Doktor Botkin, lekarz cara Mikołaja II kanonizowany - zdjęcie
04.02.16, 12:52

Doktor Botkin, lekarz cara Mikołaja II kanonizowany

10

- Sobór podjął decyzję o wyniesieniu na ołtarze doktora Eugeniusza Borkina. Sądzę, że ta decyzja była od dawna oczekiwana, bowiem jest to jeden ze świętych, któremu oddawany jest kult nie tylko w rosyjskiej Cerkwi emigracyjnej, ale i w wielu diecezjach Cerkwi rosyjskiej – podkreśla metropolita Hilarion. Wcześniej doktora Botkina kanonizowała Rosyjska Cerkiew Prawosławna Poza Granicami Rosji.

Doktor Botkin został rozstrzelany przez bolszewików razem z rodziną carską i z jej służbą. Rodzina cara Mikołaja II i on sam od dawna jest kanonizowana i uznawana przez rosyjską Cerkiew prawosławną za męczenników. Obecnie świętym został osobisty lekarz cara, także zamordowany przez bolszewików. Patriarchat moskiewski zapowiedział także, że rozpoczyna procedurę zbadania życia i śmierci służących rodziny carskiej, którzy także zostali zamordowani przez komunistów. Wcześniej, bo w roku 1981, trójkę służących (a także Botkina) kanonizowała już Cerkiew emigracyjna.

TPT/Interfax.ru

 

<<< POZNAJ DOKŁADNIE TAJEMNICĘ FATIMSKĄ! WEJDŹ !!!>>>


Komentarze (10):

