08.06.19, 19:45fot. D Sharon Pruitt, lic. CC BY-SA 2.0 via Wikipedia, edit.; fot. sxc.hu, edit.

Homoseksualizm a pedofilia – badania dr Paula Camerona

Ruch na rzecz praw homoseksualistów postuluje legalizację stosunków seksualnych z nieletnimi, podczas gdy czy to w zgłoszonych przez społeczeństwo przypadkach molestowania, wyrokach na pedofili, czy w stosunkach seksualnych między nauczycielami a uczniami istnieje silne, nieproporcjonalne powiązanie między molestowaniem seksualnym dzieci a homoseksualizmem.

Ann Landers[1] uważa, że stwierdzenie: „Homoseksualiści są bardziej skłonni do seksualnego molestowania dzieci” jest błędne. Amerykański Związek Psychologiczny sponsorował pracę, która zapewnia: „Uznani badacze w dziedzinie wykorzystywania dzieci, (…) prawie jednogłośnie twierdzą, że ludzie homoseksualni są mniej skłonni do traktowania dzieci jako obiektów seksualnych”.[2] Wobec tego, dlaczego w każdej gazecie możemy przeczytać o stosunkach seksualnych między chłopcami i mężczyznami? Czy to tylko sensacyjne dziennikarstwo? Wiadomo, że heteroseksualne molestowanie dzieci również ma miejsce; ale skoro heteroseksualistów jest znacznie więcej niż homoseksualistów, to który rodzaj molestowania – homoseksualny czy heteroseksualny – jest proporcjonalnie częstszy?

DOWODY NAUKOWE

Trzy rodzaje dowodów naukowych wskazują na proporcje molestowania na tle homoseksualnym:

1) badania zjawiska molestowania ogólnie w społeczeństwie;

2) badania osób złapanych i skazanych za molestowanie;

3) to, co mówią sami homoseksualiści.

Te trzy linie dowodowe sugerują, że od 1 do 3% dorosłych, którzy stosują praktyki homoseksualne[3], stanowi między jedną piątą a jedną trzecią wszystkich przypadków molestowania dzieci.

Sondaże na temat seksualnego molestowania

W 1983 roku badanie prawdopodobnych doświadczeń seksualnych 4340 dorosłych w pięciu miastach w USA wykazało, że około 3% mężczyzn i 7% kobiet przyznało, że miało kontakty seksualne z mężczyzną przed ukończeniem 13. roku życia[4] (czyli 30% to stosunki homoseksualne). W latach 1983-1984 wyrywkowy sondaż 3132 dorosłych, przeprowadzony w Los Angeles wykazał, że 3,8% mężczyzn i 6,8% kobiet w dzieciństwie było seksualnie molestowanych. W związku z tym, że 93% napastników stanowili mężczyźni, a tylko 1% dziewcząt było molestowanych przez kobiety, 35% przypadków było na tle homoseksualnym.[5] W 1985 roku „Los Angeles Times”[6] zapytał 2628 dorosłych z całych Stanów Zjednoczonych o to czy byli molestowani seksualnie w dzieciństwie. 27% kobiet i 16% mężczyzn przyznało, że tak.

Ponieważ 7% przypadków molestowania dziewczynek 93% przypadków molestowania chłopców było przez osoby tej samej płci, 4 na każde 10 przypadków przedstawionych w tym badaniu było homoseksualnych. W wyrywkowym sondażu przeprowadzonym wśród Brytyjczyków w wieku 15-19 lat, 35% chłopców i 9% dziewcząt przyznało, że dorośli homoseksualiści proponowali im stosunki seksualne i 2% chłopców, oraz 1% dziewcząt przyznało, że uległo tym namowom.[7] Przegląd profesjonalnej literatury w uznanych magazynach naukowych uznawany jest za dokładne streszczenie obecnej wiedzy. Ostatni taki przegląd został opublikowany w 1985 roku.[8] Wnioskował on, że do czynów homoseksualnych doszło w 25-40% przypadków molestowania dzieci, zarejestrowanego w materiałach naukowych i sądowych.

Badania osób skazanych za molestowanie nieletnich

Dr Freud i dr Heasman[9] z Instytutu Psychiatrii Clarke (Clarke Institute of Psychiatry) w Toronto zrobili dwa obszerne badania i obliczyli, że odpowiednio 34% i 32% osób molestujących dzieci było homoseksualistami. W przypadkach, którymi zajmowali się osobiście, homoseksualiści stanowili 36% z 457 pedofili. Dr Adrian Copeland, psychiatra pracujący z napastnikami seksualnymi w Instytucie Peters w Philadelphii powiedział[10], że z doświadczenia może stwierdzić, że pedofile często mają skłonności homoseksualne oraz że „od 40% do 45%” osób molestujących dzieci ma „znaczące doświadczenia homoseksualne”. Dr C. H. McGaghy[11] oszacował, że „napastnicy homoseksualni prawdopodobnie stanowią około połowę molestujących, którzy zajmują się pracą z dziećmi”. Inne badania wykazują podobnie:

Z około 100 napastników molestujących dzieci przebywających w 1991 roku w Ośrodku Leczenia Niebezpiecznych Przestępców Seksualnych w Massachusetts, jedna trzecia była heteroseksualna, jedna trzecia biseksualna i jedna trzecia o orientacji homoseksualnej. [12]

Stanowe badanie, przeprowadzone w stanie Vermont: 161 młodocianych przestępców, którzy popełnili przestępstwa seksualne w 1984 roku wykazało, że 35 (22%) było homoseksualistami.[13]

Z 91 napastników przebywających w kanadyjskiej Klinice Zachowań Seksualnych Kingston od 1978-1984 roku za molestowanie niespokrewnionych z nimi dzieci, 38 (42%) było homoseksualistami.[14]

Z 52 napastników molestujących dzieci w Ottawie od 1983 do 1985 roku 31 (60%) było homoseksualistami.[15]

