Jan Bodakowski: 20 lat temu powstała PO – przypominamy, jak niszczyła Polskę i Polaków - zdjęcie
24.01.21, 18:35Fot. Platforma Obywatelska RP via Flickr, CC BY-SA 2.0

Jan Bodakowski: 20 lat temu powstała PO – przypominamy, jak niszczyła Polskę i Polaków

58

20 lat temu, 24 stycznia 2001 roku, powstała Platforma Obywatelska. Warto przypomnieć jak partia ta niszczyła Polskę i Polaków. Obiektywnie, może dla wielu zwolenników PiS zbyt obiektywne (choć w dość nieprzystępny dla laików sposób) bilans rządów Pozostał opisany, w wydanej przez wydawnictwo Fronda pracy „Państwo Platformy. Bilans zamknięcia", przez Andrzeja Zybertowicza, Macieja Gurtowskiego, i Radosława Sojaka

Rządzącą od 2007 roku do 2015 Platforma Obywatelska miała zapewnioną stabilizację polityczną (cała władza od 2010 roku była w jej rękach), powszechne poparcie społeczne (czego wyrazem było zwycięstwo we wszystkich wyborach), korzyści z integracji z Unią Europejską (brak granic, poparcie emigrantów, którzy mogli podejmować pracę za granicą, środki europejskie w wysokości 85,4 miliardów dolarów), komfort władzy (bezkrytyczne poparcie mediów). Pomimo to, PO nie wykorzystała sprzyjających okoliczności.

Pomimo że III RP miała wysoki wzrost PKB w latach rządów PO, to na tym wzroście PKB zyskały zagraniczne korporacje, a nie Polacy (pracujący najciężej w Europie, za jedne z najniższych pensji). Za rządów PO koncerny zagraniczne nie płaciły w Polsce podatków (odmiennie od polskich przedsiębiorców), kiepsko płaciły Polakom, i wszelkie zyski transferowały za granicę.

PKB Polski w 62% generowały usługi, w 26% przemysł (udział dochodów przemysłu w PKP jest większy niż w krajach Unii Europejskiej, gdzie waha się od 18,2% do 20,2%), 5% budownictwo i 3% rolnictwo.

III RP za rządów PO dorobiła się ogromnego długu publicznego wynoszącego 848 miliardy złotych, czyli 22.317 złotych na osobę. Dług publiczny III RP to w 92% dług sektora państwowego i w 8% zadłużenie samorządów. 1/3 długu publicznego to zadłużenie wobec zagranicy. Koszty obsługi długu publicznego były i są ogromnym obciążeniem dla państwa – tylko w 2015 roku wyniosły 42,6 miliarda złotych.

Polska za rządów PO miała dodatni bilans handlowy, który w 2011 roku wyniósł 15 miliardów euro. Najwięcej eksportowała do Niemiec, bo aż 27% naszej produkcji, przez co Polska gospodarka zależna była i jest od stanu gospodarki Niemiec. Polski eksport do Rosji był prawie dwa razy mniejszy niż import z Federacji Rosyjskiej. Właściwie nic nie eksportowaliśmy do Chin, USA czy Belgii.

Siła nabywcza polskich gospodarstw domowych była za rządów PO w Europie większa tylko od gospodarstw domowych w Rumunii i Bułgarii. W III RP występowały ogromne nierówności dochodów, większość Polaków zarabiała bardzo mało. W 2013 poniżej granicy skrajnego ubóstwa znajdowało się 51% gospodarstw domowych, a problemy materialne odczuwało 71% gospodarstw domowych. Gorsza sytuacja była tylko w państwach, które odzyskały niepodległość po rozpadzie ZSRR. „Liczbę osób żyjących poniżej ustawowej granicy ubóstwa, czyli progu interwencji socjalnej” szacowano za rządów PO „na około 4,6 milionów” osób.

Za rządów PO „co dziesiąty zatrudniony w Polsce nie osiąga dochodu zabezpieczającego go przed ubóstwem. Innymi słowy, o pracę jest w Polsce trudno (mimo znacznej emigracji), a nawet jej posiadanie nie gwarantuje godnego poziomu życia”.

W 2015 roku w 31% gospodarstwach domowych nastąpiło pogorszenie dostępu do żywności. 7% gospodarstw zalegało z opłatami za czynsz, 5% z opłatami za gaz i elektryczność, 3,5% z opłatami za kredyt za dom. Prawie 70% Polaków nie było zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej.

