Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Papież Franciszek nawiązał do obchodzonej jutro uroczystości Wszystkich Świętych oraz do wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych.

“ Odwiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy, że mamy nieprzebraną rzeszę świętych, którzy przed Bogiem orędują w naszych potrzebach. Nie zapominajmy, że wielu zmarłych oczekuje także naszego wsparcia modlitewnego – podkreślił Ojciec Święty. – Wspominajmy o nich w naszych modlitwach, razem z Maryją, Królową Wszystkich Świętych, prosząc aby zostali włączeni do grona wybranych w niebie. ”

Na zakończenie Papież prosił, aby święci pomogli nam wszystkim stawać się świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii.

mod/vaticannews.va