Określanie płci martwego dziecka tylko na żądanie rodzica sprzeczne z ustawą - zdjęcie
21.11.21, 21:25fot. pixabay.com

Określanie płci martwego dziecka tylko na żądanie rodzica sprzeczne z ustawą

11

· W aktualnym stanie prawnym rodzice dzieci zmarłych na wczesnym etapie ciąży, których płeć nie mogła została stwierdzona przez lekarza, muszą na własny koszt wykonać badania genetyczne, aby skorzystać z przysługujących im świadczeń pomocowych.

·  Określenie płci jest warunkiem uzyskania przez rodziców świadczeń takich jak zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński.

·  Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje, że w akcie urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu płeć dziecka będzie wpisywana tylko na wyraźne żądanie rodzica zgłoszone na etapie sporządzania karty martwego urodzenia.

·  Prowadziłoby to do sytuacji, w której w akcie urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu nie będzie wpisywana płeć dziecka, nawet jeśli została ona w pełni wykształcona, ale rodzic nie podjął w tym zakresie działań wymaganych w projekcie.

·  Rozwiązania przewidziane w nowelizacji mogą skutkować wpisywaniem w akcie martwego urodzenia płci nieodpowiadającej faktycznej płci biologicznej martwego dziecka. Nie uwzględniają także nakładanego przez ustawę obowiązku nadawania dzieciom imion odpowiadających ich płci.

·  Instytut Ordo Iuris postuluje wprowadzenie do standardów opieki okołoporodowej badań genetycznych w celu ustalenia płci dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży oraz odpowiednią nowelizację ustawy lub przepisów wykonawczych związanych z uzyskiwaniem świadczeń socjalnych.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

W aktualnym stanie prawnym rodzice dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży, których płeć nie zdążyła się wykształcić, są niezasadnie ograniczeni w możliwości skorzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych. Niewątpliwie ustawodawca powinien dokonać zmian w obowiązujących przepisach, które poprawiłyby ich sytuację, jednak rozwiązania w tym zakresie powinny być poprzedzone głębokim namysłem i oceną ich skutków. Komentowany projekt zdaje się być pozbawiony tych walorów, a zawarte w nim rozwiązania należy uznać za zbyt daleko idące” – podkreśla apl. rad. Anna Wawrzyniak z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 1610) ma zmierzać do ułatwienia uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego dla kobiet po poronieniu i związanego z nim zasiłku macierzyńskiego. Tymczasem przewiduje on, że w akcie urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, płeć dziecka będzie wpisywana tylko na wyraźne żądanie rodzica. W efekcie, nawet w sytuacji, gdy płeć dziecka martwo urodzonego została w pełni wykształcona i jej określenie nie jest połączone z żadnymi trudnościami, nie będzie ona ujawniana w akcie urodzenia, jeżeli rodzic nie podjął w tym celu koniecznych działań podczas sporządzania przez podmiot leczniczy karty martwego urodzenia.

Przewidziana w projekcie redakcja norm ustawowych doprowadza do nieuzasadnionego zrównania sytuacji dzieci martwo urodzonych, których płeć zdążyła się w pełni wykształcić, jak i tych, u których określić ją można dopiero po przeprowadzeniu badań genetycznych, które nie są refundowane. Z koniecznością przeprowadzenia badań genetycznych dzieci martwo urodzonych w celu ustalenia płci mierzą się rodzice dzieci utraconych najczęściej przed 16. tygodniem ciąży, kiedy jej określenie nie było możliwe w drodze badania lekarskiego. Ustalenie płci jest bowiem niezbędne do wydania karty martwego urodzenia, która jest podstawą do sporządzenia aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.  Na podstawie tego dokumentu rodzice dzieci martwo urodzonych mogą uzyskać wymienione wyżej świadczenia pomocowe.

W zamierzeniu projektodawców, w przypadku sporządzenia aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, w którym nie wskazano jego płci, obligatoryjnie zamieszczane będą nazwisko i imię bądź imiona dziecka. Taki stan prawny jest niezgodny z przepisami ustawy, które wymagają, aby imię dziecka odpowiadało jego płci, przyznając przy tym kierownikowi urzędu stanu cywilnego prawo do odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion, jeżeli nie wskazują one na płeć dziecka. Ponadto w sytuacji, gdy płeć zmarłego dziecka wykształciła się, ale nie ujawniono jej w karcie martwego urodzenia z uwagi na brak działań rodzica przewidzianych projektem w tym zakresie, zgłaszający urodzenie mógłby dokonać wyboru imienia niezgodnego z płcią biologiczną. Taki stan prawny powodowałby niezgodność aktu stanu cywilnego ze stanem faktycznym, a przyjęcie projektu w proponowanym kształcie wiązałoby się z systemową dekompozycją prawa o aktach stanu cywilnego.