Problemem wielu Polaków było bezrobocie. Skutkiem bezrobocia była niska jakość życia. Bezrobotnym było niezwykle trudno wrócić na rynek pracy.

Polacy mieli jedną z najgorszych sytuacji mieszkaniowych w Europie - 45% populacji mieszkało w mieszkaniach zatłoczonych (nie mając własnych pokoi), w tym 57,5% dzieci. Co gorsze Polacy nie byli świadomi, że ich sytuacja mieszkaniowa jest zła.

Za rządów PO zmarnowano fundusze z UE. Polska popadła w ogromne zadłużenie, by zdobyć środki na współfinansowanie niepotrzebnych, kosztownych i generujących same straty inwestycji. Samorządy zadłużyły się na 75 miliardów złotych (w tym na 45 miliardów w parabankach.

Za patologie ustrojowe III RP odpowiadają między innymi złe przepisy, tworzone w ogromnej ilości, często tylko po to by zarobili na nich zleceniodawcy lobbystów. Na powstawaniu nowych przepisów często wpływają urzędnicy, którzy „sporą grupą interesów, z którą liczą się rządzący, grupą de facto dysponującą olbrzymim strumieniem unijnych pieniędzy i z tego tytułu pobierającą swoistą rentę”. „Mnożenie prawa, biurokratyczna nowomowa, zalew sprzeczności itp. to tylko naturalne efekty funkcjonowania tej grupy interesów, niekontrolowanej przez demokratycznie wybraną klasę polityczną”.

Innowacyjność polskiej gospodarki nie nadążała za innowacyjnością gospodarki UE. Wydatki na innowacyjność w Polsce to wydatki na zakup technologii, a nie na innowacyjność polskich naukowców. Brak innowacyjności w III RP wynikał z braku dużych przedsiębiorstw mających zaplecze i środki na badania – 95% przedsiębiorstw w Polsce to mikro przedsiębiorstwa.

Ogromnym problemem Polski był brak właściwej infrastruktury transportowej, która jest podstawą rozwoju więzi gospodarczych i społecznych, bez których gospodarka się nie rozwija. Polska ma mało połączeń kolejowych z resztą Europy w stosunku do innych państw europejskich. W III RP likwidowane były systematycznie połączenia kolejowe, pomimo zapewniają łatwy transport na terenie Polski – kolej była zasobem infrastrukturalnym Polski. Od 1990 roku długość linii kolejowych spadła z 25 tysięcy kilometrów do 19.240 kilometrów. W 2013 roku tylko 47% linii kolejowych miało dobrą ocenę techniczną, pozwalającą na korzystanie z nich w pełni. „100 miast powyżej 10.000” nie miało dostępu do kolei, w miastach tych mieszka 2 miliony Polaków”. Taka sytuacja szokowała na tle Europy. Transport kolejowy w Polsce był prawie dwukrotnie droższy od drogowego.

Podobnie zła sytuacja miała miejsce w transporcie drogowym. Mnóstwo pieniędzy w III RP zmarnowano na budowę ekranów akustycznych. Opłaty za autostrady w Polsce były za PO jednymi z największych w Unii Europejskiej, podobnie jak koszt budowy samych autostrad – w Polsce 1 kilometr kwadratowy autostrady kosztował 495.000 Euro, a w Niemczech tylko 297.000 Euro. Budowa autostrad w Polsce doprowadziła przy okazji do bankructwa bardzo wielu firm budowlanych.

Inaczej niż w wielu krajach Unii Europejskiej w Polsce transport śródlądowy, nie istnieje. Choć jest bardzo atrakcyjny ekonomicznie, władze III RP nie chciały go rozwijać.

W III RP katastrofalna sytuacja panowała w służbie zdrowia. Polska miała niedobór i najniższą liczbę lekarzy na 1000 mieszkańców w całej Europie, i prawie najniższą liczbę pielęgniarek w UE na 1000 mieszkańców. Wbrew konstytucji część Polaków nie miała dostępu do służby zdrowi, zresztą jednej z najgorszych w UE. W Polsce była jedna z najkrótszych oczekiwanych długości życia w Europie oraz jedna z największych liczba samobójstw – rocznie zabija się 1000 kobiet i 5000 mężczyzn. „Od roku 2004 liczba samobójstw wzrosła niemal dwukrotnie”. Problemem Polski jest też zanieczyszczenie powietrza, jedno z najwyższych w Europie.

