Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością - zdjęcie
08.01.21, 07:05Fot. via Wikipedia, CC 0

Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością

4

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg jest miłością

1 J 4, 7-10

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Rozmnażając chleb, Jezus objawia swoją moc

Mk 6, 34-44

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia».

Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!»

Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby dać im jeść?»

On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!»

Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby».

Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i pięćdziesięciu.

A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do syta i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i resztek z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

JPIII2021.01.8 14:26
Czy katole nie widzą, że to bożyszcze zw. bogiem to stary pedophil, który gwałcił 14-to letnie dziecko zw. maryną? Od razu widać jacy to zaślepieni durnie.
Natalja Siwiec2021.01.8 8:28
Polecam poczytać o tej patologicznej boskiej miłości w Starym Testamencie.
Bianka2021.01.8 9:33
Proponuję poczytać o mentalności tamtych narodów! Bóg Starego Testamentu musiał 'dostosować się' w pewien sposób do mentalności tamtych czasów. Miłość, której pełnię pokazał nam Swym Życiem i Śmiercią Pan Jezus była kształtowana przez wieki.
Natalja Siwiec2021.01.8 10:35
dziękuję, postoję.