anonim2016.02.4 13:32
Trudną sprawę na dzisiejsza Rosja, ale jak się nie uporają z problemem swojej historii i ideologii, nigdy nie odbudują swojej tożsamości. To ostatni moment.
anonim2016.02.4 14:36
Panie Terlikowski, czy aby być kanonizowanym nie trzeba należeć do Kościoła Katolikckiego? Czy owe osoby o których mowa w artykule to nie schizmatycy? Jeśli tak to trzeba sie modlić za ich dusze jeśli zdążyły sie nawrócić. Czy nie mam racji? Chce Pan jakiś cytat z Soboru Florenckiego?
anonim2016.02.4 15:14
@zdrapek- Cerkiew prawosławna może sobie kanonizować kogo uważa. To ich sprawa. Ma takie prawo, a nam nic do tego. My uznajemy ich świętych do 1054 roku. Tak samo oni naszych.
anonim2016.02.4 16:02
cox - jasne, cerkiew może sobie robić co chce. Dlaczego tylko na katolickim portalu jest to podawane w ogóle? Przecież to nie żadni święci tylko schizmatycy, którzy nie wiadomo czy w ogóle sie nawrócili przed śmiercią. No i chyba nie musze mówić, że wydzwięk tego artykułu dla nieobeznanych jest taki jakby byli dwa rodzaje swiętych, a swięci są tylko katoliccy. Nie da sie być świętym nie bedac posłusznym papieżowi
anonim2016.02.4 17:21
"Nie da sie być świętym nie bedac posłusznym papieżowi" - Zdrapek - a którego Papieża masz na myśli??? któregoś z Watykanu - np "tradsi" za ostatniego ważnego i ortodoksyjnego papieża uważają Piusa XII zdaje się, tego z Watykanu, który jako ostatni tytułował się "papieżem" - czyli Benedykta XVI, tego z Watykanu, którego uważa się za papieża, chociaż on o sobie tak nie mówi - czyli Franciszka (sam nazywał się co najwyżej 'biskupem Rzymu') czy może chodzi Ci o prawosławnego patriarchę Aleksandrii i całej Afryki, a może o koptyjskiego patriarchę Aleksandrii - oni też używają tytułu 'papież', jakbyś nie wiedział.. :P także uściślij, którego papieża masz na myśli... a może jednak, żeby być świętym, to trzeba być posłusznym przede wszystkim Bogu, a nie któremuś papieżowi???
anonim2016.02.4 19:39
Niezbadane są wyroki Boże: car Mikołaj kazał strzelać do nieuzbrojonych robotników i został świętym. General Kiszczak kazał strzelać do nieuzbrojonych robotników i świętym nie został.
anonim2016.02.4 20:45
Chordad - ale śmieszek z ciebie. Tak, że odpowiem ci w jednym zdaniu: Tak trzeba słuchać przede wszystkim Pana Boga, a ten Pan Jezus Chrystus, ustanowił św. Piotra skała na której zbudował Swój Kościoł. Kto jest poza nim nie będzie zbawiony.
anonim2016.02.5 7:29
W KK normą potwierdzającą, że sługa dany Boży, zasługuje na by być ogłoszonym publicznie tj. aby uznać za kogoś za bł. a potem św. jest cud dokonany dzięki jego wstawiennictwu. Dlatego należy postawić pyt Soborowi Prawosławnemu w Moskwie czy takowe cuda dokonały się za przyczyną wyniesionych na ołtarze tych osób tym bardziej, że na carze ciążyła śmierć bardzo wielu ludzi którzy zginęli w imię Imperialnych celów Rosji. Tzn czy Bóg się wypowiedział, jeżeli nie rodzą się poważne wątpliwości czy są w Niebie
anonim2016.02.5 7:49
W KK normą potwierdzającą, że sługa dany Boży, zasługuje na to, by być ogłoszonym publicznie tj. aby uznać tego kogoś za bł. a potem św. jest cud dokonany dzięki jego wstawiennictwu. Dlatego należy postawić pyt Soborowi Prawosławnemu w Moskwie czy takowe cuda dokonały się za przyczyną wyniesionych na ołtarze tych osób tym bardziej, że na carze ciążyła śmierć bardzo wielu ludzi którzy zginęli w imię Imperialnych celów Rosji. Tzn czy Bóg się wypowiedział, jeżeli nie rodzą się poważne wątpliwości czy są w Niebie Wprawdzie pielgrzymuje się w różnych Kościołach cerkwiach Zborach do Nieba ale wszyscy zbawiają się w KK. Słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa - "Pamiętajcie, jedyny jest prawowity Kościół, który podlega Moim Apostołom. Kościołem Moim nie może rządzić – car ani król . – Wszystko to jest fałsz i pochodzi od złego ducha.” 19. / Cudów i znaków nie znajdziemy ani u proroka Mahometa, ani Wielkiego Księcia Moskiewskiego Wasyla II, (którego uważać należy za założyciela Rosji „precyzyjniej Wielkiej Rosji”, wcześniejszych władców Moskwy należy uważać za Książąt Ruskich ) - który po uwięzieniu i usunięciu z urzędu arcybiskupa Izydora, (który jedność Kościoła Katolickiego (Powszechnego) wprowadzał w Rusi); -ogłosił dla ludu Ruskiego że tylko Moskwa zachowała prawdziwą wiarę. - A później na zwołanym synodzie w 1448 r. zatwierdził na urząd arcybiskupa bp. Jonasza z Riazania, można tu powiedzieć, że Wielki Książe a później Car stał się najwyższą władzą w Kościele Prawosławnym, a nie jak to ogłosił Chrystus dając najwyższą władze w Kościele Powszechnym Piotrowi i jego następcom, Prawosławie jest, bowiem tylko samowolnie oddzieloną i wyodrębnioną częścią Kościoła Katolickiego, liturgii obrządku greckiego, w wersji obrządku słowiańskiego a tę datę 1448 r. należy uważać za początek powstania Prawosławnej Cerkwi „Kościoła” Jest to odszczepienie się od głównego pnia Chrystusowego Kościoła św.( por. J. 15, 1-8) Feliks Koneczny pisze Cerkiew Ruska stała się schizmą w schizmie. 