Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post. PRZECZYTAJ - zdjęcie
24.02.20, 11:20fot. Flickrpapist

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post. PRZECZYTAJ

12

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 2020 „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20)Drodzy bracia i siostry!

Również w tym roku Pan daje nam czas sprzyjający przygotowaniu się do świętowania z odnowionym sercem wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Jest ona  niezwykle ważna w życiu chrześcijańskim osobistym i wspólnotowym. Myślą i sercem musimy stale powracać do tej Tajemnicy. Bowiem wzrasta w nas ona nieustannie, na tyle, na ile dajemy się wciągnąć jej dynamizmem duchowym i przystajemy na nią, dając odpowiedź wolną i szczodrą.

1.     Tajemnica paschalna, podstawa nawrócenia

Radość chrześcijanina wypływa ze słuchania i przyjęcia Dobrej Nowiny o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa: kerygmy. Streszcza ona Tajemnicę tej miłości, która „jest tak realna, tak prawdziwa, tak konkretna, że ​​oferuje nam relację pełną szczerego i owocnego dialogu” (adhort. apost. Christus vivit, 117). Kto wierzy w tę wieść,  odrzuca kłamstwo, według którego nasze życie miałoby swe pochodzenie w nas samych, podczas gdy w rzeczywistości pochodzi ono z miłości Boga Ojca, z Jego woli, by dać życie w obfitości (por. J 10, 10). Jeśli natomiast słuchamy bałamutnego głosu „ojca kłamstwa” (por. J 8, 45), to narażamy się na pogrążenie w otchłani nonsensu, doświadczając piekła już na ziemi, jak o tym niestety świadczy wiele dramatycznych wydarzeń z doświadczenia ludzkiego osobistego i zbiorowego.

Dlatego w tym Wielkim Poście roku 2020 chciałbym przekazać każdemu chrześcijaninowi to, co już napisałem ludziom młodym w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (n. 123). Pascha Jezusa nie jest wydarzeniem z przeszłości: ze względu na moc Ducha Świętego jest zawsze aktualna i pozwala nam postrzegać i dotykać z wiarą ciała Chrystusa w wielu osobach cierpiących.

2.     Pilna potrzeba nawrócenia

Warto rozważyć dogłębniej Tajemnicę Paschalną, dzięki której została nam udzielona łaska Boża. Doświadczenie miłosierdzia jest bowiem możliwe tylko w kontakcie „twarzą w twarz” z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, który „umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Chodzi o dialog serca z sercem, przyjaciela z przyjacielem. Właśnie dlatego w okresie Wielkiego Postu tak ważna jest modlitwa. Jest ona nie tyle obowiązkiem, ile wyraża potrzebę odpowiadania na miłość Boga, która nas zawsze uprzedza i wspiera. Chrześcijanin modli się bowiem mając świadomość, że jest miłowany pomimo swej niegodności. Modlitwa może przybierać różne formy, ale w oczach Boga tak naprawdę liczy się to, że drąży nasze wnętrze doprowadzając do rozkruszenia zatwardziałości naszego serca, aby je coraz bardziej nawracać ku Niemu i ku Jego woli.

Zatem w tym szczególnie sprzyjającym okresie pozwólmy się wyprowadzić na pustynię, jak Izrael (por. Oz 2,16), abyśmy mogli w końcu posłuchać głosu naszego Oblubieńca, pozwalając mu rozbrzmiewać w nas z większą głębią i otwartością. Im bardziej damy się zaangażować Jego Słowu, tym bardziej uda się nam doświadczyć Jego bezinteresownego miłosierdzia wzglądem nas. Nie pozwólmy zatem, aby ten czas łaski przeminął daremnie, w zarozumiałym złudzeniu, że to my jesteśmy panami czasów i sposobów naszego nawrócenia ku Niemu.