W Anglii, w 1973 roku 802 osoby (w tym 8 kobiet) zostało skazanych za molestowanie osób płci męskiej, oraz 3006 (w tym 6 kobiet) zostało skazanych za molestowanie osób płci żeńskiej (21 przypadków było na tle homoseksualnym). 88% ofiar płci męskiej i około 70% ofiar płci żeńskiej miało poniżej 16 lat.[16] Na tej podstawie sędzia, J.T. Rees, doszedł do wniosku, że: „dorosły homoseksualista woli towarzystwo nastolatka lub młodzieńca od dorosłego mężczyzny. W 1947 roku 986 osób zostało skazanych za czyny homoseksualne i niezgodne z obyczajami. 257 z nich to przestępstwa podlegające ściganiu sądowemu, gdzie ofiarami były 402 osoby płci męskiej. (…) Większość z nich miała mniej niż 16 lat. Tylko 11% ofiar miało powyżej 21 lat”.

Problem męskiego homoseksualizmu to w gruncie rzeczy problem deprawacji młodzieży przez ludzi w tym samym wieku (innych chłopców) oraz przez starsze rodzeństwo. Przyczynia się to do tego, że coraz więcej młodych mężczyzn ma szanse w przyszłości stać się homoseksualistami”.[17]

Co przyznają sami homoseksualiści?

Badanie Kinseya przeprowadzone w 1948 roku wykazało, że 37% homoseksualistów i 2% lesbijek przyznało się do stosunków seksualnych z osobami poniżej 17 roku życia, oraz 28% homoseksualistów i 1% lesbijek przyznało, że miało kontakty seksualne z osobami poniżej 16. roku życia, podczas gdy sami mieli wtedy 18 lat lub więcej.[18] W 1970 roku Instytut Kinseya przeprowadził ankietę wśród 565 białych homoseksualistów przebywających w San Francisco: 25% z nich przyznało, że miało stosunki seksualne z chłopcami mającymi 16 lat lub mniej, podczas gdy oni sami mieli przynajmniej 21 lat.[19] W Raporcie Gejów 23% homoseksualistów i 6% lesbijek przyznało się do kontaktów seksualnych z młodzieżą poniżej 16. roku życia.[20]

We Francji 129 skazanych homoseksualistów[21] (średnia wieku 34 lata) powiedziało, że mieli kontakty seksualne w sumie z 11 007 chłopcami (średnio 85 chłopców na jednego mężczyznę). Abel i inni podobnie donoszą, że mężczyźni, którzy molestowali dziewczynki spoza swojej rodziny, mieli każdy po 20 ofiar; ci, którzy molestowali chłopców, mieli średnio 150 ofiar.[22]

Podsumowanie

Około jedna trzecia zgłoszeń molestowania seksualnego, to molestowanie na tle homoseksualnym. Podobnie, między jedną piątą a jedną trzecią osób złapanych lub skazanych stosuje praktyki homoseksualne. Ponadto pomiędzy jedną piątą a jedną trzecią ankietowanych homoseksualistów przyznało się do molestowania nieletnich. W sumie daje to raczej spójny obraz.

STOSUNKI SEKSUALNE W RELACJI NAUCZYCIEL – UCZEŃ

W dzisiejszych czasach rodzice fanatycznie wręcz obawiają się, że nauczyciele homoseksualiści mogą molestować ich dzieci. Ale skoro okazuje się, że homoseksualiści są bardziej skłonni do molestowania nieletnich i wykorzystywania ich, ten strach ma swoje uzasadnienie.

W rzeczy samej, w literaturze naukowej pojawiają się wzmianki o nieproporcjonalnie częstym molestowaniu dzieci przez nauczycieli homoseksualnych w stosunku do molestowania heteroseksualnego. Pierwsze amerykańskie badanie Kinseya wykazało, że 4% białych homoseksualistów bez kryminalnej przeszłości i 7% białych lesbijek bez kryminalnej przeszłości przyznało, że ich pierwsze doświadczenie seksualne było z „nauczycielem lub innym opiekunem”. Żadna z ankietowanych osób heteroseksualnych nie odpowiedziała, że ich pierwszym partnerem seksualnym był nauczyciel.[18] W Anglii, jak zarejestrował Schofi eld, przynajmniej 2 z badanych przez niego 150 homoseksualistów miało nauczyciela jako partnera w pierwszym doświadczeniu homoseksualnym. Jeden na 50 mężczyzn w grupie porównawczej również został uwiedziony przez homoseksualnego nauczyciela, podczas gdy żaden z ankietowanych mężczyzn nie miał takich doświadczeń z nauczycielem heteroseksualnym.[23] Badanie 1400 dyrektorów szkół[24] przeprowadzone w 1978 roku przez McCalla i opublikowane w czasopiśmie wykazało, że 7% z nich przyznało, że były zażalenia na kontakty homoseksualne pomiędzy nauczycielami i uczniami i 13% przyznało, że były zażalenia na kontakty heteroseksualne pomiędzy nauczycielami i uczniami (35% zażaleń dotyczyło kontaktów homoseksualnych). 2% dyrektorów „wiedziało o sytuacjach, w których nauczyciele mówili uczniom o tym, że są homoseksualistami”. Na 400 kolejnych przypadków molestowania w Australii[25], 7 chłopców i 4 dziewczynki były molestowane przez nauczycieli płci męskiej. Wynika z tego, że 64% przypadków to molestowanie na tle homoseksualnym.

W 1987 roku dr Stephen Rubin, asystent na wydziale psychologii w Whitman College przeprowadził badanie w 10 stanach[26] i znalazł 199 przypadków molestowania seksualnego z udziałem nauczycieli. 122 nauczycieli płci męskiej molestowało uczennice i 14 nauczycielek molestowało uczniów. Jednakże w 59 przypadkach nauczyciele płci męskiej molestowali uczniów i w 4 przypadkach nauczycielki molestowały uczennice (ogólnie 32% przypadków było na tle homoseksualnym).

