Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. W ten sposób chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec coraz bardziej nasilającej się agresji wymierzanej przeciwko chrześcijanom, również w Europie i Polsce. Chcemy również pomóc tym, którzy z powodu wyznawania wiary w Chrystusa są prześladowani. Nasza pomoc może przybrać m.in. formę modlitwy, do której zachęcamy.


Modlitwa za prześladowanych chrześcijan

 

Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie 
Twej Miłości,
pozwoliłeś swemu Kościołowi uczestniczyć w cierpieniu Twego Syna,
wzmocnij nasze Siostry i Braci,
którzy z powodu swej wiary 
są prześladowani.
Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, 
aby w każdym ucisku
pokładali w Tobie całą swą ufność,
a w cierpieniu wiernie świadczyli 
o Tobie.
Podaruj im radość z uczestnictwa 
w ofierze Chrystusa
i obdarz pewnością, że ich imiona 
są zapisane w Księdze Życia.
Daj im siłę do naśladowania Chrystusa,
która wesprze ich w dźwiganiu Krzyża,
a w utrapieniu ustrzeże
ich chrześcijańską wiarę.
Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.