Tragedią Polski była też sytuacja demograficzna. „Polskie społeczeństwo się starze”. Co roku 15.000 więcej Polaków umiera, niż się rodzi. Wskaźnik dzietności wynoszący w 2013 roku 1,26 spadł od 1990 roku z 2. Polska dzietność była jedną z najniższych w Europie, gdzie średnia wynosi 1,55. Polska dzietność była jedną z najgorszych na całym świecie. Polska zajmowała 212 miejsce pod względem dzietności wśród 224 krajów świata. Szacuje się, że do 2050 roku populacja Polski spadnie do 33 milionów, a do 2080 do 30 milionów. Co gorsze drastycznie wzrośnie odsetek osób starszych, w opisywanych latach ma on wynosić 60% populacji – nie będzie komu w Polsce pracować na ich utrzymanie.

Jan Bodakowski

Komentarze (58):

PiS cynicznie okrada pracujących aby patologizować2021.01.25 9:20
Polaków: https://www.youtube.com/watch?v=pzlOe4ut1ys
EMD2021.01.25 8:23
Cytat: "Tragedią Polski była też sytuacja demograficzna. ... Co roku 15.000 więcej Polaków umiera, niż się rodzi" Rok 2020: Ponad 480 tys. zgonów (niechlubny rekord w historii Polski). 369 tys nowy Polaków. Różnica na minus 111 tysięcy osób! I to mimo rozdawnictwa w postaci 500+
pp2021.01.25 12:21
Bo te 500zł to idzie na piwko dla nierobów. Skoro zlikwidowano in vitro, ograniczono dostęp do badań prenatalnych a medykom się pokazało środkowy palec (Lichocka) i mówiło "niech jadą" (Hrynkiewicz) to teraz nie ma się co dziwić że dzieci brakuje.
EMD2021.01.25 8:17
Cytat: "W 2013 poniżej granicy skrajnego ubóstwa znajdowało się 51% gospodarstw domowych" Wg GUS w 2013 ilość gospodarstw domowych poniżej granicy skrajnego ubóstwa wynosiła 7.4%. Te same informacje podaje na stronie TVP Info.
EMD2021.01.25 8:11
Cytat: "Siła nabywcza polskich gospodarstw domowych była za rządów PO w Europie większa tylko od gospodarstw domowych w Rumunii i Bułgarii. " A teraz jest jeszcze wyprzedzamy Chorwację która w 2013 weszła do Unii i jest raportowana wg jednolitego systemu od 2015 roku...
EMD2021.01.25 8:08
Cytata: "Polska za rządów PO miała dodatni bilans handlowy, który w 2011 roku wyniósł 15 miliardów euro. Najwięcej eksportowała do Niemiec, bo aż 27% naszej produkcji, przez co Polska gospodarka zależna była i jest od stanu gospodarki Niemiec." A z kolei w roku 2019 udział eksportu Polski do Niemiec wyniósł 28%. Ergo - jesteśmy jeszcze bardziej zależni od Niemiec
EMD2021.01.25 8:05
Dług publiczny PO -> 2007 / 527 mld PLN -> 2015 / 877 mld PLN = 350 mld PLN przyrostu długu PiS -> 2015 / 877 mld PLN -> 2020 / 1262 mld PLN = 386 mld PLN przyrostu długu Czyli w krótszym czasie już na zadłużono bardziej. Co więcej aktualny rząd ukrywa dług upychając go poza oficjalnym system raportowania.
Grizzly2021.01.25 7:48
Uwielbiam Jana Bodakowskiego: „Polskie społeczeństwo się starze”
Grizzly2021.01.25 7:58
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka!
Totalitaryzm w Polsce2021.01.25 6:53
Joe Biden "Widzimy to wszystko, co dzieje się od Białorusi po Polskę, po Węgry oraz wzrost totalitarnych reżimów na świecie"
Prawda2021.01.25 6:48
PIS --to === Sługa Narodu Polski ===1,5 miliona nowych miejsc pracy ==Dzieci Najedzone ==Babcie nie karane za pietruszke na chodniku jak sprzedaje == Emeryci mają mają wiekszą stope zyciowa jak Pracowali za Czerwonej Zarazy Komuny ======Laki 20 lat to PO Tuska ==Sługa dla Narodu Niemiec
Ciemnota z PiS2021.01.25 7:07
Podwyżki w 2021 roku nie ominą Polaków. Wyższe podatki i opłaty lokalne, nowe podatki nakładane przez rząd, do tego podwyżki cen żywności - perspektywy dla naszych portfeli na 2021 na rok nie rysują się różowo
Lennon2021.01.25 6:43
A jak jest teraz?
Laki2021.01.25 5:51