W badaniu przeprowadzonym w 1983 roku poproszono 4340 dorosłych, aby wyjawili jakiekolwiek działania o podłożu seksualnym i jakikolwiek fizyczny kontakt seksualny inicjowany przez nauczycieli szkół podstawowych i średnich (4% ankietowanych nauczycieli przyznało, że jest biseksualna lub homoseksualna).4 29% kontaktów inicjowanych przez nauczycieli szkół podstawowych i 16% kontaktów inicjowanych przez nauczycieli szkół średnich było homoseksualnych. Ponadto 1 na 4 (25%) ankiety wykazała, że stosunek seksualny z nauczycielem szkoły podstawowej był homoseksualny. W szkole średniej 8 (22%) na 37 kontaktów pomiędzy nauczycielem a uczniem było homoseksualnych. 18% ankietowanych przyznało, że miało nauczyciela homoseksualistę (8% w wieku powyżej 55 lat i 25% poniżej 26 lat). 6% osób, które miały nauczyciela homoseksualistę powiedziało, że nauczyciel miał wpływ na to, że spróbowali stosunków homoseksualnych; 13% mężczyzn oraz 4% kobiet stwierdziło, że nauczyciel tej samej płci podejmował wobec nich czyny seksualne.

Podsumowanie

Czy to badając ankiety przeprowadzone w społeczeństwie, czy też badając akta skazanych, można stwierdzić, że nauczyciele homoseksualni są zdecydowanie bardziej skłonni do molestowania seksualnego dzieci niż nauczyciele heteroseksualni.

PROPORCJE

Po ogólnokrajowym3 badaniu oszacowano, że męski homoseksualizm stanowi pomiędzy 1% i 3%. Ilość lesbijek w tych badaniach była prawie zawsze niższa (zwykle połowę niższa od ilości homoseksualistów). Wobec czego, ogólnie rzecz ujmując, prawdopodobnie 2% dorosłych regularnie stosuje praktyki homoseksualne. Jednak stanowi to między 20% a 40% wszystkich przypadków molestowania nieletnich. Molestowanie seksualne dzieci nie może być traktowane z pobłażaniem. Władze ośrodka, w którym przebywa około 1500 młodocianych uciekinierów z domów rocznie, szacują, że około połowa chłopców była molestowana w sposób homoseksualny, a 90% dziewcząt było molestowanych w sposób heteroseksualny.[27] Badanie osób niepełnosprawnych umysłowo wskazuje na to, że główną przyczyną schorzenia jest molestowanie seksualne, jakiego doświadczyły w wieku dziecięcym (45% pacjentów Bigra[28] było molestowanych na tle homoseksualnym).

Jeśli 2% społeczeństwa jest odpowiedzialne za 20-40% szkodliwych dla jednostki i społeczeństwa czynów molestowania seksualnego, to coś musi być naprawdę nie w porządku z tymi 2%.

Nie każdy homoseksualista molestuje dzieci. Ale tak duża liczba homoseksualistów dopuszcza się molestowania nieletnich, że ryzyko molestowania dziecka na tle homoseksualnym jest od 10 do 20 razy większe niż na tle heteroseksualnym.

CELE RUCHU HOMOSEKSUALISTÓW

Ruch homoseksualistów otwarcie domaga się legalizacji seksu homoseksualnego między dziećmi a dorosłymi. W 1987 roku „Magazyn Homoseksualizmu”, edukacyjny organ ruchu na rzecz praw homoseksualistów, opublikował artykuł pod tytułem: „Pedofilia a ruch homoseksualistów”.[29] Autor Th eo Sandfort, wyszczególnia wysiłki homoseksualistów, by położyć kres „dyskryminacji pedofilii”. W 1980 roku największa holenderska organizacja homoseksualistów (COC) „przyjęła stanowisko postulujące, że liberalizacja pedofilii musi być rozpatrywana jako cel homoseksualistów … [oraz że] wiek przyzwolenia powinien być zniesiony. (…) Poprzez uświadomienie pokrewieństwa między homoseksualizmem a pedofilią, COC przyczyniła się do tego, że dorośli jej członkowie są teraz bardziej wrażliwi na erotyczne pragnienia młodych przedstawicieli własnej płci, a przez to do rozszerzenia tożsamości homoseksualnej”. W 1990 roku COC osiągnęła znaczące zwycięstwo: obniżenie wieku przyzwolenia na homoseksualny seks w Holandii do 12 lat (chyba, że rodzice mają coś przeciwko temu, to wtedy wymagane jest 15 lat).[30] W USA i w Kanadzie członkowie Północnoamerykańskiego Związku Miłości Między Mężczyznami a Chłopcami maszerują dumnie w wielu homoseksualnych paradach i za cel mają zniesienie barier między seksem pomiędzy mężczyznami a chłopcami. Proszę zwrócić uwagę na wyrażenia „dyskryminacja pedofilii” i „liberalizacja pedofilii”. Jest rzeczą jasną, że osoby, które postulują legalizację stosunków seksualnych między dorosłymi a dziećmi przekonują, iż jest to „prawo obywatelskie” i należy się im taka sama ochrona prawna jak innym mniejszościom. Duża część Amerykanów traktuje ten argument jako zwykły pretekst do tego, by dać „przestępcom seksualnym” wolną drogę do wykorzystywania dzieci.

WNIOSKI

Ruch na rzecz praw homoseksualistów postuluje legalizację stosunków seksualnych z nieletnimi, podczas gdy czy to w zgłoszonych przez społeczeństwo przypadkach molestowania, wyrokach na pedofili, czy w stosunkach seksualnych między nauczycielami a uczniami istnieje silne, nieproporcjonalne powiązanie między molestowaniem seksualnym dzieci a homoseksualizmem. Stwierdzenie Ann Landers, mówiące o tym, że homoseksualiści nie molestują dzieci częściej niż heteroseksualiści, jest nieprawdziwe. Zapewnienia przywódców organizacji broniących praw homoseksualistów oraz Amerykańskiego Związku Psychologicznego, że homoseksualiści są mniej skłonni od heteroseksualistów do molestowania seksualnego nieletnich, również jest fałszywe.

