomku...!? No i co ? Zabolało cię?! Tak! Bo Jan R... pisze prawdę ! A ciebie sumienie pedalskie gryzie...!
AAAtomek2020.07.18 12:20
Daruj sobie katolicyzm, którego nie rozumiesz. Odmawianie wyłącznie zdrowasiek do nieba nie prowadzi.
HAHA2020.08.7 17:23
Jak nie Zdrowaśki ... to co do nieba poprowadzi? Błądzisz, synu.
Jagoda2020.07.18 3:42
Aaatomku...? Zabładziłeś, czy o droge pytasz!??? Żal nawet twego wpisu czytać! NIE POCIESZAJ SIĘ! ...PIEKŁO ISTNIEJE DLA WSZYSTKICH GRZESZĄCYCH! WYBÓR ZALEŻY OD NAS, CZY CHCEMY BYC PO STRONIE DOBRA I BYĆ W NIEBIE, CZY SZALEĆ I GRZESZYĆ I PÓJŚĆ DO PIEKŁA! ...N I E M A T R Z E C I E J O P C J I !
Seks kamerki2020.07.17 20:34
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
g22020.07.17 20:16
Wspaniały opis. W sam raz dla niegrzecznych Katolików. Ateiści zwyczajnie umrą.
Mejer2020.07.17 22:13
może i zwyczajnie umrą ale za to po zgonie czeka ich niekończace sie gorące 'party' :D
Jan Radziszewski2020.07.18 0:39
Piekło to miejsce właśnie przeznaczone głównie dla Ateistów Ha ha!"! + + To jest twoja ostatnia szansa. BÓG był miłosierny dla ciebie aż dotąd, ale gniew i potępienie BOGA OJCA wkrótce mają spaść z wielką mocą. + ON miłuje ciebie tak bardzo, że powiedział: ‘Daj im tę pieśń’. + Co z nią uczynisz? Czy będziesz śpiewać tę pieśń Obywatela Piekła? +++ Czy tez będziesz modlić się razem z Obywatelami Nieba? Oto dzisiaj dzień zbawienia. (2 Kor. 6:2) Czy jesteś pewien, że jutro nie będzie za późno? +++ Nic nie robiąc, ty już coś uczyniłeś. Najgorszym grzechem ze wszystkich, jak powiedział Obywatel Piekła, jest odrzucenie JAHUSZUA MESJASZA. Po śmierci nie ma za to przebaczenia. Czy masz pewność, że będziesz żył następną minutę? Czy jesteś pewien, że będziesz żył następną godzinę lub dzień? Czy jesteś pewien, że masz kolejny dzień, aby powiedzieć: ‘Zaczekaj BOŻE, aż zdecyduję się. Zaczekaj BOŻE, aż skończę moją zabawę z grzechem!’ + Grzech zaczyna się, jako zabawa, ale nie kończy się w ten sposób. Zapytajcie kogoś, kto jest alkoholikiem; zapytajcie kogokolwiek, kto jest uzależniony od narkotyków; zapytajcie kogoś, kto choruje na AIDS.. Zapytajcie i zobaczcie, czy oni w dalszym ciągu myślą, że grzech jest zabawny. Zapytajcie mordercę skazanego na śmierć, czy on dalej myśli, że grzech jest zabawny. Zapytajcie złodzieja, który jest za kratkami, czy grzech jest dalej zabawny. Zapytajcie mężczyznę, który został przyłapany na cudzołóstwie, który siedzi teraz w sądzie na sprawie rozwodowej i płacze za wszystkim, co utracił - zapytajcie go czy on myśli, że grzech jest wciąż zabawny. + Czy masz kolejną minutę? Czy masz kolejną godzinę? Czy masz kolejny dzień, aby odrzucać CHRYSTUSA? + Wybór należy do ciebie. BÓG powiedział, że ta pieśń została posłana do tych, którzy wciąż mają tę ostatnią szansę. Ten dzień może być równie dobrze i twoją ostatnią szansą. Na co czekasz? Czy naprawdę chcesz śpiewać w Piekle w duecie z Obywatelem Piekła? + Wybór należy do ciebie...!!! +++ Ta pieśń została napisana i zaśpiewana dla ciebie przez Damę w Czerwieni
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.17 20:15
co za pyerolenie! jak już coś to ta cała dusza to niematerialne "ciało" więc nie może odczuwać zimna czy gorąca i co za tym idzie ognia! pedofilne klechy nawymyślały bajek a bezmyślne katole łykają to jak klozet gowno! ale tylko takimi piekielnymi historyjkami rodem z tajwańskich horrorów, kościół może trzymać za ryj tępy motłoch...
Jan Radziszewski2020.07.18 1:03
myślisz potępieni z powodu grzechów nie cierpią w ciele? są także teraz są karani tak jakby mieli ciało "W następnym dole znajdowała się drobna, wyglądająca na osiemdziesiąt lat kobieta. Nie potrafię wyjaśnić, skąd to wiedziałam, lecz znałam jej wiek. Wieczny ogień pochłonął skórę z jej kości. Pozostał tylko szkielet z brudną, szarą duszą w środku. Obserwowałam, jak paliła się. Wkrótce pozostały tylko kości z pełzającymi wewnątrz robakami, których ogień nie chłonął. Janie, to okropne!" - wołałam. „Nie wiem, czy będę w stanie iść dalej, gdyŜ to wszystko jest zbyt straszne". Jak okiem sięgnąć, wszędzie w ognistych dołach paliły się dusze. „Moje dziecko, dlatego właśnie tu jesteśmy" - odpowiedział Jezus. „Musisz poznać i opowiedzieć prawdę o piekle. Niebo jest prawdziwe! Piekło jest prawdziwe!
werdi2020.07.18 3:54
"kretynizacjo..." To tylko tak się mysli po ludzku! Dusza ludzka jest nieśmiertelna! Cierpi tam za grzechy, które zrobiło się na Ziemi! Poczytaj Biblię...! "...U Boga bowiem nie ma rzeczy niemozliwych..."! Jezeli nie wierzysz, to nie znaczy, że tak nie jest, bo tak ci jest wygodniej! Przekonasz się! Przecież masz już swój wiek!
ole2020.07.18 11:30
O, jeszcze żyjesz, jeszcze masz czas na nawrócenie, na egzorcyzmy.
Precz z 🌈 zarazą!2020.07.17 20:09
Ten kretyński kretyn "katolicka kretynizacja" jeszcze nie bluznął swoimi "mądrościami" - podszeptami szatańskimi? Dziwne.
Precz z 🌈 zarazą!2020.07.17 21:54
A, już jest katolicka kretynizacja. Siedział w kiblu i wspominał swoje pedofilskie zapędy.