Ile jest Żyda w Żydzie i dlaczego ma ,,mocną głowę''? - zdjęcie
01.02.20, 13:30fot. Dennis Jarvis, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr, zdj. edyt.

Ile jest Żyda w Żydzie i dlaczego ma ,,mocną głowę''?

62

Najnowsze badania genetyczne współczesnych społeczności żydowskich na świecie pomogły ostatecznie ustalić, które grupy ludności pochodzą od starożytnych Izraelitów i w jakim stopniu różnią się pomiędzy sobą. Przedstawione wyniki badań zostały oparte na raportach zaprezentowanych przez  Ariellę Oppenheim z Uniwersytetu Hebrajskiego (z lat 2000 – 2001), Micheal’a Hammer’a (z roku 2000), University College London (z roku 2002) oraz Doron’a Behara’a (z roku 2008). Pod uwagę wzięto również wyniki badań wielu innych, pomniejszych naukowców, których jednak nie wymieniono z imienia i nazwiska. Do jakich wniosków doszli badacze?  

Badania z roku 2001- czyli najpierw ogólnie o korelacjach

W 2001 roku, grupa naukowców z Izraela, Niemiec oraz Indii, przeprowadziła badania genetyczne na semickich mieszkańcach Bliskiego Wschodu, aby porównać wspólne relacje i stopień pokrewieństwa. Ogółem przebadano sześć grup, w skład których weszli  Żydzi Kurdyjscy, Kurdyjscy Muzułmanie, Palestyńscy Arabowie, Żydzi Sefardyjscy, Żydzi Aszkenazyjscy oraz Beduini zamieszkujący tereny południowego Izraela. Aby dodatkowo uwiarygodnić wyniki badań, wzięto również pod uwagę dane genetyczne Rosjan, Białorusinów, Polaków, Berberów, Portugalczyków, Hiszpanów, Arabów, Armeńczyków i Turków z Anatolii. Większość z 95 przebadanych kurdyjskich Muzułmanów pochodziła z północnego Iraku.

Przodkowie aszkenazyjskich Żydów, którzy mieszkają dzisiaj w Izraelu, żyli w środkowej i wschodniej Europie, natomiast przodkowie sefardyjskich Żydów, zamieszkiwali południowo-zachodnią Europę, północną Afrykę oraz Bliski Wschód. Ci ostatni są nazywani często Mizrachim. Badania pokazały, iż kurdyjscy oraz sefardyjscy Żydzi są bardzo blisko spokrewnieni, różniąc się jednak nieznacznie od swoich aszkenazyjskich braci. Żydzi aszkenazyjscy pomieszali się prawdopodobnie z mieszkańcami Europy podczas swojego długiego okresy wygnania. Badania wykazały, że około 12.7% aszkenazyjskich Żydów posiada chromosom Eu 19, który znaleziono również wśród 60% wschodnioeuropejskich Chrześcijan. To oznacza, że linia rodowa ojca pochodzi od Słowian i Chazarów. Większość aszkenazyjskich Żydów, posiada jednak chromosom Eu 9 oraz inne chromosomy, które wskazują na linię rodową ojca biegnącą 2,000 lat wstecz wprost na tereny starożytnego Izraela. W artykule z listopada 2001, zamieszczonym w periodyku  The American Journal of Human Genetics,  Ariella Oppenheim z Uniwersytetu Hebrajskiego pisze między innymi, że Żydzi mają bliższe relacje genetyczne z mieszkańcami północnych rejonów Morza Śródziemnego – czyli z Kurdami, Turkami z Anatolii oraz Armeńczykami – niż z mieszkańcami południa – czyli Arabami i Beduinami.

Szczegółowe wyniki badań – czyli kto jest kim w żydowskim świecie

Izraelskim haplotypem są haplogrupy  oznaczona literami J oraz E, które są typowe dla Bliskiego Wschodu. Chromosom Y – w przypadku haplogrupy J (zwanej kapłańską) – przechodzi tylko w linii ojca,  i z tego powodu kapłaństwo lewickie przechodziło z ojca na syna. Cechy tych haplogrup odnaleziono u następujących społeczności żydowskich na świecie:

Aszkenazim (czyli Żydzi niemieccy i wschodnioeuropejscy), Sefardim (czyli Żydzi hiszpańscy i portugalscy), Mizrachim (czyli Żydzi z Bliskiego Wschodu), Juhurim (czyli Żydzi z gór na Kaukazie), Italkim (czyli Żydzi włoscy), jak również w większości innych społeczności żydowskich na świecie, które zostały zaliczone do genetycznej rodziny Izraelitów.