Dr Paul Cameron jest prezesem Family Research Institute z Colorado

Springs, w stanie Colorado, USA (http://www.familyresearchinst.org).

Adres do korespondencji: Family Research Institute, PO Box 62640, Colorado Springs, CO 80962 USA. Numer telefonu: (303) 681-3113.

1. Daily Oklahoman 10/2/92

2. Paul W. p. 302, In W. Paul, Weinrich J.D., Gonsiorck J.C. & Hotvedt M.E. (Eds) Homosexualy:

social, psychological, and biological issues. Sage: Beverly Hills, 1982.

3. Cameron P. & Cameron K. Th e prevalence of homosexuality, [w:] Psychological Reports 1993.

4. Cameron P. et al. Child molestation and homosexuality, [w:] Psychological Reports 1986;58;327-

337.

5. Siegel J.M. et al. Th e prevalence of childhood sexual assault [w:] Amer J Epidemiology

1987;126;1141-53.

6. Los Angeles Times, August 25, 26 1985.

7. Scholdfi eld M. Th e sexual behavior of young people. Boston:Little, Brown, 1965.

8. Cameron P. Homosexual molestation of children/sexual interaction of teacher and pupil.

[w:] Psychological reports 1985;57;1227-36.

9. Freund K. et al. Pedophilia and heterosexuality vs. Homosexuality. [w:] J Sex & Martial Th erapy

1984;10;193-200.

10. Quoted by A. Bass, Boston Globe 8/8/88.

11. Child molesting Sexual Behavior 1971;1;16-24.

12. Interview with Dr. Raymond A. Knight at his presentation, Diff erential prevalence personality

disorders in rapists and childmolestern, [w:] Eastern Psychological Assn Convention, New York

4/12/91.

13. Wasserman J. et al. Adolescent Sex Off enders – Vermont, 1984, [w:] J American Medical Assn,

1986;255;181-2.

14. Marshall W.L. et al. Early onset and deviant sexuality in child molesters, [w:] J Interpersonal

violence 1991;6;323-336.

15. Bradford J.M.W. et al. Th e heterogracity/homogeneity of pedophilia [w:] Psychiatr J Univ Ottawa

1988;13;217-226.

16. Walmsley R. & White K. Sexual off ences, Consent and Sentencing, home Offi ce Research Study

No. 54, HMSO, london, 1979, pp. 30-32.

17. Rees J.T. & Usill H.V. Th ey stand apart 1956 NY:Macmillan, pp. 28-29.

18. Gebhard P.H. & Johnson A.B. Th e Kinsey Data: marginal Tabulations of the 1938-1963 Interview

Conducted by the Institute for Sex Research, NY:Saunders, 1979,

19. Bell A.P. & Weinberg M.S. Homomosexualities: A study of diversity among men and women, NY:

Simon & Schuster, 1978.

20. Jay K. & Young A. Th e gary report NY:Summit, 1979

21. Dr Edward Brongersman as quoted by tom O’Carrol in Paedophilia: the radical case Boston:

Alyson, 1982.

22. Abel G.G. et al. Self-reported sex crimes of nonincarcerated praphiliacs, [w:] J interpersonal Violvence

1987;2,3-25.

23. Schofi eld M. Sociological aspects of homosexuality Boston:Little, Brown, 1965.

24. Hechinger G. & Hechinger F.M. Should homosexuales be allowed to tech? McCalls’s 1978;105(6),

100ft .

25. McGeorge J. Sexual assaults on children [w:] Medical Science & the Law 1964:4:245-253.

26. Paper @ 24th International Congress Psychology, Sydney, Australia, August 1988.

27. Interview with New orleans street-youth worker paul Henkels January 27, 1993.

28. Bigras J. et al. Severe paternal sexual abuse in carly childhood and systematic aggression against

the family and the institution [w:] Canadian J Psychiatry 1991:36:527-529. Also see Oates K.R.

& Tong L. Sexual abuse of children: an arca with room for profesional reforms. [w:] Medical J

Australia 1987:147;544-548.

29. 1986-7, 13, #2, 3, pgs. 89-107.

30. Stonewall union Reports February 1991.

Wydawca: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Niniejszą ulotkę opracowano na podstawie materiałów wydanych przez Family Research Institute (www.familyresearchinst.org)

