Do profanacji doszło w katedrze Notre-Dame w Torunai w Belgii oraz w parafii Sainte-Claire w Henin-Beaumont we francuskiej diecezji Arras. W obu wypadkach wierni mogli sami brać sobie Eucharystię. Zamiast w przeddzień rocznicy Męki przyjmować Pana na kolanach, albo chociaż na stojąco, wiernym pozwolono na swoisty „szwedzki stół”.

pac/katholisches.info