Aszkenazim pochodzą także – choć w mniejszym stopniu – od ludów Europejskich, takich jak Słowianie i Chazarowie. Owe nie-izraelskie haplogrupy Y-DNA w genach tej społeczności, to elementy oznaczone jako Q (typowe dla środkowej Azji) oraz R1a1 (typowe dla mieszkańców Europy Wschodniej). Holenderscy Żydzi, oprócz genotypu izraelskiego, posiadają dodatkowo geny typowe dla mieszkańców północno-zachodniej Europy. Żydzi sefardyjscy pochodzą również – choć w mniejszym stopniu – od różnych ludów nie-izraelskich, których nazw jednak w raporcie nie wymieniono. Gruzinim (czyli Żydzi z Gruzji), jak można się tego spodziewać, są mieszanką Gruzinów i Izraelitów. Temanim (czyli Żydzi jemeńscy) są mieszanką jemeńskich Arabów i Izraelitów. Żydzi z północnej Afryki (z Maroka, Algierii oraz Tunezji) mają wyjątkowo przeważającą część genotypu izraelskiego. Żydzi libijscy są głównie Izraelitami, ale z domieszką genów ludu Berberów. Żydzi etiopscy mają niestety przede wszystkim geny etiopskie, z niewielką domieszką genów izraelskich, i to tylko w nielicznych przypadkach. Bene Izrael (czyli tzw. Marati, - Żydzi z zachodnich Indii) oraz Żydzi Koczin (albo Malabar Jehudan) z prowincji Kerala w Indiach, posiadają w większości hinduskie pochodzenie w swoim mitochondrialnym DNA, które jest linią matki. Jednakże z linii ojca, mają żydowskie korzenie.

Uwaga! Badania DNA wykazały, że Arabowie palestyńscy (czyli słynni Palestyńczycy), posiadają pewne pokrewieństwo genetyczne z Izraelitami – a mianowicie noszą w sobie starożytny gen izraelski. Przodkami dzisiejszych Palestyńczyków mogą okazać się Żydzi, którzy zamieszkiwali Izrael i w VII wieku n.e. zostali zmuszeni do przejścia na Islam. Na początku zakładano, że wyniki badań dotyczą tylko tzw. ‘rdzennych Palestyńczyków’, nie zaś Arabów, którzy zostali przesiedleni na tereny Izraela w czasach Imperium Otomańskiego. Według danych szacunkowych, około 85% Palestyńczyków posiada dalsze lub bliższe pokrewieństwo z narodem żydowskim. Więcej o tym w następnym artykule.

Badania nad Kohenami i Lewitami

Haplotyp  Kohen Modal, który należy do haplogrupy oznaczonej jako J, był częścią starożytnego DNA Izraelitów i należał w szczególności do kapłanów Świątynnych z rodu Lewiego. Ta haplogrupa występuje wśród wielu Żydów, zarówno Aszkenazim, Sefardim, jak i Bene Izrael z Indii. Badania wykazały, że haplogrupa J – czyli kapłańska – jest typowa nie tylko dla współczesnych Żydów, ale znaleziono ją również pośród Kurdów, Armeńczyków, Palestyńskich Arabów i kilku innych pomniejszych społeczności, których w raporcie nie wymieniono. Jak wynika z raportu, około połowa aszkenazyjaskich Lewitów, posiada również nie-izraelskie geny należące do haplogrupy R1a1 (typowej dla Słowian). Wielu z ich przodków – będąc Słowianami i Chazarami – przyjęło Judaizm i zostało wszczepionych do izraelskiego drzewa genetycznego.

Badania nad żydowskimi chorobami genetycznymi

Jedną z chorób typowych dla Żydów jest tzw. Gorączka Śródziemnomorska, która jest chorobą genetyczną. Na jedną z odmian tej choroby zapadają głównie Żydzi aszkenazyjscy, niektórzy Żydzi irakijscy, Druzowie i Armeńczycy. Inna odmiana tego samego genu, powoduje inną odmianę tej samej choroby i występuje u Żydów irakijskich, Żydów północno-afrykańskich oraz Armeńczyków. Niektórzy Żydzi sefardyjscy, Arabowie i Turcy z Anatolii także posiadają ten gen.

