Min. Konrad Szymański dla Frondy: Co zmieni Brexit u Polaków na Wyspach i czy ich ograniczy? - zdjęcie
27.04.17, 10:10min. Konrad Szymański, źr. youtube.com

Min. Konrad Szymański dla Frondy: Co zmieni Brexit u Polaków na Wyspach i czy ich ograniczy?

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: W mediach, tuż po rozpoczęciu Brexitu pojawiły się złowróżbne nagłówki, jak np. ,,To koniec Polaków w Wielkiej Brytanii (..)'' - money.pl. i podobne w tym tonie. Czy rozpoczety proces wychodzenia UK z Unii zmieni sytuacje Polaków na Wyspach i jaka jest szansa wjazdu Polaków do UK po wejściu w życie planów pani premier May?

Konrad Szymański, Wiceminister MSZ, Sekretarz Stanu ds. europejskich: Dopóki Wielka Brytania pozostaje członkiem UE, musi przestrzegać jej prawa – nie jest to zależne od wyniku czerwcowych wyborów. Kwestie praw obywateli UE (w tym Polski) mieszkających w Zjednoczonym Królestwie będą przedmiotem negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii i to ich wynik będzie rozstrzygający dla sytuacji przebywających tam Polaków po Brexicie. Co więcej, w opublikowanej przez rząd brytyjski Białej Księdze dot. procesu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię znalazło się zapewnienie o chęci zagwarantowania praw obywateli UE i Wielkiej Brytanii po Brexicie. Szczegóły tych gwarancji wpiszemy do mandatu negocjacyjnego UE.

Czy rodziny Polaków pracujących legalnie w UK mogą wjechać do Wielkiej Brytanii i tam zamieszkać z mężem\żoną i dziećmi, jeśli zdecydowaliby się na emigrację?

Prawo unijne gwarantuje możliwość swobodnego przemieszczania się i pobytu wszystkim obywatelom Unii na terenie jej Państw Członkowskich – także członkom ich rodzin. Obecnie, tj. do czasu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię, nic nie zmienia się w sytuacji Polaków w tym zakresie.

Czy Brexit może spowodować, że polscy obywatele stracą jakieś istotne prawa czy przywileje, z których dotychczas korzystali?

Ochrona praw Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii jest priorytetem Rządu. Polska społeczność obejmuje zarówno pracowników jak i osoby samozatrudnione, czy studentów. Każdej z tych grup przysługują określone uprawnienia wynikające z prawa UE. Uprawnienia te dotyczą m.in. dostępu do rynku pracy i równych warunków zatrudnienia, równego traktowania w zakresie dostępu do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, korzystania z opieki zdrowotnej, dostępu do edukacji, studiów i szkolenia zawodowego. W nadchodzących negocjacjach UE z Wielką Brytanią Rząd RP dołoży więc wszelkich starań, aby zagwarantować prawa obywateli polskich, w sposób, który uwzględni ich zróżnicowaną sytuację życiową.

Jakie znaczenie dla polskich producentów ma to, że Polska jest krajem partnerskim międzynarodowych targów przemysłowych Messe w Hanowerze i czy jest to tylko prestiżowy tytuł czy też po targach przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc i wsparcie rządowe w budowaniu relacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi?

Hasłem tegorocznych targów jest „Integrated Industry – Creating Value.” Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (Industry 4.0) czy efektywnością energetyczną. W hasło to wpisują się działania polskiego rządu, wskazane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w szczególności dotyczące reindustrializacji i innowacyjności. Przyznanie Polsce statusu kraju partnerskiego w tak prestiżowej imprezie, o światowej renomie, nie jest jedynie kurtuazyjnym wyrazem dobrych stosunków polsko – niemieckich. To decyzja podkreślająca nasz potencjał, jako kraju będącego źródłem rozwoju nauki, technologii oraz innowacji.

Dziękuję za rozmowę.