Jan Bodakowski: 20 lat temu powstało PiS – przypominamy, jak niszczy Polskę i Polaków.
a za Zmorawieckiego Rumuni dogonili2021.01.24 21:43
Polskę. pi PO jedno zło!
PRAWDA2021.01.24 21:34
Polska dostała od 2004 roku dostała 460 miliardów Euro a wywiezili z Polski zachodnie firmy 560 miliardów ero ===Matole ===więcej wywieziliz Polski jak Polska dostała --MATOLE ==
"Matole" Zrozum To!2021.01.25 7:16
"Jaki jest bilans kosztów i korzyści członkostwa w Unii Europejskiej? Pytanie to może wydawać się proste, bo bilans praktycznie można określić jako bardzo korzystny dla naszego kraju. Najlepszym dowodem na to, jest blisko 80% poparcie Polaków dla członkostwa w UE. Jednak warto się skupić na kilku wybranych danych pokazujących ogromną zmianę w przeciągu piętnastu ostatnich lat. Chyba jeden z najważniejszych wskaźników to zmiana Produktu Krajowego Brutto (PKB), skumulowany wzrost PKB w okresie 2004-2018 dla Polski wyniósł ponad 50%. W wyniku czego Polska osiągnęła blisko 70% PKB per capita całej UE, w 2004 roku było to niecałe 50%. Ważne przypomnienia jest to, że tzw. „próg ubóstwa” UE to 75%, po jego osiągnięciu będziemy otrzymywać mniej funduszy niż obecnie. Pewien wpływ na te dobre wyniki ma ilość środków jakie Polska otrzymała z budżetu UE, jak podaje Ministerstwo Finansów RP na koniec marca 2019 roku było to blisko 163 mld euro. Po odliczeniu wpłat do europejskiego budżetu, dodatnie saldo naszego członkostwa wyniosło blisko 110 mld euro. Należy również zauważyć, że obecnie jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych ze wszystkich krajów Wspólnoty. Zastanawiając się nad bilansem członkostwa warto również przyglądnąć się eksportowi polskich towarów, gdzie blisko 80% przypada na kraje Unii Europejskiej. Największym partnerem Polski są Niemcy do których trafia ponad 1/4 naszych towarów. Co ważne w zakresie wymiany handlowej z krajami UE mamy ogromną nadwyżkę wynoszącą kilkanaście mld euro. Polacy w szczególny sposób doceniają inwestycje w ramach tzw. Funduszy Europejskich, czyli m.in. w: infrastrukturę drogową, kolejową, modernizację i budowę budynków użyteczności publicznej czy obiektów sakralnych, ale także wsparcie kształcenia Polaków, dofinansowanie do powstania nowych, jak i funkcjonujących firm. Kwota ogólna inwestycji w ramach Funduszy Europejskich wyniosła ponad 110 mld euro (Fundusz Spójności plus Fundusze Strukturalne), co np. pozwoliło zwiększyć sieć autostrad z 405 km do około 2000 km."
Wspólnota2021.01.25 7:23
Nie można również zapomnieć o możliwościach jakie Unia Europejska dała w zakresie edukacji czy podejmowania pracy poza granicami Polski. W zakresie edukacji to z roku na rok coraz więcej osób wyjeżdża na studia czy dodatkowe dokształcanie w ramach unijnego programu Erasmus. W zakresie rynku pracy ocenia się, że z kraju na stałe wyjechało ponad 2 mln ludzi, ale jednocześnie od 2004 roku stworzono ok. 3 mln nowych miejsc pracy w Polsce, a stopa bezrobocia spadło z blisko 20% do zaledwie ok. 6% obecnie (wg danych GUS). Polska przez te ostatnie lata zmieniła się niewiarygodnie. Powyżej przybliżone zostały tylko wybrane twarde fakty, gdyż one najbardziej przemawiają do naszej wyobraźni. Jednak nie zapominajmy, że Wspólnota Europejska zmienia również mentalność mieszkańców Polski, powoduje większą tolerancję i otwartość na inne narodowości czy kultury. Polki i Polacy mają m.in. nieograniczoną możliwość podróżowania po krajach Wspólnoty praktycznie bez kontroli na granicach.
"Matole" Zrozum To!2021.01.25 7:29