Choroba Gauchera występuje równocześnie wśród Żydów aszkenazyjskich i wśród  niektórych Europejczyków. Mutacja genu DFNB1, który powoduje głuchotę, występuje wśród tak oddalonych od siebie grup jak Żydzi aszkenazyjscy i palestyńscy Arabowie. Mutacja raka piersi o symbolu 185delAG została wykryta wśród kobiet aszkenazyjskich, jak również wśród Żydówek z Maroka.

Badania nad izraelskim pochodzeniem nie-izraelskich społeczności

Jak wynika z badań, dzisiejsi Samarytanie są potomkami izraelskich mężczyzn i asyryjskich kobiet. Afrykańskie plemię Lemba, które posiada szczątkowo kapłańskie geny z haplotypu Kohen Modal, chociaż nie różni się niczym od rdzennych murzynów, to jednak tradycyjnie wywodzi swoje pochodzenie od izraelskich kapłanów. Szczególnie członkowie klanu Buba noszą bliskowschodnie geny, które zostały znalezione w ich ojcowskiej linii DNA.  

Plemię Lemba tradycyjnie nie miesza potraw mięsnych z mlekiem. Członkowie plemienia nie jedzą również wieprzowiny. Obrzezują swoich męskich potomków – jednak nie w ósmym dniu, jak nakazuje Tora – ale w ósmym roku życia chłopców. Całe plemię obchodzi cotygodniowy Szabat i wierzą w jednego Boga Izraela. Pomimo nacisków sąsiednich plemion, Lemba nie zawierają małżeństw z obcoplemieńcami. Według ich własnych legend, izraelscy przodkowie plemienia przybyli do Afryki w VIII wieku p.n.e.

Podobnie wielu hiszpańsko-języcznych Latynosów z południowego zachodu Ameryki pochodzi od tzw. Anusim, czyli hiszpańskich Żydów, którzy zostali zmuszeni do przyjęcia Katolicyzmu. Ostatnią z badanych grup, jest lud Mizo z północno-wschodnich Indii, którzy sami siebie określają jako pochodzących z izraelskiego plemienia Manassesa (B’nei Menasze). Jednak badania genetyczny nie zdołały udowodnić w ich przypadku jakichkolwiek związków ze starożytnym Izraelem. Musimy przy tej okazji pamiętać, że badania genetyczne nie są wcale doskonałe i wciąż nie potrafią udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Problem polega na tym, że jeśli na przykład matka twojego ojca – czyli twoja babcia – była Żydówką, badania DNA nie zdołają tego wykazać. Jeżeli natomiast ojciec twojego ojca – a zatem twój dziadek – był Żydem, wtedy wyniki badań są w stanie jasno potwierdzić ten fakt. Jakkolwiek, tyczy się to jedynie haplogrupy kapłańskiej J oraz generalnej, afrykańsko-bliskowschodniej haplogrupy E. Nie każdego Izraelity można zatem rozpoznać po genach.

Na koniec:  Żydowskie geny i alkoholizm

Jak wykazały badania, genetyczna mutacja, którą odziedziczyła jedna piąta Żydów na świecie, zdaje się mieć zbawienne skutki w postaci ochrony przed alkoholizmem. Ten sam ślad genetyczny jest dość powszechny wśród mieszkańców Azji, natomiast o wiele rzadszy pośród białych Europejczyków. Dr Deborah Hasin z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, która przeprowadzała te niezwykłe badania, tak o tym mówi:

Wyniki moich badań wzbogacają istniejące dowody, że genetyczna różnorodność niesie z sobą efektywną ochronę przed chorobą alkoholizmu wśród Żydów. 

Mutacja genowa pod nazwą ADH2*2, pomaga organizmowi poradzić sobie z alkoholem płynącym w żyłach. Prawie wszyscy biali Europejczycy nie posiadają odmiany genu ADH2*2. Poprzednie badania wykazały, że ta odmiana genu występuje u 20% Żydów na świecie. To powoduje, że ludzie ci są skłonni pić o wiele rzadziej i konsumują mniejsze porcje alkoholu. Mają też o wiele bardziej przykrego ‘kaca’.

