Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak

            Wielce Szanowny Panie Ministrze!

            Z wielką radością i z ogromną satysfakcją przyjęliśmy w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie informację, że to właśnie polska Mogiła Mogił zwyciężyła w internetowym konkursie na znak graficzny do paszportu przygotowywanego na jubileusz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

            Ten nietypowy pomnik, w którym złożono ponad 4500 ziem przesiąkniętych krwią naszych rodaków przelaną na polach bitew i w miejscach kaźni na całym świecie, jest równoważny swym znaczeniem Grobowi Nieznanego Żołnierza. Cieszymy się więc, że zostanie uwzględniony w nowym paszporcie i w ten sposób symbolicznie przekroczy granice Rzeczypospolitej.

            Mam w związku z tym do Pana Ministra dwie prośby. 

            Właściwa nazwa ziemnego pomnika na Sowińcu brzmi: kopiec Józefa Piłsudskiego, a nie kopiec Czynu Niepodległościowego, jak Pan powiedział ogłaszając wyniku konkursu. Zwyczajowo określa się go natomiast mianem Mogiły Mogił, co wyjaśniłem wyżej. Byłbym wdzięczny za konsekwentne używanie prawidłowej nazwy.

            Druga prośba związana jest z wizerunkiem kopca. Dysponujemy w Komitecie znacznie lepszymi jego fotografiami niż ta, która widniała na stronie konkursu i chętnie przekażemy je osobom odpowiedzialnym za projektowanie paszportu.

Pozostaję z wyrazami poważania

przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego

przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

dr Jerzy Bukowski