Grupa niemieckich księży o nazwie Communio veritatis, której przewodniczy ks. Frank Unterhalt z archidiecezji Paderborn, opublikowała oświadczenie zatytułowane: Porzućcie ścieżkę herezji! Księża zwracają się do biskupa Georga Bätzinga, przewodniczącego Konferencji Biskupów Niemiec, oraz pozostałych biskupów, których oskarżają o to, że zamiast prowadzić powierzoną sobie owczarnię „ścieżką wiecznego życia”, postępują przeciwnie. Nawiązując do Dziejów Apostolskich, stwierdzają: „Wykonujecie dzieło wilków”.

Rozrywacie Ciało Chrystusa poprzez lekceważenie Słowa Bożego i fałszowanie nauk Jego Kościoła – piszą księża. – Prowadzicie trzodę w otchłań swojej Drogi Synodalnej. Zabijacie owce, ponieważ szerzycie heretyckie oszustwo. Popisujecie się jako panowie wiary i właściciele sakramentów”.

Dalej, stwierdzając, że hierarchowie zawsze podkreślają, iż chcą „słuchać w szczególności głosów kobiet”, sygnatariusze przytaczają słowa trzech wielkich kobiet, które otrzymały miano Doktora Kościoła: św. Hildegardy z Bingen, św. Katarzyny ze Sieny oraz św. Teresy z Avili, by wytknąć ich odstępstwo od wiary i podkreślić, że wiodą owce na manowce.

Biskupie Bätzing, swoim katastrofalnym apelem o interkomunię atakujesz samo serce Kościoła” – piszą sygnatariusze i zwracają uwagę na to, że słowa biskupa są „jawnym zaprzeczeniem nauczania Kościoła katolickiego, które jest jasne”. Oznacza to, że Komunię św. mogą przyjmować jedynie będący w stanie łaski i w pełni wcieleni do Kościoła katolickiego. Na poparcie swoich słów podpisani przytaczają jednocześnie słowa św. Hildegardy z Bingen z jej dzieła Scivias, w których pokazuje straszliwe są skutki niegodnego przyjmowania Komunii św.

Biskupie Bätzing, w sposób skandaliczny otwarcie sprzeciwiasz się rzymskiemu Nie dla błogosławienia związków homoseksualnych. W ten sposób zdradzasz Stwórcę i kwestionujesz świadectwo Pisma św.” – piszą sygnatariusze oświadczenia. Dalej zwracają uwagę na to, że „Magisterium Kościoła katolickiego zawsze chroniło małżeństwo i rodzinę. Stąd, szczególnie dzisiaj, nie wolno ukrywać, że praktyki homoseksualne należą do najpoważniejszych grzechów, które niezmiernie naruszają czystość i które są zaciekle odrzucane przez Pismo Święte”. Oprócz nauki Katechizmu Kościoła katolickiego, podpisani przytaczają także słowa św. Katarzyny z Dialogu o Bożej Opatrzności, w których opisuje ona, „jak bardzo nasz Pan potępia czyny homoseksualne”.

W ostatnim punkcie księża z grupy Communio veritatis przypominają o „specjalnej odpowiedzialności”, jaka ciąży na biskupach Kościoła, i piszą: „Wasze zachowanie i odpowiadające im słowa z drugiej strony pokazują, że kompletnie lekceważycie eschatologiczny wymiar swoich czynów. Jednakże doświadczycie w czasie Sądu kary Tego, do którego należy Kościół prawdziwie”. Jednocześnie księża przytaczają słowa św. Teresy z Avili, w których opisuje wieczne potępienie „wielu dusz” w piekle.

Na końcu sygnatariusze piszą: „Powróćcie do Chrystusa i Jego Kościoła, który zbudował na fundamencie Apostołów! Porzućcie ścieżkę herezji i przyjmijcie wiarę katolicką!”

jjf/LifeSiteNews.com