Przewidziany w projekcie wymóg zgłoszenia żądania odnotowania w karcie martwego urodzenia informacji o płci dziecka, należy uznać za obarczenie pogrążonych w żałobie rodziców koniecznością podjęcia dodatkowych działań natury formalnej, w celu osiągnięcia skutku o charakterze naturalnym, jakim jest określenie płci dziecka w akcie urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe” – dodaje mec. Anna Wawrzyniak.

 

mp/ordoiuris.pl

Komentarze (11):

Nie można2021.11.22 10:22
urodzić się martwym. To oksymoron.
Brawo2021.11.22 6:46
dla Ordo Iuris kolejny raz.
Po 11 ...Skrzypek co sra z dachu ... saldo mortale2021.11.22 2:15
Daj sobie z tym wszystkim spokój! Jesteś starym idiotą, który chce "mieć rację" we wszystkim, na każdy temat. Jak powiedzeniu; "jack of all trades, master of none"! GÓWNO o tym wiesz! Jedynie TYLKO tyle co w tym gównianym komputerku wyguglujesz! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WBIJ SOBIE to do ŁBA PARCHU - TU jesteś NIKIM! Tu NIE MASZ katedry, tu NIE jesteś z biurkiem w gabinecie "naczelnego".
Po 11 ...2021.11.22 9:48
Skoro tak jest to, idealnie tu pasuję :))
Określanie płci martwego dziecka2021.11.22 2:09
tylko na żądanie rodzica sprzeczne z ustawą.· W aktualnym stanie prawnym rodzice dzieci zmarłych na wczesnym etapie ciąży, których płeć nie mogła została stwierdzona przez lekarza, muszą na własny koszt wykonać badania genetyczne, aby skorzystać z przysługujących im świadczeń pomocowych. · Określenie płci jest warunkiem uzyskania przez rodziców świadczeń takich jak zasiłek pogrzebowy i urlop macierzyński. · Poselski projekt nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje, że w akcie urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu płeć dziecka będzie wpisywana tylko na wyraźne żądanie rodzica zgłoszone na etapie sporządzania karty martwego urodzenia. · Prowadziłoby to do sytuacji, w której w akcie urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu nie będzie wpisywana płeć dziecka, nawet jeśli została ona w pełni wykształcona, ale rodzic nie podjął w tym zakresie działań wymaganych w projekcie. · Rozwiązania przewidziane w nowelizacji mogą skutkować wpisywaniem w akcie martwego urodzenia płci nieodpowiadającej faktycznej płci biologicznej martwego dziecka. Nie uwzględniają także nakładanego przez ustawę obowiązku nadawania dzieciom imion odpowiadających ich płci.
cd2021.11.22 2:19
„W aktualnym stanie prawnym rodzice dzieci martwo urodzonych na wczesnym etapie ciąży, których płeć nie zdążyła się wykształcić, są niezasadnie ograniczeni w możliwości skorzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych. Niewątpliwie ustawodawca powinien dokonać zmian w obowiązujących przepisach, które poprawiłyby ich sytuację, jednak rozwiązania w tym zakresie powinny być poprzedzone głębokim namysłem i oceną ich skutków. Komentowany projekt zdaje się być pozbawiony tych walorów, a zawarte w nim rozwiązania należy uznać za zbyt daleko idące” – podkreśla apl. rad. Anna Wawrzyniak z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 1610) ma zmierzać do ułatwienia uzyskania zasiłku pogrzebowego oraz urlopu macierzyńskiego dla kobiet po poronieniu i związanego z nim zasiłku macierzyńskiego. Tymczasem przewiduje on, że w akcie urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, płeć dziecka będzie wpisywana tylko na wyraźne żądanie rodzica. W efekcie, nawet w sytuacji, gdy płeć dziecka martwo urodzonego została w pełni wykształcona i jej określenie nie jest połączone z żadnymi trudnościami, nie będzie ona ujawniana w akcie urodzenia, jeżeli rodzic nie podjął w tym celu koniecznych działań podczas sporządzania przez podmiot leczniczy karty martwego urodzenia. Przewidziana w projekcie redakcja norm ustawowych doprowadza do nieuzasadnionego