www.piotrskarga.pl

Komentarze

Wojtek2019.06.10 12:04
Paul Cameron został usunięty z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z powodu pogwałcenia kodeksu etycznego. Jednocześnie Towarzystwo stwierdziło, że wystarczy pobieżna analiza działalności Camerona, aby dojść do wniosku, że nie ma ona nic wspólnego z nauką. Nauka jest jedynie przykrywką działalności ideologicznej. (...) Niektórzy socjologowie są zszokowani poziomem nadużyć pana Camerona https://psychology.ucdavis.edu/rainbow/html/Cameron_apaletter.html
Hanys2019.06.10 10:26
Nie trzeba żadnych dowodów niż ten: 98% przypadków dotyczących księży, to pedofilia homoseksualna.
Wac\\305\\202aw2019.06.9 22:09
a jakie aktualnie postępy w sprawie wyplenienia pedofilii z kościoła? co, nic się nie dzieje, pracujemy aby temat przysechł, co?
priam2019.06.9 19:49
Skończą tak jak starożytni Rzymianie. Zginą w "owocach" wlasnej głupoty i deprawacji
max2019.06.9 16:07
Michael Glatze – uwierzył w Boga i przestał być homoseksualistą. Homoseksualizm pozwala nam na unikanie głębszego zastanawiania się nad istotą rzeczy. Przez powierzchowny i inspirowany pożądliwością powab – unikamy pytań co najmniej tak długo, dopóki jest to „akceptowane” przez prawo. W wyniku tego, niezliczona ilość ludzi tęskni z dala od ich najprawdziwszej osobowości, danej przez Boga, osobowości Chrystusa. Dla mnie homoseksualizm zaczął się w wieku 13 lat i skończył, gdy raz „odciąłem się” od zewnętrznych wpływów i intensywnie skupiłem na wewnętrznej prawdzie – gdy odkryłem głębokości mojej, darowanej przez Boga, osobowości (w wieku 30 lat).Bóg jest postrzegany jako wróg przez wielu znajdujących się w uścisku homoseksualizmu czy innych pożądliwych zachowań, ponieważ przypomina im o tym, kim i czym w rzeczywistości mają być.Uzdrowienie z ran spowodowanych przez homoseksualizm nie jest łatwe. Jest niewiele wyraźnego poparcia. To, co pomaga pozostaje zawstydzone, wyśmiane, uciszone przez retorykę i zdelegalizowane przez wykrzywianie prawa. Aby znaleźć udrowienie, musiałem przesiać wszystko, cokolwiek, kiedykolwiek wiedziałem, wszystkie zawstydzające i potępiające „głosy”. Częścią homoseksualnego programu jest spowodowanie, aby ludzie przestali brać pod uwagę, iż nawrócenie jest w ogóle ważnym pytaniem, a co dopiero pytanie czy to działa, czy nie. Z mojego doświadczenia wiem, że „wychodzenie” spod wpływów homoseksualnego nastawienia umysłu, jest najbardziej uwalniającą, piękną i zdumiewającą podróżą, jaką kiedykolwiek przeżyłem w całym życiu. Na końcu Bóg zwycięży – gdybyś przypadkiem o tym nie wiedział. http://eprudnik.pl/michael-glatze-uwierzyl-w-boga-i-przestal-byc-homoseksualista/
baba-jaga2019.06.9 14:38
Frondelki wybraly sobie autorytet, ktorego wszyscy eksperci w temacie traktuja jak fanatyka religijnego ogarnietego obsesja walki z gejami a nie jak uczciwego naukowca.
anonim2019.06.9 11:07
Następnym "autorytetem" cytowanym za portalami jakichś degeneratów przez frondę będzie niewątpliwie dr Josef Mengele.
ceramik2019.06.9 10:32
Polacy! Katolicy! Zdrowi ludzie! Wzywam Was, abyśmy szybko zorganizowali Krucjatę przeciwko uszkodzonym genetycznie osobnikom. Jak najszybciej, aby nas nie skazili.
Kakaowypedzio2019.06.9 8:54
Wszędzie wlezą te pedalskie homoseksualne ścierwa ale spokojnie idą czasy normalne wyłapiemy ich jak szczury pochowane PO kątach i leczenie albo więzienie z kastracją.
Mag2019.06.9 1:04
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wszczęło dochodzenie w związku z licznymi skargami psychologów na merytoryczną poprawność badań Camerona. W międzyczasie Cameron złożył rezygnację z członkostwa w Towarzystwie, jednak nie została ona rozpatrzona ze względu na toczące się dochodzenie. Zakończyło się ono w grudniu 1983 roku usunięciem Camerona z szeregów APA z powodu pogwałcenia kodeksu etycznego[18]. W 1984 Towarzystwo Psychologiczne Stanu Nebraska wydało oświadczenie, w którym odcięło się od prezentowanych przez Camerona interpretacji literatury naukowej[19]. W 1986 Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne skrytykowało Camerona za nieustanne nadinterpretacje socjologicznych materiałów badawczych[20]. Jednocześnie Towarzystwo stwierdziło, że wystarczy pobieżna analiza działalności Camerona, aby dojść do wniosku, że nie ma ona nic wspólnego z nauką. Nauka jest jedynie przykrywką działalności ideologicznej. (...) Niektórzy socjologowie są zszokowani poziomem nadużyć pana Camerona[21].
nie tak dawny wykladowca2019.06.9 3:02
Do you speak English women?
Tadeusz = Hi hi = Lech = W-wa = słowiczek pedo2019.06.8 23:15
jestem głupiom trollom, przyjechałom z białorusi sprzątać polskie kible i spammuje całe forum, nie mam osobowości, wstydzę się tego kim jestem dlatego podszywam się pod innych jestem choro psychicznie i prosze o pomoc :( Mój email: [email protected] Mój IP adres, oto moje proxy 𝐈𝐏 46.42.4.138 - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - BIAŁORUŚ nie dajcie się nabrać, że Rosja, żadna Rosja! Każdy może to sprawdzić.
Tadeusz2019.06.8 21:50