[Źródło: Gene helps Jews resist alcoholism by David Derbyshire, The Daily Telegraph, September 2002 ; Tłumaczenie własne z języka angielskiego]

Artykuł Przygotował:  Bartek Świerczek

wspolnotamesjanska.com

Komentarze (62):

LookSkyWalker2020.02.23 6:05
Bardzo dobrze wyjaśnia to ks.prałat: https://www.youtube.com/watch?v=eelC6Vw1OiY&t=3s natomiast dla bardziej dociekliwych polecam reprint z XIX wieku napisany przez Kapłana Diecezji Sejnieńskiej oraz proboszcza Taszkientu i Turkiestanu ks. prof. Justyna Bonawentutę Pranajtisa, profesora języka hebrajskiego Cesarskiej Rzymsko-Katolickiej Duchownej Akademii w Petersburgu - :"Chrześcijanin w talmudzie żydowskim". Wszystkim czytającym życzę po wsze czasy Błogosławieństwa Bożego naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
haplogrupowiec2020.02.17 18:49
Haplogrupa Izraelitów to najprawdopodobniej J1-Z18271. Uważana jest często za "gen Kohena" (kapłana), ale wydaje się prawdopodobne, że pochodzi od biblijnego Jakuba. Możliwe, że posiadacze mutacji Z18271 to (niemal jedyni) potomkowie Abrahama w prostej linii męskiej żyjący w dzisiejszych czasach. Potomków Izmaela, Ketury i Ezawa raczej nie widać, tak samo jak patrylinearnych potomków Lota (bratanka Abrahama) - Moabitów i Ammonitów. Strona YFull datuje Z18271 na ok. 2800 lat temu, ale jest możliwe, że witryna ta zaniża wiek subkladów o ok. 25%, więc może być tak, że wiek Z18271 to ok. 3750 lat.
Mirosław2020.02.3 9:52
Jakoś ta teoria o żydzie alkolofobie totalnie mi nie pasuje do Kwacha .
Tw. RASPUTIN 2020.02.3 9:05
Cecha charakterystyczną dla tej populacji jest .. długi nos . A dlaczego on jest długi - to jasne ....... BO POWIETRZE JEST ZA DARMO
Hanys672020.02.3 8:10
Grupa nazywana "żydami aszkenazyjskimi" to tak naprawde potomkowie plemienia chazarów i nie maja NIC wspólnego z prawdziwymi żydami palestyńskimi, zwanymi żydami sefardyjskimi. Ale to własnie ci "aszkenazyjscy" zamieszkuja USA i Europę ...
Reytan2020.02.2 14:12
Zydzi wiec sa spokrewnieni z Turkami i z Chazarami,ktorzy tez byli Turkami,a wiec sa ludem z Azji Srodkowej ,gdzies z Uzbekistanu,a wiec typowymi Turanczykami,ludem dzikich nomadow.
Kwak2020.02.2 11:32
Hehe, jak widać RASIZM kwitnie
taro2020.02.2 10:50
Ile jest Żyda w Żydzie i dlaczego ma taka,,morde'' a nie inna?
Kalkstein2020.02.2 6:57
Ile jest żyda w pośle Kaczyńskim i premierze Morawieckim wie ktoś? Ich działania rodzą podejrzenia że co najmniej 80%.
m2020.02.1 22:36
Dziwne ze nikt nie wspomnial o egipcie , pomimo ze hebraiczycy (nie mylic z zydami) , pochodza z tamtad.
Reytan2020.02.2 14:27
jESTES idiota,poczytaj sobie Biblie,Zydzi byli w Egipcie obcymi prymitywami. Beduinami z zewnatrz
stukpuk2020.02.1 22:29
A co to Armeńczyk? Rasa psów? W Armenii żyją ORMIANIE.
anonim2020.02.1 22:12
Muzeum POLIN kłamie. Ośrodek DEZINFORMACJI | Arkadiusz Cimoch youtube.com/watch?v=pTvvErfoxOI
Ewelina2020.02.1 22:07
O co ten cały ambaras. Wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Jezus KRÓLÓW KRÓL I PANÓW PAN-też.
ed2020.02.1 22:02