zrównania sytuacji dzieci martwo urodzonych, których płeć zdążyła się w pełni wykształcić, jak i tych, u których określić ją można dopiero po przeprowadzeniu badań genetycznych, które nie są refundowane. Z koniecznością przeprowadzenia badań genetycznych dzieci martwo urodzonych w celu ustalenia płci mierzą się rodzice dzieci utraconych najczęściej przed 16. tygodniem ciąży, kiedy jej określenie nie było możliwe w drodze badania lekarskiego. Ustalenie płci jest bowiem niezbędne do wydania karty martwego urodzenia, która jest podstawą do sporządzenia aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Na podstawie tego dokumentu rodzice dzieci martwo urodzonych mogą uzyskać wymienione wyżej świadczenia pomocowe.
cd2021.11.22 2:32
W zamierzeniu projektodawców, w przypadku sporządzenia aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, w którym nie wskazano jego płci, obligatoryjnie zamieszczane będą nazwisko i imię bądź imiona dziecka. Taki stan prawny jest niezgodny z przepisami ustawy, które wymagają, aby imię dziecka odpowiadało jego płci, przyznając przy tym kierownikowi urzędu stanu cywilnego prawo do odmowy przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion, jeżeli nie wskazują one na płeć dziecka. Ponadto w sytuacji, gdy płeć zmarłego dziecka wykształciła się, ale nie ujawniono jej w karcie martwego urodzenia z uwagi na brak działań rodzica przewidzianych projektem w tym zakresie, zgłaszający urodzenie mógłby dokonać wyboru imienia niezgodnego z płcią biologiczną. Taki stan prawny powodowałby niezgodność aktu stanu cywilnego ze stanem faktycznym, a przyjęcie projektu w proponowanym kształcie wiązałoby się z systemową dekompozycją prawa o aktach stanu cywilnego. „Przewidziany w projekcie wymóg zgłoszenia żądania odnotowania w karcie martwego urodzenia informacji o płci dziecka, należy uznać za obarczenie pogrążonych w żałobie rodziców koniecznością podjęcia dodatkowych działań natury formalnej, w celu osiągnięcia skutku o charakterze naturalnym, jakim jest określenie płci dziecka w akcie urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe” – dodaje mec. Anna Wawrzyniak.
Po 11 ...2021.11.21 22:30
Ciąża biochemiczna dotyczy nawet 50 proc. wszystkich ciąż. Ciąża biochemiczna to wczesne poronienie (poronienie biochemiczne), czyli obumarcie zapłodnionego jaja płodowego i wydalenie go. Sytuacja ma miejsce zanim jajo zagnieździ się w jamie macicy lub krótko po implantacji. Tak, dotyczy to 50 proc. wszystkich ciąż. Dziecko zostaje wydalone z organizmu wraz z krwawieniem. Jak Ordo luris planuje odnajdywać w kanalizacji mikroskopijne zarodki, identyfikować je i badać na okoliczność płci? Jak? Proszę o odpowiedź co z pochówkami takich dzieci? To pewnie z 200 tysięcy rocznie.
Po 11 ...2021.11.21 22:42
A nawet jak uda się odnaleźć dziecko, a ma ono około 0,1 mm średnicy (to takie ziarenko drobniutkiego piasku, trudno dostrzegalne gołym okiem) to jak sponiewieraną po badaniu genetycznym komórkę pochować? Jakie należy stosować trumienki? Milimetrowe i pakować po 10? Ordo luris co z trumienkami?
Po 11 ...2021.11.21 22:52
Jak Ordo luris nie zajmie się dziećmi z ciąż biochemicznych to należy uznać, że sam KK uważa, że dziecko jednak NIE powstaje w chwili poczęcia. No orły moje, jak planujecie wyłapywać zapłodnione komórki jajowe, które Bóg skazuje na śmierć, przed zagnieżdżeniem? ----- Aaaa jeszcze to, sprawdziłem, to nawet więcej niż 50% wszystkich ciąż. Niektóre źródła szacują, że nawet 70%. A więc jak będzie z tymi setkami tysięcy dzieci rocznie, moje teologiczno-prawnicze orły? Jak będzie?
Ludmiła2021.11.21 22:13
https://www.money.pl/gospodarka/od-wlasnosci-do-najmu-czyli-polak-juz-nie-kupi-mieszkania-opinia-6707138117192480a.html nowy wspaniały swiat ( właśnie .......... wzięli?)