3.     Przejmująca wola Boga prowadzenia dialogu ze swoimi dziećmi

Nigdy nie można uznawać za pewnik tego, że Pan da nam po raz kolejny czas sprzyjający naszemu nawróceniu. Ta nowa szansa powinna wzbudzić w nas poczucie wdzięczności i otrząsnąć nas z odrętwienia. Pomimo niekiedy nawet dramatycznej obecności zła w naszym życiu, podobnie jak w życiu Kościoła i świata, ta przestrzeń, dana nam dla zmiany kursu, wyraża nieustępliwą wolę Boga, by nie zrywać z nami dialogu zbawienia. W ukrzyżowanym Jezusie, którego „Bóg dla nas grzechem uczynił” (2 Kor 5, 21), wola ta posunęła się tak daleko, że na Jego Syna spadły wszystkie nasze grzechy, aż po „zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie”, jak powiedział papież Benedykt XVI (Enc. Deus caritas est, 12). Istotnie Bóg miłuje także swoich nieprzyjaciół (por. Mt 5, 43-48).

Dialog, który Bóg chce nawiązać z każdym człowiekiem poprzez Tajemnicę Paschalną swego Syna, nie jest jak ten przypisywany  mieszkańcom Aten, którzy „poświęcali czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo wysłuchiwaniu czegoś nowego” (Dz 17, 21). Tego rodzaju gadulstwo, podyktowane pustą i powierzchowną ciekawością jest cechą światowości wszystkich czasów, a w naszych czasach może również wniknąć w zwodnicze używanie środków społecznego przekazu.

4.     Bogactwo, którym trzeba się dzielić, a nie gromadzić tylko dla siebie

Postawienie w centrum życia Tajemnicy Paschalnej oznacza odczuwanie współczucia dla ran Chrystusa ukrzyżowanego, obecnych w wielu niewinnych ofiarach wojen, przemocy wobec życia, począwszy od tego, które ma się nie narodzić po osoby starsze, różnorodnych form przemocy, katastrof ekologicznych, nierównego podziału dóbr ziemi, handlu ludźmi we wszelkich jego formach i niepohamowanego pragnienia zysku, będącego formą bałwochwalstwa.

Także dzisiaj ważne jest wezwanie ludzi dobrej woli do dzielenia się swoimi dobrami z najbardziej potrzebującymi poprzez jałmużnę, jako formę osobistego uczestnictwa w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego. Dzielenie się w miłości czyni człowieka bardziej ludzkim; gromadzenie grozi upodleniem go, zamknięciem w egoizmie. Możemy i musimy pójść jeszcze dalej, biorąc pod uwagę strukturalne wymiary gospodarki. Z tego powodu w okresie Wielkiego Postu roku 2020, w dniach 26–28 marca zwołałem do Asyżu młodych ekonomistów, przedsiębiorców i ludzi mających wpływ na zachodzące zmiany, aby przyczynić się do nakreślenia konturów gospodarki bardziej sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu, niż obecna. Jak wielokrotnie powtarzało Magisterium Kościoła, polityka jest wybitną formą miłości (por. Pius XI, Discorso alla FUCI, 18 grudnia 1927 r.). To samo dotyczy zajmowania się gospodarką cechującą się tym samym duchem ewangelicznym, który jest duchem Błogosławieństw.

W nadchodzącym Wielkim Poście przyzywam wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny abyśmy przyjęli wezwanie do pojednania się z Bogiem, utkwili nasze spojrzenie serca na Tajemnicy Paschalnej i nawrócili się na otwarty i szczery dialog z Bogiem. W ten sposób będziemy mogli stać się tym, o czym Chrystus mówi w doniesieniu do swoich uczniów: solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).