@Polak Ateista Dumny Gej Polak Ateista Dumny Gej 26.5.19 19:54 Gra muzyczka szampan się chłodzi, Pysio szykuje kieliszki czekamy na 21:00 wielkie zwycięstwo normalności. Wszystko wskazuje na to, że PiSdzielce zostaną zmiażdżeni dzisiejszego wieczora: "Wymowny komentarz Piaseckiego o frekwencji. "Będzie rekord. Raczej oczywiste komu to sprzyja"" https://natemat.pl/273925,kto-wygra-wybory-do-pe-2019-wymowny-komentarz-piaseckiego-o-frekwencji Szykujcie się prawackie kuurwy na największą porażkę w waszych nudnych marnych żywotach. Polacy powiedzieli wam DOŚĆ. Gdzie jesteś lewacka kuurwo?Nachlaj się z kumplami z czerskiej. A jak już będziesz pod stołem to rzygaj i wyj o zwycięstwie.Bolszewicka onuco.
ytityity2019.06.8 20:46
ten tekst to jeden wielki stek bzdur i kłamstw. To są wasze katolickie wartości? Gdzie wasze "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"?
Grizzly2019.06.8 20:41
Sodomia: pedofilia - pederastia - pedalstwo!
Z uniwersytetu w Atlancie2019.06.8 20:39
Dr Cameron, na którego powołuje się Fronda, to od lat znany pseudobadacz, nie afiliowany przy żadnej cenionej placówce naukowe. W amerykańskiej akademii ma się go za oszusta, pseudonaukowca, za kogoś, kto w sposób selektywny i podporządkowany własnym ideologicznym obsesjom, dobiera sobie fakty "wygodne", a pomija "niewygodne" i udowadnia to, co z góry założone. Co jest sprzeczne z warsztatem uprawiania nauki. Z etyką naukowca. Jego "odkrycia" są tak prymitywne, że nie przechodzą testu tzw. falsyfikowalności. Gorzej: bywają one narzędziem dyskryminacji i homofobii wobec osób, są formą uzasadniania przemocy. Fronda, publikując bzdury podawane jako nauka, wprowadza w błąd swych czytelników, popełnia więc wykroczenie medialne, na które nie ma wprawdzie paragrafu, ale jest postawa wzgardy: wstyd panowie redaktorzy
CNN Studio2019.06.8 20:43
Do you speak English? I lived in Atlanta and I know this city, how about you?
tylko przypomnienie2019.06.8 20:44
Do you speak English? The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano 2 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar. Trudno takich klasyfikować jako człowieka - to są subhumans, untermenschen.
Maria Blaszczyk2019.06.8 20:34
"Badania"??? To nie są żadne badania, tylko bzdury wyssane z homofobicznego palucha. Tyle warte, że już w 1983 usunięto tego pana z APA - a naprawdę, standardy badań w owych czasach nie były wyśrobowane... W 1984 Towarzystwo Psychologiczne Stanu Nebraska wydało oświadczenie, w którym odcięło się od prezentowanych przez Camerona interpretacji literatury naukowej W 1986 Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne skrytykowało Camerona za nieustanne nadinterpretacje socjologicznych materiałów badawczych. Jednocześnie Towarzystwo stwierdziło, że wystarczy pobieżna analiza działalności Camerona, aby dojść do wniosku, że nie ma ona nic wspólnego z nauką. Nauka jest jedynie przykrywką działalności ideologicznej. (...) Niektórzy socjologowie są zszokowani poziomem nadużyć pana Camerona. W 1996 Kanadyjskie Stowarzyszenie Psychologiczne wydało podobne oświadczenie, odcinające się od działalności Camerona i stwierdzające, że jest ona całkowicie oparta na nadinterpretacjach i błędach metodologicznych. Uało się go również złapać na zupełnie ordynarnym kłamstwie: Informacje pozyskane rzekomo m.in. od zaufanej kobiety, historia chłopca molestowanego przez geja w centrum handlowym, została sprawdzona przez policję, która wydała komunikat, że nic takiego nie miało miejsca. Nie macie żadnego umiaru w rozpowszechnianiu kłamstw. Tylk w tymtygodniu były pruskie mundury w Gdańsku, dziewczynka zabita przez holendrów bo została zgwałcona, 600 niemowląt rocznie uśmiercanych w Holandii, a teraz bzdury wypisywane przez człowieka skompromitowanego do szpiku kości. Czasem ktoś mnie atakuje, co ja robię na katolickim portalu. Ale taka dawka fałszywych świadectw przeciwko bliźnim swoim świadczy o tym, że jesteście po prostu politycnym graczem, nie liczącym sie z nikim i niczym. Co ciekawe, te publikowane przez Was kłamstwa mają pewna interesującą cechę - są ochoczo rozpowszechniane przez kremlowskie tuby propagandowe...
you cunt2019.06.8 20:40
Do you speak English women?
anonim2019.06.8 21:06
Ale się rozsierdziłaś, bez Frondy nie potrafisz funkcjonować, to twoje paliwo. Mario ale o homoseksualnych napisali prawdę, dewianci homo/i nie pisz że są normalni, bo nie są/w większości to pedofile. Prawdy nie zakrzyczysz.
Maria Blaszczyk2019.06.8 21:52
No cóż, wkurza mnie to szczucie. Ale prawda jest, jaka jest. Nie ma związku między orientacją seksualną a pedofilią. Tu nie ma potrzeby krzyczeć. Jest to udowodniony w niezliczonej już liczbie badan fakt. Najlepszy dowód, że do udowodnienia tezy potrzeba cytować człowieka kompletnie skompromitowanego, o którym wiadomo, że jest notorycznym kłamcą. A jego metoda naukowa polega, co sam przyznaje, na wyszukiwaniu przypadków w Google (Ze statystyk policyjnych wynika, że sprawcami ogromnej większości przypadków molestowania dzieci są osoby im bliskie. Takie przestępstwa mogą być zgłaszane na policję, ale prawdopodobnie nigdy nie trafią do internetu i tym samym nie znajdą się w "badaniach" Camerona).
psychiatra2019.06.10 1:15
