Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują - zdjęcie
16.06.20, 08:20

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują

6

 PIERWSZE CZYTANIE

Doprowadziłeś do grzechu Izraela

1 Krl 21, 17-29

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: «Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu: Tak mówi Pan: Czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu: Tak mówi Pan: Tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew». Achab odpowiedział na to Eliaszowi: «Już znalazłeś mnie, mój wrogu».

Wówczas Eliasz rzekł: «Znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto Ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że Mnie pobudziłeś do gniewu i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela.

Również i o Izebel tak mówi Pan: Psy będą żarły Izebel pod murem Jizreel. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne».

Naprawdę nie było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona, Izebel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom; zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów.

Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbe: «Zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede Mną? Dlatego że upokorzył się przede Mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Miłujcie waszych nieprzyjaciół

Mt 5, 43-48

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

Siwy Waldi2020.06.16 12:02
To również słowa skierowane do ciebie, niespełniony życiowo fizjoterapeuto.
anonim2020.06.16 9:39
Przypominam, że Chrystus mówi do Jawnogrzesznicy :"Idź i nie grzesz więcej!", nie mówi jej rób co chcesz, taką cię mam jaką ciebie stworzyłem, albo cokolwiek uczynisz będziesz zbawiona. Mówi natomiast :" cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili". Czyli niezwykle podnosi godność człowieka jednocześnie od niego wymagając, aby nie ustawał na drodze doskonalenia się.
anonim2020.06.16 9:01
Aby nie było przypadkiem: "Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby!"
anonim2020.06.16 8:58
Z szacunku i miłości dla siebie powinniśmy przylgnąć do Boga w Trójcy Jedynego i jego nauki, a bliźniego kochać dokładnie tak jak siebie samego, nie bliźni wyznacza standardy miłości(świat), ale Bóg w Trójcy Jedyny.
Katolik2020.06.16 8:58
I pokornie nadstawiajcie drugi pośladek.
ladychepel2020.06.16 8:40
Polski katolik - wyborca PiS - to homofob niemiłujący wszelkiej odmienności, nienawidzący emigrantów (choć Polacy stanowią największą nację imigrantów zarobkowych), cyklistów, ekologów, wegetarian, nauczycieli, lekarzy, niepełnosprawnych.