"Korzyści dla Polski z przystąpienie do Unii Europejskiej 1.Możliwość korzystania z programów pomocy. Polska jako państwo słabiej rozwinięte może korzystać z funduszy, a także innych programów z dotacjami na ochronę środowiska, restrukturyzacje przemysłu, rozwój rolnictwa czy tez transportu. 2.Szybszy rozwój gospodarczy. Włączenie Polski do Unii Europejskiej stwarza szanse na jej szybszy rozwój gospodarczy o czym może przekonać przykład Irlandii, która w ciągu 24 lat swego członkostwa w UE podwoiła wysokość PKB na jednego mieszkańca, osiągając ostatnio poziom PKB wyższy od Wielkiej Brytanii. 3.Większy napływ zagranicznego kapitału daje szansę unowocześnienia wielu gałęzi przemysłu. 4.Uruchomienie i stymulowanie procesów innowacji społecznej, gospodarczej wymuszonej przez konieczność adaptacji Polski do wymogów Unii. 5.Możliwość eksportu polskich towarów bez ograniczeń na rynki zachodnie może wpłynąć na poprawę sytuacji polskich eksporterów, na wzrost produkcji oraz na dodatkowy wzrost PKB. 6.Powstanie nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzenia za prace, co przyczyni się do poprawy warunków życia ludności. 7.Korzyści z realizacji zasad „ czterech swobód”- swobody osiedlania się, podejmowania pracy oraz przepływu kapitału, dzięki czemu Polacy będą mogli pracować i mieszkać w wybranym przez siebie kraju UE. W okresie początkowym, po przystąpieniu polski do UE korzystanie z tej zasady jest ograniczone dla obu stron. 8.Przyspieszony rozwój regionów i miast współpracujących z innymi regionami UE i tworzących tzw. euroregiony. 9. Uaktywnienie międzynarodowego ruchu turystycznego -zniesienie granic miedzy Polską a Unia Europejska przyczyni się do wzrostu liczby turystów zagranicznych, zachęconych walorami środowiska przyrodniczego oraz zabytkami kultury. 10.Polepszenie bezpieczeństwa i pozycji polski w Europie. 11.Wyjście z sąsiedztwa dwóch mocarstw: Rosji i Niemiec."
190,8 miliarda euro2021.01.24 21:28
"Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 190,8 miliarda euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. W tym czasie nasz kraj wpłacił do unijnego budżetu niecałe 61,4 miliarda euro. "Na czysto" otrzymaliśmy z UE dokładnie 129 317 825 658 euro. Z informacji dostępnych na rządowej stronie wynika, że od momentu wejścia do UE w Polsce zrealizowano bądź nadal realizuje się w polskich województwach 282 020 projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Łączna wartość projektów przekracza 1,2 biliona złotych, z czego 701 miliardów złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej."
ZDEGUSTOWANY2021.01.25 6:15
W okresie przedakcesyjnym ujemny bilans handlowy wyniósł minus 65 mld $ (przy ówczesnym przeliczniku $) a tzw eksport bezrobocia to ponad 3 mln. W zamian teraz to oni decydują na co idą odzyskane środki (nigdy nie idą na to co może być dla nich konkurencją) a z każdego euro (ojro:) 85 eurocentów wraca do Niemiec.
165 milionów zł2021.01.24 20:54
"Państwowe pieniądze płyną szerokimi strumieniami do biznesmena Tadeusza Rydzyka i jego instytucji. Doniesienia sugerują, że z różnych źródeł ministerstw i rządowych agencji płyną miliony w tajemnicy przed opinią publiczną. Tadeusz Rydzyk, według mediów, otrzymał łącznie ponad 165 milionów zł."
Koryto PiS2021.01.24 20:38
Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk przez rząd PiS: 84 osoby związane z obozem rządzącym we władzach 14 giełdowych spółek z udziałem państwa, zarobiło za „dobrej zmiany” łącznie 162,4 mln zł. Przyjaciel rodziny Ziobrów i kolega Morawieckiego - po 10,7 mln, druh Kaczyńskiego - ponad 5,4 mln, żona doradcy Dudy - prawie 5 mln zł, dwoje znajomych Szydłów - po 427 tys. zł. Przedstawiamy ranking zarobków: 2 osoby, którym spółki wypłaciły więcej niż 10 mln zł wynagrodzenia, 6 osób z wynagrodzeniem od 5 do 10 mln zł, 23 z zarobkami od 2 do 5 mln zł, 12 osób, którym wypłacono od 1 do 2 mln zł i 41, które otrzymały mniej niż 1 mln zł. Część z nich ma duże szanse dołączyć do grona milionerów, bo ich niewielkie (jak na to zestawienie) zarobki wynikają z tego, że dopiero niedawno objęli funkcje."