Pani Mario, każdy kto ma choć cień wiedzy naukowej wie że "badania" p Camerona nie są nic warte i od dawna nikt tego Pana nie cytuje. A fronda? Ciemnotą żyje i ciemnotę karmi
JR2019.06.8 20:31
Jak się patrzy na tych kolorowych ludzi to można sobie zadać pytanie: Jak człowiek może tak nisko upaść? Dlaczego nie myśli głową tylko tym co ma pomiędzy nogami? To jest poniżej godności człowieka. Czego protestują? Pisałem wielokrotnie, że zboczeńcy mogą uprawiać te swoje dewiacje w domu, w zaciszu. Nikt im tego nie zabrania! Więc po co wychodzą na ulice? Ludzie nie róbcie z siebie baranów! Tylko zwierzęta nie kontrolują swoich instynktów! Czy wy też do nich należycie? Nie wstyd wam przed rodzinami, sąsiadami, znajomymi?
Maria Blaszczyk2019.06.8 20:39
Bo to nie o to chodzi, co się ma między nogami. To rzeczywiście jest sprawa prywatna. Ale tu chodzi o równe prawa. Np. o to, ze jak dwoje ludzi całe życie pracuje na wspólny majatek, to powinni mieć prawo po sobie dziedziczyć. To nie jest OK, jeśli ludzie razem żyją, 30 lat spłacają kredyt,, a następnie lądują na bruku, bo zachowek i podatek spadkowy jak dla obcej osoby. Niby jak tę sprawę zalatwić w zaciszu swojego domu? Albo jak załatwić, by wreszcie przestano ich bić i wyzywać na ulicach, siedząc we własnej sypialni?
anonim2019.06.8 23:54
nie tylko geje tak mają, babcia z wnukiem, siostra i brat. I to jest powód?
Ja2019.06.8 20:28
Homoseksualizm jest grzechem ciężkim wg nauki Pana Jezusa. Całe Pismo św , nie tylko Nowy ale i Stary Testament potępia grzechy homoseksualne i określa je jako potępienie czyli nie osiągnięcie Zbawienia Wiecznego to jest Nieba. Wbrew zażarcie głoszonym poglądom, że nie : to jednak homoseksualizm jest mocno zaangażowany w pedofilię W wielu krajach na Zachodzie te zboczone środowiska domagają się współżycia z dziećmi i czynią to pokątnie. Odprawiane mszy przez rzekomego księdza Niemca na Paradzie Równości w Warszawie jest bluźnierstwem, nie ma on prawdziwej (prawej) ordynacji kapłańskiej, ów osobnik należy do kościołów episkopalnych dalekich od wiary chrześcijańskiej (mimo iż ma w nazwie :katolicki). To co czyni - to parodia. Trzaskowski znów posuwa się do ataków na katolików polskich pozwalając na parodię mszy św. Prezydent Warszawy nie zejdzie już z drogi drwienia z najświętszych sakramentów (obrzędów) sprawowanych w Kościele Katolickim notorycznego obrażania wierzących katolików.
Maria Blaszczyk2019.06.8 20:36
JEzus nigdy nie wypowiadał się na temat homoseksualizmu. Ani słóweczkiem. Po co te kłamstwa? I możesz sobie twierdzić, że obrządki religijne innych wyznań są bluźnierstwami - ale równie dobrze one mogą twierdzić to na temat katolickich. To jest nonsens.
anonim2019.06.8 20:49
A co w sprawie pedofilii wśród homoseksualistów? Brakuje argumentów do obrony, czy przyznajesz rację autorowi?
mirella2019.06.9 22:53
KLamiesz , w Sw, biblii jest jasno napisane homoseksualisci nie osiagna zbawienia , wrecz jasno Pan Jezus takich okresli , to jest Sodoma I gomora. Homosksualisci ktorzy atakuja chrzescijanstwo sami sobie przygotowuja miejesce w Piekle!!!!!!!!!!!!!!!
z WC2019.06.8 20:10
@ "z doopy Biedronia, z druta putina, sra, sra, bla, bla, bla.. zapomniałeś pedale o Stachu, Nowaku, Albercie DUMNY PEDAŁ ŁŻE JAK BURA SUKA !!! NIE MA GO W POLSCE !!! Ciągle nadajesz z: 𝐈𝐏 𝟐.𝟔𝟑.𝟐𝟓𝟓.𝟐𝟓𝟓. - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - 𝐑𝐎𝐒𝐉𝐀 !
skopiowane z Frondy = z Bródna = Lech = słowiczek2019.06.8 20:06
jestem głupiom trollom, przyjechałom z białorusi sprzątać polskie kible i spammuje kłamstwami całe forum, nie mam osobowości, wstydzę się tego kim jestem dlatego podszywam się pod innych jestem choro psychicznie i prosze o pomoc :( Mój email: [email protected] Mój IP adres, oto moje proxy 𝐈𝐏 46.42.4.138 - 𝐬𝐢𝐞𝐝𝐳𝐢𝐛𝐚 - BIAŁORUŚ nie dajcie się nabrać, że Rosja, żadna Rosja! Każdy może to sprawdzić.
Hi, hi ..2019.06.8 20:06
"Setki uczestników przejdą z okolic metra Świętokrzyska, przez centrum miasta,..." - Gazeta Wyborcza - pedalow co kot naplakal ! Przyjezdni zza Odry. KLAMIESZ PEDALE ! ZDJECIA NIE KLAMIA, PEDALE !
skopiowane z Frondy2019.06.8 20:04
The Journal of the American Medical Association, najbardziej prestiżowa publikacja medyczna w USA wraz The American Psychiatric Association i z US Justice Dept. zrobili wieloletnie kompleksowe badania nad pedofilią, wyniki tych badań opublikowano 2 lata temu. Rezultaty są wręcz tragiczne dla homoseksualistów - prawie 100% pedofilia pośród "mężczyzn". Co jest jeszcze bardziej tragiczne, że każdy złapany i skazany pedofil-homosekualista nie wykazał najmniejszej skruchy. Inaczej mówiąc, są pozbawieni wszelkiej ludzkiej empatii wobec swych ofiar. Trudno takich klasyfikować jako człowieka - to są subhumans, untermenschen. Możesz być z siebie dumny", dumny geju-pedofilu. 𝐊𝐥𝐢𝐤𝐚𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐤𝐥𝐢𝐤𝐚𝐬𝐳 𝐩𝐫𝐚𝐰𝐝𝐲.
Mag2019.06.9 1:06