Ile jest Żyda w każdym Polaku?? Myślę, że 90% Nie wybrzydzać, historii i genów nie zmienisz. Kochajmy wszystkich Żydów bo nie wiemy który jest w nas
Reytan2020.02.2 14:25
KRETYN !
LookSkyWalker2020.02.23 6:08
Bardzo dużo w Polsce jest dwużydzian Polaka takich jak premier Gowin.
Polikarp Zmarlak2020.02.1 21:39
Ciekawy artykuł: ile żyda w żydzie,i po co publikować te głupoty.Redaktor Gadomski chętnie podejmie temat (oczywiście po zakrapianejkolacji)
ryszard2020.02.1 18:10
Z tego wynika, że najbardziej prawdziwymi Żydami są Palestyńczycy. A jeśli się weźmie pod uwagę, że prawdziwymi wyznawcami judaizmu są kontynuatorzy judaizmu hebrajskiego, czyli chrześcijaństwa, sprawa jest oczywista. Prawdziwymi (genetycznymi i religijnymi) Żydami są Palestyńscy Chrześcijanie.
Reytan2020.02.2 14:23
Jestes IDIOTA.
ryszard2020.02.3 5:37
A ty?
Nina2020.02.2 19:37
Bog z nimi
LookSkyWalker2020.02.23 6:10
Ryszardzie masz rację! https://www.youtube.com/watch?v=eelC6Vw1OiY&t=3s
andrzejhahn32020.02.1 18:07
ile jest jezuska w jezusku i czy ma mocny .odbyt
adolf h2020.02.1 19:05
pederasta jestes
Alicja2020.02.2 21:22
Pedale- hahnie !... durny g....ju ....! Znów tempy człowieku obrażasz Pana Jezusa ! ODWAŻYSZ SIĘ TO PYTANIE POSTAWIĆ DO PANA JEZUSA, ALE JAK BĘDZIESZ U NIEGO NA SĄDZIE BOŻYM !??? Ciekawe, jak będziesz wtedy śpiewał!? Co powiesz !? Zastanawiałeś się !? Wszyscy tam będą i ty też ! Obojętnie czy wierzysz, czy nie ! To się wtedy przekonasz, jak polecisz w otchłań ! ODPOWIESZ TEŻ ZA DEPRAWACJE DZIECI !
dr genetyki2020.02.1 17:15
ŻYDZI pochodzą od Polaków Ukraińców Białorusinów Litwinów
Kleophas2020.02.3 8:40
Polacy są Lechitami, czyli pochodzą od SŁOWA "Lech lecha! Idź, postępuj!", które usłyszał i ABRAM - i poszedł na zachód. To jest gen-etyka,reszta to kicha.
Kuszelas2020.02.1 17:11
Uwaga, jestem Żydem.
anonim2020.02.1 17:16
ok!
Kuszelas2020.02.1 17:26
Dzieki i dodam patriota polski na pohybel zdrajcy michnika i mordercy jego brata..
maket2020.02.1 17:59
Wow
Moshe Cvel2020.02.1 17:01
Z tych badań wynika ,że polskie i słowiańskie geny stanowią bazę genetycznego kodu naszych potomków Żydów. Po co strugami sobie prącie tego nie wiem ale może to w staroprawnym złowiaństwie związane było z Bożkiem Kupałom bo tylko to mi się kojarzy ze struganiem pały przed imprezą Ku Pały
Reytan2020.02.2 14:22
Skad sie biora takie durnie ?
matis892020.02.1 16:27
Żydami w Izraelu rządzą najwięksi antysemici i wrogowie Izraela. Tak jak miliarder Żyd Soros jest największym wrogiem Żydów i Izraela. Dlatego stracili już status kogoś z kim trzeba się liczyć, bo rządzą nimi ich wrogowie i tak wybrali.
Reytan2020.02.2 14:20
Jestes idiota genetycznym i alkoholikiem.
Gene2020.02.1 16:12
Aktualnie wiadomo, że mutacja genu ADH2*2 (inaczej ADH1B*2) redukuje ryzyko alkoholizmu, ale nie jest głównym powodem kaca. Nietolerancję powoduje mutacja genu ADLH2*2, występuje tylko na Dalekim Wschodzie, alcohol flush reaction
andrzejhahn32020.02.1 16:08
ile katola jest w katolu i dlaczego ma zryty beret
anonim2020.02.1 16:17
ja toże was podzrawijaju yew