Bilion złotych2021.01.24 21:00
Dług publiczny Polski stale rośnie – już w marcu tego roku przekroczył granicę biliona złotych. Od początku tego roku natomiast odnotowany wzrost długu to prawie 100 mld zł. Bardzo silny wzrost zadłużenia obserwujemy natomiast od momentu wdrożenia różnych form walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami.
przepraszam za wszystko - żal POplatfusa2021.01.24 20:35
Komitet Centralny PO wydelegował mnie do ruchu 2099, a prowadzący się zgodził
Podła Zmiana2021.01.24 20:25
"Dług polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wzrósł do 55,1 proc. PKB w II kw. 2020 r. z 47,9 proc. PKB zanotowanych kwartał wcześniej, podał Eurostat. W II kw. 2019 r. wskaźnik ten wyniósł 47,9 proc. PKB. Nominalnie dług sektora wyniósł 1 255,96 mld zł w II kw. 2020 r. Odpowiednio w I kw. 2020 r. i II kw. 2019 r. dług wyniósł: 1 103,41 mld zł i 1 051,77 mld zł." Deficyt tego sektora wyniósł 19,8 proc. PKB w II kw. 2020 r. wobec 4 proc. PKB deficytu w I kw. 2020 i wobec 1,2 proc. PKB deficytu w IV kw. 2019 roku, podał także Eurostat. W całej UE dług general government w relacji do PKB wzrósł z 79,4 proc. w pierwszym kwartale 2020 roku do 87,8 proc. w drugim kwartale, a w strefie euro z 86,3 proc. do 95,1 proc. Dla porównania rok temu wskaźnik dla UE wynosił 79,7 proc. PKB, a w strefie euro - 86,2 proc. PKB."
Wania Antonim dostaniesz Zeza2021.01.24 20:36
od cyfr - kilka małpek POmoże tiebia
W 2023 ZUS-owi zabraknie…2021.01.24 20:20
500 mld PLN na wypłaty emerytur…
Dziennikarz TVN2021.01.24 20:22
Piękne info z dvpy jak w naszej TVN :))
smuta Wani Antonima wielka2021.01.24 20:13
Żal dupsko mu ściska - jak sam mówi płacząc; chciałem dobrze i kasiorę- i na rudo wyszło
20 lat Smrodu i chwatit2021.01.24 20:11
POgrzeb POplatfy trwa - popioły są wsypywane do urny z napisem wybory 2023 rok
Zniewolenie2021.01.24 20:02
"Z dnia na dzień Kaczyński dokonuje czystki w wymiarze sprawiedliwości. Władza kształtuje w sądownictwie mechanizm zniewolenia i karierowiczostwa. Sędziowska społeczność ma zostać rozbita. Ma też dokonać się rozwarstwienie jej postaw. Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk i trwa intensywny trening ideologiczny. Wśród nowych sędziów będą tacy, którzy uczciwie wierzą w konieczność i zasadność „opcji zerowej”. Także i cynicy, którzy z figlarnym przymrużeniem oka chcą zrobić błyskawiczną karierę w sposób mniej lub bardziej nieprzyzwoity. Pozostanie liczna rzesza pragmatyków, przekonanych, że trzeba zaniechać wszelkich, także symbolicznych gestów protestu i po prostu robić to, co się da zrobić w danej sytuacji."
turkuć podjadek2021.01.24 20:08
kolejny wielbiciel , duPOwłaz .....POmyleńców
Hierarchia2021.01.24 19:59
"W PiS obowiązuje w rządzeniu dewiza – „ten kto ma siłę, ten ma rację”. To jest podstawa budowania nowego ustroju. Obowiązuje hierarchiczne podporządkowanie i bezwzględna dyscyplina w myśleniu i działaniu. Ostentacyjnie demonstrowane jest jedynowładztwo. Przywołuje się zasady demokratycznego państwa prawnego, łamiąc je w razie potrzeby."
turkuć podjadek2021.01.24 20:11
odezwał się odwłok obervolkSSdojcza tfuSSka .....
Dyktator2021.01.24 19:55
