,,Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą'' - zdjęcie
11.07.20, 08:24

,,Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą''

1

   PIERWSZE CZYTANIE

Nakłoń serce ku roztropności

Prz 2, 1-9

Czytanie z Księgi Przysłów

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie.

On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Oto słowo Boże.

 

    DRUGIE CZYTANIE

Życie pierwszych chrześcijan

Dz 4, 32-35

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby.

Oto słowo Boże.

 

   EWANGELIA

Porzucić wszystko dla Chrystusa

Mt 19, 27-29

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (1):

xierr2020.07.11 22:55
Jezus mądry nie był...zatracał i zatraca geny ludzkie w zakonach i plebaniach...dobrze, że są normalni ludzie, którzy stronią od religii i utrzymują ten świat genetycznie..może kiedyś celibatu nie było ale utrudnione mieli ożenki bo musieli wszędzie chodzić i głosić Ewangelię...strata czasu w jedynym życiu jakie się ma....ja żałuję, że nie urodziłam się w rodzinie ateistycznej...strata czasu na religie, imprezy kościelne...mogłam się rozwijać inaczej, lepiej, z korzyścią dla siebie