anonim2020.02.1 17:34
"Pozdrawliaju" jeśli już.
Aleks....2020.02.2 21:01
hahn ! Napisałem ci powyżej ! Zryte barety maja tylko Żydzi ! Ciągle mylisz i obrażasz swoich rodaków! A dlaczego nie wspominasz o loczkach, pejsach u swoich??? Odstaw na chwilę te przychotropy! Albo się dokończ leczyć!
Katolicka Kretynizacja Polski2020.02.1 16:07
Ile Żyda było w obrzezanym Jezusie i jego matce żydówie! zbadał to już KK?
anonim2020.02.1 16:19
ja toże was podzrawijaju yew
Aleks....2020.02.2 20:54
Kretynie....." Co tu dodać o tobie ! KRETYN, POZOSTANIE W 100 % KRETYNEM ! Tego nawet nie trzeba badać u ciebie ! Taki jesteś ! Jesteś stary ze zrytym żydowskim beretem, nie rozumiejąc cały czas, że obrażasz swoich rodaków Żydów, a nie Polaków! ! Ile razy można ci tłumaczyć ! Tyle razy tu pisano co o tym ! Ty naprawdę, Lechu Keller, jesteś jak parapet ! Niereformowalny !
cenisz dobre dziennikarstwo?2020.02.1 15:47
To coś ,,'' nie jest cudzysłowem.
Polak pijus, nie PiSda2020.02.1 14:47
Polacy i Rosjanie to najwięksi alkoholicy, do tego ok. 35% Polaków ma gen pisdy dlatego są tzw. PiSdami
Firast2020.02.1 14:52
Polacy i Rosjanie mają mocne głowy i są w stanie przyjąć dawkę alkoholu, która innych zabija.
adolf h2020.02.1 19:04
Ty nie masz pojęcia pajacu.
Reytan2020.02.2 14:18
Polacy od roku przegonili Rosjan w ilosci wypijanego alkoholu na glowe,czyli stali sie turanskim ludem mongolskim z Azjii Srodkowej,z Wielkich Stepow Azji.
anonim2020.02.1 14:20
Andrzej Duda twierdzi że nie jest pewny swojego pochodzenia youtu.be/O5H_HnBUT2Q?t=564
Leszek 2020.02.1 14:07
Jak to jest ,ze Fronda nie propaguje mondre sprawy tylko samych palantow. Po co ludziom macic w glowach. Tu jest mowa taka jaka powina byc. Tak tak, nie nie co ponadto od djabla pochodzi. "Przerywam zmowę milczenia" - odważne wystąpienie abp. Lengi https://www.youtube.com/watch?v=FXMf_OxsSF4
Jarosław2020.02.1 14:02
https://www.youtube.com/watch?v=Gb1C0YoboI8
Po 11 NIE BADZ OBOJETNY2020.02.1 13:59
A ile jest Żyda w Polaku, katolickim narodowcu z Podlasia?
anonim2020.02.1 14:28
ostatnio w tym temacie wypowiadał się PAD, zapytaj, jak czegoś nie zrozumiałeś
Trak2020.02.1 13:58
Dobrze by było aby w tym temacie wypowiedział się Stanisław z nad Dunajca ;)
Marian2020.02.1 13:58
Jak widac, blisko juz do odkrycia DNA antysemity.Zydowskie gestapo czasu nie marnuje.
Leszek2020.02.1 13:50
Prawdziwych Żydów dawno już nie ma. W synagodze szatana ją jedynie Lucyferianie, praktykujący kabałe, magię i czary. Oddali duszę Lucyferowi, a On wlecze ich na wieczne potępienie. Szkoda że PIS do nich dołączył.
Reytan2020.02.2 14:14
Jestes typowym zaklamanym Zydem.
Aleks....2020.02.2 20:42
Leszek ?! NAPISZ NAM, CZY, OPRÓCZ TWOJEGO CHOREGO ROZUMU , WSZYSTKO MASZ W PORZĄDKU??? BO ZDROWY TAKICH BZDUR NIE PLÓTŁBY !!!! A RESZTA TWOJEJ RODZINY JEST ZDROWA, CZY TAKA JAK TY ???
Oloo2020.02.1 13:44
Ile jest żyda w prezydencie Dudzie skoro żona to żydówka i córka też żydówka?
Populos2020.02.1 14:15
Wystarczajaco aby Polsce szkodzic.
Kuszelas2020.02.1 17:09
Ty Żydzie. :-)