"Krytyczne przewartościowanie, dokonane przez prezesa PiS dotychczasowego ustroju Trzeciej Rzeczpospolitej pozwala uznać, że po to, by budować nowy ustrój według własnej wizji, trzeba z całą bezwzględnością i bez skrupułów moralnych rozprawić się „z wrogami”. A wrogiem jest każdy, kto wchodzi na kurs kolizyjny z PiS, jest nim też każdy, kto współpracował ze wskazanym przez prezesa „reżimem”
turkuć podjadek2021.01.24 20:06
lecz się dyktatorku
Naczelnik Państwa2021.01.24 19:53
"Kaczyński buduje nowy ustrój ograniczając lub znosząc ukształtowane już instytucje demokratycznego państwa i zastępuje je instytucjami bezpośrednio podporządkowanymi sobie. Utrwalanie ogromu realnej władzy dokonuje się z równoczesnym kształtowaniem i rozwijaniem kultu „nowego naczelnika państwa”. Prezesowi towarzyszy powszechna i wszechobecna w partii PiS adoracja. Ma potwierdzać społeczeństwuprzejaw jego potęgi i wszechmocy. Powstaje nie tylko system rządzenia, ale również system myślenia, a władza w państwie złożona jest w ręce jednego człowieka."
Pełnia władzy2021.01.24 19:50
"W Polsce funkcja prezesa PiS została przekształcona w najważniejsze stanowisko w państwie. Jego wola ma moc prawa. Zatarta jest granica między wolą prezesa PiS a wolą państwa. Prezes uzyskał pełnię władzy niczym nieograniczonej. Dla Konstytucji nie czuje respektu, faktycznie bowiem usadowił się ponad nią. Nie jest Konstytucją związany. Arbitralnie przesądza o tym, co stanowi polską rację stanu."
Anonim2021.01.24 19:34
To teraz poproszę dane za rządów J. Kalksteina.
Wodnik2021.01.24 19:32
Jasiu Bodakowski w formie ! Co się stało,że przy niedzieli,wieczorem tak o suchym pysku.
Obiektywny2021.01.24 19:31
Zniszczenie POlski zaczęło sie wcześniej od 89 kiedy żydowscy bankierzy zaczęli wszystko prywatyzować sprzedawać przejmować zniszczono przemysł przejęto banki !!!
turkuć podjadek2021.01.24 20:14
niszczenie zaczeło się w 39
NaziBarbi2021.01.24 19:25
Bodakowski jest przystojny i ma rację. 2 w 1-nym.
Grizzly2021.01.25 0:22
Jesteś gejem?
Grizzly2021.01.25 7:48
Won złodziejska mendo od mojego nicka!
"likwidowane były połączenia kolejowe"2021.01.24 19:25
Poczytaj sobie Bodakowski, albo zapytaj znajomego mikola jak to PiS od 2015 roku do dzisiaj remontuje "siódemkę" czyli trasę Lublin-Warszawa.
Autorytaryzm2021.01.24 19:23
"Kaczyński buduje „nowy porządek prawny” (Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszechne, Sąd Najwyższy, prokuratura) ma funkcjonować odpowiednio do nadrzędnych celów politycznych wskazanych przez prezesa PiS. Z dnia na dzień dokonuje się czystki w wymiarze sprawiedliwości. Władza kształtuje w sądownictwie mechanizm zniewolenia i karierowiczostwa. Sędziowska społeczność ma zostać rozbita. Ma też dokonać się rozwarstwienie jej postaw. Nastaje czas szczodrze rozdawanych funkcji i stanowisk i trwa intensywny trening ideologiczny. Wśród nowych sędziów będą tacy, którzy uczciwie wierzą w konieczność i zasadność „opcji zerowej”. Także i cynicy, którzy z figlarnym przymrużeniem oka chcą zrobić błyskawiczną karierę w sposób mniej lub bardziej nieprzyzwoity. Pozostanie liczna rzesza pragmatyków, przekonanych, że trzeba zaniechać wszelkich, także symbolicznych gestów protestu i po prostu robić to, co się da zrobić w danej sytuacji."
Artykuł 7. Traktatu o UE2021.01.24 19:21
"Kiedy Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski Artykuł 7. Traktatu o Unii Europejskiej (stwierdzenie ryzyka naruszenia przez państwo członkowskie podstawowych wartości UE) maski opadły. Wszyscy ludzie Jarosława Kaczyńskiego - od „centrowego” Morawieckiego po radykała Macierewicza, od niezdarnego Waszczykowskiego po sprytnego Szczerskiego - przedstawiają ten krok milowy w kierunku wyprowadzenia Polski z UE jako wydarzenie obciążające wyłącznie Komisję Europejską. Tymczasem jest to konsekwencja prowadzonej od dwóch lat przez Jarosława Kaczyńskiego polityki wewnętrznej i zagranicznej. A składa się na nią - po stronie polityki zagranicznej - izolowanie Polski od większości jej sojuszników i sąsiadów. A po stronie polityki wewnętrznej - łamanie Konstytucji, niszczenie państwa prawa, ograniczanie praw opozycji, arbitralne kwestionowanie prawa własności, ataki na niezależne media, represje wobec uczestników społecznych protestów, konsekwentne porzucanie wszystkich standardów państwa członkowskiego Unii."