Poprosimy źródło. A tymczasem - co do Camerona: Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne wszczęło dochodzenie w związku z licznymi skargami psychologów na merytoryczną poprawność badań Camerona. W międzyczasie Cameron złożył rezygnację z członkostwa w Towarzystwie, jednak nie została ona rozpatrzona ze względu na toczące się dochodzenie. Zakończyło się ono w grudniu 1983 roku usunięciem Camerona z szeregów APA z powodu pogwałcenia kodeksu etycznego. W 1984 Towarzystwo Psychologiczne Stanu Nebraska wydało oświadczenie, w którym odcięło się od prezentowanych przez Camerona interpretacji literatury naukowej. W 1986 Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne skrytykowało Camerona za nieustanne nadinterpretacje socjologicznych materiałów badawczych. Jednocześnie Towarzystwo stwierdziło, że wystarczy pobieżna analiza działalności Camerona, aby dojść do wniosku, że nie ma ona nic wspólnego z nauką. Nauka jest jedynie przykrywką działalności ideologicznej. (...) Niektórzy socjologowie są zszokowani poziomem nadużyć pana Camerona. (nie daleko trzeba szukać; Wikipedia)
Edward Przemyszewszki-Rybaczyk2019.06.8 20:03
CHCECIE ROZMAWIAĆ O FAKTACH I NAUCE? TO POPROSZĘ O ODSTAWY NAUKOWE WASZEJ RELIGII, OBECNOŚCI WASZYCH KLECHÓW W SZKOŁACH, BOZI I TAK DALEJ. A no tak, nie ma ich.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 20:05
fronda i nauka to się wyklucza, przecież tam pracują sami idioci tu jest tylko zabawa i polewa :)
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 20:03
fronda dziś CAŁA 🌈TĘCZOWA🌈 !!!!!! BOSKO !!!!!!!!😍
andrzejhahn32019.06.8 19:59
wy frondowskie nieuki jeszcze jestescie na prochach........ale macie zdrowie brac prochy przez caly dzien
polak2019.06.8 19:58
największe w świecie zło to PEDALSTWO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wac\305\202aw2019.06.9 22:06
faktycznie, typowy polak.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 19:57
Pomaszerowaliśmy na rekord! Blisko 100tys uczesztników na warszawskiej Paradzie Równości! Byłem i ja :) "Wg. policjantów, którzy zabezpieczają wydarzenie, pochód ma ok. 4 kilometrów długości. Według pierwszych szacunków w paradzie bierze udział 80 tys.osób." Relacja: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,24877013.html#s=BoxOpImg2 🌈❤️Duma duma i jeszcze raz DUMA!🌈❤️
Jestem w Kościele2019.06.8 22:38
0.1 mln / 38 mln = 0.26% No i gdzie ci geje? Nie ma ich. Wiadomo.
sara miriam2019.06.10 8:28
...ej , Gej ! Spójrz w lustro i zetrzyj gówno z ust !
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 19:56
"Jednym z przejawów uprzedzeń jest zarzut, że geje stanowią szczególne zagrożenie dla dzieci. Jednakże, wszystkie dostępne dane naukowe i doświadczenie kliniczne wskazują, że geje nie są bardziej skłonni do wykorzystywania seksualnego dzieci niż mężczyźni heteroseksualni." "Jeden szczególnie ohydny mit głosi, że osoby homoseksualne (zwłaszcza płci męskiej) są ze swojej natury skłonne do wykorzystywania seksualnego dzieci. To oskarżenie jest fałszywe." "Powszechnym przejawem uprzedzeń wobec osób homoseksualnych jest zarzut, że geje szczególnie stanowią zagrożenie dla dzieci. Jednak ze wszystkich dostępnych danych naukowych i doświadczenia klinicznego wynika, że geje nie są bardziej skłonni od mężczyzn heteroseksualnych do wykorzystywania seksualnego dzieci. Twierdzenia przeciwne poważnie wypaczają badania i opierają się na wątpliwych źródłach. Założenie, że homoseksualni mężczyźni są pedofilami również nie znajduje potwierdzenia w poważanych recenzowanych badaniach." "Nie ma żadnych wiarygodnych badań naukowych pokazujących, że osoby o orientacji homoseksualnej są bardziej skłonne do wykorzystywania dzieci niż heteroseksualni sprawcy." "Przypisywanie osobom homoseksualnym szczególnej – w porównaniu do heteroseksualnych – skłonności do seksualnego wykorzystania dzieci stanowi nieuprawnione nadużycie, a rozpowszechnianie skojarzenia między homoseksualnością a pedofilią jest domeną ludzi nieświadomych i niekompetentnych bądź też uprzedzonych do ludzi homoseksualnych i sprzeciwiających się prawom obywatelskim tych osób. Podtrzymywanie społecznego przekonania o szczególnej skłonności osób homoseksualnych do seksualnego wykorzystywania dzieci jest krzywdzące dla homoseksualnej części społeczeństwa, przyczynia się do niezwykłej trwałości uprzedzeń wobec tych osób i utrudnia pełne funkcjonowanie psychologiczne homoseksualnych obywatelek i obywateli." Polskie Towarzystwo Seksuologiczne: Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie rozróżnienia dwóch odrębnych, lecz nagminnie mylonych pojęć: homoseksualizm i pedofilia. 2014. [dostęp 2016-02-02]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualizm
Jestem w Kościele2019.06.8 22:36
Uznajesz Wikipedię za wartościowe źródło? Szkoda słów.
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.8 22:45
Jesteś w Katobagnie czytać nie umiesz
Maria Blaszczyk2019.06.8 23:41
To jest stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego - specjalistów od seksuologii. To, czy weźmiesz je sobie z wikipedii czy ściągniesz pdf ze strony PTS w żaden sposób nie wpłynie na treść.
Melona2019.06.9 14:11
Czy te autorytety czasem nie korzystają z "dobrodziejstw" kontaktów z małolatami? Gminna wieść niesie, że seksuolodzy i psycholodzy to szczególnie aktywne środowisko... Vide Samson.
anonim2019.06.8 19:50
nawet nie chcę w takim razie myśleć ile homoseksualistów jest wśród duchownych kościoła katolickiego!