Maciej Giertych, Ewolucja. Dewolucja. Nauka, Wydawnictwo Giertych, Wydawnictwo Fronda PL, Warszawa 2016, ss. 192. 

Książka pod tytułem „Ewolucja. Dewolucja. Nauka” stanowi swoisty referat Macieja Giertycha stworzony na podstawie konferencji w Parlamencie Europejskim z dnia 11 października 2006 r. na temat nauczania teorii ewolucji w szkołach Europy. Składa się on z rzeczowego wprowadzenia na temat konferencji, której ustalenia prezentuje oraz sześciu części, a właściwie sześciu wykładów poświęconych kontrowersjom, jakie zrodziły się w ostatnich latach na pograniczu – pomiędzy biologią a naszym dotychczasowym, unaukowionym sposobem rozumienia świata. Autor z niepowtarzalną pasją i zacięciem naukowo-poznawczym pokazuje różne argumenty za różnymi stanowiskami w sporach. Pokazuje nowe perspektywy, które uświadamiają czytelnikowi jak mało jeszcze wiemy o świecie i jak ważne jest, żebyśmy dążyli do pomniejszenia obszarów naszej niewiedzy.

<<< PRAWDA O TEORII EWOLUCJI - PRZECZYTAJ KONIECZNIE! NIE ŻYJ W NIEWIEDZY!!! >>>

Wykład pierwszy koncentruje się na zagadnieniu teorii ewolucji. Porusza takie problemy jak: powstawanie ras, mutacje, datowanie, katastrofy i wiele innych. Chociaż pojawia się w nim specjalistyczne słownictwo, autor dołożył wszelkich starań, aby wywód był zrozumiały dla czytelnika. Zostały one objaśnione w tekście lub w specjalnych ramkach na marginesie. Ułatwia to znacząco lekturę. Można mieć pewność, że potrzeba sięgania po słowniki nie odstraszy młodszego czytelnika – którego także zachęca się do lektury – ponieważ objaśnienia są klarowne i wystarczające. Drugi wykład dotyczy informacji w biologii i argumentuje na rzecz tezy, że życie to nie tylko chemia. Autor zastanawia się nad paradoksami takimi jak na przykład: dlaczego jest tak, że zasoby genetyczne naszej planety systematycznie maleją, pomimo że w świetle ewolucji powinny one stale wzrastać? Trzeci wykład wnika w istotę sprzeciwu wobec teorii ewolucji. Prezentuje głosy noblistów przeciwko jej założeniom, a także prezentuje proces jej falsyfikacji. Problem „teoria ewolucji a etyka” stanowi fundament czwartego rozdziału. Pokazuje on kontrowersje związane z teorią ewolucji, które zbyt często są spychane na margines refleksji i wypychane z dyskursu publicznego. W piątym rozdziale autor rekonstruuje stosunki religii świata do teorii ewolucji. Przedstawia główne założenia krytyki wyznaniowej ewolucji, a także stanowisko nauki Kościoła. Ostatni rozdział został poświęcony problemowi dewolucji, czyli kulisom wielkiego wymierania gatunków.

Po krótce omówione wykłady obejmują swoim zasięgiem tematycznym dość szeroki zakres problemów związanych z teorią ewolucji. Wcale nie oznacza to pobieżności w tym przypadku, albowiem Maciej Giertych z właściwą sobie precyzją przekazu dociera do sedna problemów, jakie porusza i pokazuje ich konsekwencje dla naszego istnienia w świecie. Na przykład uwidacznia szkodliwe i pozytywne strony mutacji, ale nie obawia się przy tym dowieść i przyznać, że w naszej wiedzy wciąż są luki, które uniemożliwiają nam o wnioskowaniu na temat pewnych zagadnień. Interesujące jest również to, że autor pokazuje jak zmieniały się poglądy na konkretne zagadnienia na przestrzeni lat, a ściślej – jakie były drogi do prawdy, jak błądziliśmy na przestrzeni setek lat. To cenna lekcja pokory, a jednocześnie zachęta do dalszych studiów i refleksji nad przedmiotem publikacji.

Książka Macieja Giertycha pod tytułem „Ewolucja. Dewolucja. Nauka” w niezwykle przystępny sposób prezentuje szerokiemu gronu czytelników najnowsze odkrycia biologii. Dzieli się wnioskami oraz wątpliwościami. Formułuje szereg pytań, na które wciąż nie ma odpowiedzi. Dzięki przystępności oraz pięknemu wydaniu – licznym, bardzo dobrze dobranym i interesującym ilustracjom, z pewnością zainteresuje również młodszego czytelnika. Jest to szczególnie cenne z tego względu, że mamy tu do czynienia z książką, która naprawdę zasługuje na naszą uwagę i przemyślenie. Nawet jeśli – albo właśnie dlatego – że prezentuje obrazy świata odbiegające od utartych stereotypów o człowieku, jego rozwoju i środowisku, w jakim żyje.

Krzysztof Wróblewski

<<< PRAWDA O TEORII EWOLUCJI - PRZECZYTAJ KONIECZNIE! NIE ŻYJ W NIEWIEDZY!!! >>>