A do pośredniaka kiedy się wybierasz?2021.01.24 19:21
j.w.
PiS to „ludzkie pany”2021.01.24 19:17
PiS to „ludzkie pany”, więc siły nie użyje... "Na rzuconą z ław opozycji zgryźliwą uwagę, że PiS to „ludzkie pany”, bo siły nie użyje, prezes odpowiedział: „Tak, jesteśmy ludzkimi panami, w przeciwieństwie do niektórych”. Co opozycja mogła zrozumieć, że ona to „chamy”. Kaczyński takimi wystąpieniami niszczy polską kulturę polityczną. Nie on jeden w swoim obozie. PiS-owi, który ma dziś w naszym państwie pełnię władzy, wolno mniej niż opozycji. Uwagi o „ludzkich panach” można odebrać jako kolejny przykład „sortowania” Polaków. Lider opozycji Grzegorz Schetyna ogłosił, że spodziewa się przeprosin za słowa Kaczyńskiego. Naiwnie, bo przecież „chamom’” nie przysługuje zdolność honorowa. Rzeczniczka partii Kaczyńskiego Beata Mazurek broniła prezesa: tak, my jesteśmy dobrze wychowani i kulturalni, nie wstydzimy się tego, nie będziemy zaprzeczać, że jesteśmy panami, bo jesteśmy panami swojej sytuacji. Ale Kaczyńskiemu chyba nie o to chodziło. Prezes chciał poniżyć opozycję, pokazując jej, kto teraz rządzi Polską, i dając do zrozumienia, że może wszystko. Tak się zachowują nie „panowie”, tylko aroganci. A w Polsce arogancja władzy kończy się jej upadkiem."
Anonim2021.01.24 19:10
Pan Bodakowski dla PiSu gotowy ukrzyżować samego Jezusa. A przynajmniej KK który staje się skazaną na pożarcie przystawką partii rządzącej.
Obrona Reżimu2021.01.24 19:09
"Na ten wizerunek ciężko pracują PiS-decydenci, bo dzieląc Polaków, służby i policję chcą mieć po swojej stronie. Chodzi o taką ich kompromitację, aby nie mieli szans powrotu do społeczeństwa i stali w obronie tego reżimu, który ich żywi i nagradza. PiS-władzy już nic nie uratuje, bo trafiła na usta młodzieżowych kpin w haśle Jeb** PiS, ale ile jeszcze zniszczy, aby zachować w fotelach swoje rozpasane dupska, trudno ocenić. Z całą pewnością będzie to bardzo kosztowny społecznie marsz o odebranie bandytom władzy. Tymczasem rosyjski namiestnik Jarosław „Balbina” dewastuje polskie służby policyjne bez mrugnięcia okiem. Tak jak zniszczył wszystko, nawet polskość w Polsce – napisał pułkownik Adam Mazguła." www.facebook.com/amazgula/posts/2789684657922200
Prawda2021.01.24 19:05
PO-Tuska to Niemieckie pachołki do zniszczenia Polskiego Przemysłu i znisczyli ===oraz Polskiej Armi ==pozostała tylko Szkielet Armi == bez Amunicji Bez zadnych pocisków do walki na F-16 ==
Polskie społeczeństwo się starze2021.01.24 19:04
A Bodakowski głupieje na starość.
Anonim2021.01.24 19:01
bodakowski ty żydzie bez pejsów ale ze obrzezanym ch.jem, ścierwo parch nad parchami, bodakowski ścierwo pół ryj szkop, pół ryj kacap, ryjem we spluwaczce, charchy kaczyńskiego se wylizuje, na kupie kamieni ch.jem i d.pą, spyerdalaj do roboty nierobje yebany!
Alex2021.01.24 20:05
Anonim, zmien nicka na anonimowy cham.
NaŚmietniskuWygrzebanePożywneDziełaZybertowicza2021.01.24 18:52
Bezrobotny prawiczek starokawalerski Bodakowski próbuje utrzymać się ze streszczeń PiSowskich cegieł wydawniczych, znalezionych na śmietniskach. Podłe to zajęcie i cuchnące szczurzym kałem, ale jeść coś trzeba.