Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński

Opiekunie wszystkich Polaków

Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków

Ojcze narodu Polskiego

Obrońco uciśnionego

Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego [ intencja..]

Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie

Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka

Głosiłeś dobrą nowinę

Broniłeś od złego

Pomagałeś podnieść z upadku, ofiarując całego siebie

Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego

Wypraszając łaski ze Świętymi w Niebie

 

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...