Franciszek

Rzym, w Bazylice św. Jana na Lateranie

7 października 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej

Komentarze (12):

mm2020.02.25 7:10
Ktos wytłumaczy??!! Dlamnie niepojęte.Papierz na spotkaniu z Rabinem całuje go w reke i robi przed nim ukłon??Co sie tutaj dzieje??? 9 min 20 sek https://www.youtube.com/watch?time_continue=2724&v=wSKobgZb8tI&feature=emb_logo
mm2020.02.25 7:06
Ktos wytłumaczy??!! Dlamnie niepojęte.Papierz na spotkaniu z Rabinem całuje go w reke i robi przed nim ukłon??Co sie tutaj dzieje???
anonim2020.02.24 16:28
https://filmvod.pl - ---------------------- To Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Znajdziesz tam filmy takie jak: 365 Dni (2020) Czy Legiony 2019 Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem. Za jedyne 20zł Polecam jak najbardziej!
Rolicki2020.02.24 14:41
uwolnij nas Panie od satanistów Skworców Zimoniów Bednorzy i inn szalbierzy pełnych szaleństawa ,zlodziejstwa,i miłosci do Niemców oraz ZPŻ(zespołu poglądów żydowskich)i NOM niemieckiej okupacji medialnej Tak nam dopomóż Bóg
anonim2020.02.24 13:47
Chrystus mył stopy swoim apostołom, jaki sens ma mycie stóp Sorosa przez Papieża Franciszka? To jakiś apostoł Papieża jest, z aborcją, czyli zgodą na zbijanie i eutanazją w tle?!
anonim2020.02.24 13:39
Chrystus odkupił wszystkich, rolą Papieża jest doprowadzenie ludzi do zbawienia!
Zniszczą ci komputer!!! 2020.02.24 12:49
Nie znasz strony internetowej - NIE OTWIERAJ!!! Mendy blogowe podsyłają strony pornograficzne zainfektowane wirusami. Zniszczą ci komputer moga się dostać do twoich kont bankowych, email, itp. Nie znasz strony internetowej - NIE OTWIERAJ!!!
Stanisław 2020.02.24 12:19
Zauważyłem, że posługiwanie się nazwą Tajemnica (np. Paschalna) jest dla przeciętnego czytelnika niezrozumiałe. Brzmi jako sekret. Chyba lepiej pisać Misterium albo Wydarzenie.
ktoś tam2020.02.24 13:29
Bo to jest Tajemnica wiary. Zmartwychwstanie pozostaje Tajemnicą a jednocześnie jest Wydarzeniem nie mającym odpowiednika w historii świata. Jedyne w swoim rodzaju. Jedni wierzą w to Zmartwychwstanie, inni nie. I nie chodzi o wydarzenie lecz o coś co można nazwać jakością. Gdyby tak nie było by herezji podważających sens Zmartwychwstania. No bo czyż mowa o tym, że to Bóg Zmartwychwstał nie jest Tajemnicą pod nazwą: jak to się stało? Zarówno Wcielenie jak i Zmartwychwstanie to tajemnica wiary, czyli coś co jest ciągle niepojęte.
ktoś tam2020.02.24 12:09
"A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy." Od kiedy to miłosierdzie uwalnia do winy? Uwalnia od kary potępienia, ale wina grzechu pozostaje. Miłosierdzie tylko daje nadzieję, że Bóg mnie nie odrzuca mimo win mych grzechów. To że znajduję usprawiedliwienie w sakramencie pokuty - nie w znaczeniu niebyłości grzechu - i mogę stanąć przed Bogiem jako akceptowalny, mimo że grzeszny, nie zmienia faktu, że to ja uczyniłem zło a nie ktoś tam, gdzieś. Moje grzechy nie usprawiedliwiają grzechów innych ludzi tak jak grzechy innych ludzi nie usprawiedliwiają moich grzechów. Usprawiedliwienie Boga dokonuje się wtedy i tylko wtedy gdy uznaję winę swego grzechu, chcę z nim zerwać, mając świadomość całkowitej niegodności, niezasługiwalności na miłosierdzie Boże. Lecz kiedy liczę na miłosierdzie Boże w przekonaniu, że nie muszę nic zmieniać w swoim życiu, że grzech jest mi dozwolony bo Bóg mnie kocha to "grzeszę zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże".
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA WIELKI POST 20202020.02.24 11:28
Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post (film) https://www.xvideos.com/video18541257/recebendo_leite_de_macho
ktoś tam2020.02.24 11:58
Ciekawe, że ten sam link dajesz do różnych treści... Propagujesz g... a wierność Bogu.