18. / (Kościoła Wschodniego), ale jeżeli elementy gnozy dominowały w księstwie Moskiewskim, nestorianizm zaś w Kipczyku nie różnił się od prawosławia w Rusi Moskiewskiej, to raczej należało by określić że Prawosławie w Rusi Moskiewskiej - to sekta w łonie Kościoła św. Bo w tym momencie historii jest jedność między Kościołem Katolickim - Rzymskim i Kościołem Katolickim w Konstantynopolu. Dlaczego można tak określić? Bo istniała więź jedności Kościoła Zachodniego z Wschodnim która została zerwana jednostronnie przez Patriarchę w Konstantynopolu po 45 latach nieprzerwanej jedności. Dlatego od tego roku 1448 z woli księcia Wasyla II - sama tylko Moskwa – księstwo Moskiewskie, występuje przeciwko jedności Kościoła Katolickiego (Wschodniego i Zachodniego). Dla pełni obrazu Podział Kościoła Powszechnego Rzymsko-Katolickiego zarówno obrządku łacińskiego i greckiego, (nawet w Italii istniał obrządek liturgiczny grecki) na Kościół Rzymsko-Katolicki obrządku liturgicznego łacińskiego i Kościół Katolicki Schizmatycki Odłączony Wschodni Patriarchat obrządku liturgicznego greckiego nastąpił 1054r, można nawet powiedzieć że odtąd istniał Kościół Katolicki Zachodni Rzymski i Kościół Katolicki odłączny Schizmatycki Wschodni. Należy jednak mieć w świadomości ile szkód przez tysiąclecia wyrządzała rywalizacja Greków i Rzymian. W tym należy widzieć źródło podziału na Kościół Katolicki Zachodni i Wschodni. + Gdy doszło do ponownego zjednoczenia obu części Zachodniej i Wschodniej Kościoła Katolickiego, mamy jedność i ta jedność nie trwa jeden dzień, nie trwa nawet jeden rok, a ponad 45 lat od formalnego podpisania tej jedności i jest zerwana jednostronnie przez Konstantynopol. Dokonał tego Patriarcha Symeon na synodzie w kościele Pammakaristos 1484r. Należy mieć na uwadze, że to nie był już Konstantynopol stolica wschodniego chrześcijaństwa, bo został zdobyty 29.V.1453r przez Turków - a Stambuł Istanbul stolica sułtanatu tureckiego. Sytuacja Kościoła w państwie Tureckim była, bardzo trudna w ciągu 500 lat niewoli tureckiej, było 159 patriarchów tylko 20 zmarło naturalną śmiercią, zamordowano 6, zrzekło się godności 27, samowolnie usunięto 105. Trzeba dodać że Islam toczy nieustanną walkę państwami wyznającymi wiarę Rzymsko-Katolicką, także z państwem Kościelnym. Ojciec św. jest głównym organizatorem oporu przeciwko najazdom Tureckim na państwa Katolickie, wspiera duchowo - modlitwą, organizuje ligi sprzymierzonych, itd.. dlatego ta jednostronna decyzja miała za zadanie chronić chrześcijan Kościoła Katolickiego obrządku greckiego, poddanych sułtana przed traktowanie ich jako osobistych wrogów Sułtana. Nie bez znaczenia dla zbawienia wiernych chrześcijan obrządku greckiego było, to że umierali w Kościele Rzymsko-Katolickim, szczególnie było ważne dla zbawienia wiernych podczas tej rzezi tureckiej po zdobyciu Konstantynopola przez wyznawców „proroka” bo pojednali się między sobą przeciwnicy i zwolennicy tej jedności przed zdobyciem miasta. Jest to zbyt długi okres czasu, by mówić, żeby widzieć, początek, źródło Prawosławnego Kościoła w schizmie z 1054r. Można powiedzieć wprost, że rok 1054 jest początkiem schizmy w Kościele, natomiast nie jest, jak automatycznie błędnie, większość historyków interpretuje uznając tę datę za początek zaistnienia Prawosławia - to są dwa różne początki. Prawdziwy początek Prawosławia jest początkiem wyklucia się doktryny Prawosławia jako jedynej i prawdziwej Cerkwi (Moskiewskiej) – Jedynego Prawdziwego Carstwa Bożego. Tym bardziej że w świadomości wiernych obrządku greckiego, Kościół po schizmie 1054 r. jest Kościołem Apostolskim Powszechnym Katolickim Są czynione nieustanne próby zjednoczenia, są przeciwnicy jedności i zwolennicy tej jedności. Ponadto trzeba mieć na uwadze że formalne zerwanie jedności z Kościołem Rzymsko-Katolickim po 1484r nie powoduje zmian, nie oznacza że w Istambule Kościół przestał się nazywać Kościołem Katolickim. Tzn. że w wyznaniu Wiary Credo zmieniono nazwę przyjętą z gr. oznaczającą Kościół Powszechny tj. Katolicki. Także obecnie w Credo wyznają: „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół” *w/ W Symbolu Wiary Prawosławnej wyznają „Wojedinu, swiatuju, sobornuju i Apostolskuju Cerkow”. Natomiast tylko w oznaczeniu rodzaju, typu Kościoła nazwę Kościół Powszechny zastąpiono ją nazwą Kościół Prawosławny, Prawowierny, Prawdziwy. Oznacza to wprost że obok Kościoła Rzymsko-Katolickiego przez ponad 36 lat Prawosławie jest tylko w Moskwie, w księstwie Moskiewskim zależnym od Chana, służącym, poddanym Chanom. +++++ Tzn jak car głowa Rosyjskiego Prawosławia "Cerkwi" Rosyjskiej został włączony w KK przecież żył wg
anonim2016.02.5 7:57
- tej fałszywej doktryny. +++– Po 1448 r. powszechnie się w prawosławiu Moskiewskim, rosyjskim przyjęło się; - Że tylko Maskwa zachowała prawowierną wiarę i jest tym jedynym Prawdziwym Kościołem i nie ma innego. (Za tak głoszoną prawdę i postępowanie niezgodne z duchem Ewangelii przez Wielkiego Księcia nad jego dynastią i później nad Carami i samą Moskwą zawisła kara Boża – która zaowocowała inną prawdą – „prawdą socjalistyczną”, herezją „ateizmu” i jawnej walki z Bogiem) - To jest źródło i początek całego Prawosławia, nie w Konstantynopolu. Rozwój tej myśli nastąpił za cara Iwana Groźnego, nowego cezara Nerona, który paląc Ruś, budował Rosję; - gdzie głoszono tezę mnicha Filoteusza z Pskowa – „A teraz promienieje na cały świat bardziej oślepiające niż słońce, święty, powszechny i apostolski Kościół nowego trzeciego Rzymu, Wasze Potężne Cesarstwo /…/ I nie będzie już istniał czwarty Rzym.” Maskwa jest tym trzecim wiecznym Rzymem, „bo I Rzym upadł i II Konstantynopol także i nie będzie już IV-tego”; 20. / Tak jakby Moskwa istniała w czasach Pana Jezusa, a tak nie jest, bo w tym czasie w miejscu Moskwy, rosła Tajga, nawet w czasach chrztu Rusi, rosła Tajga. Moskwa zbudowana, powstała w epoce najazdów ludów Mongolskich na Rosję i zbudowali go niewolnicy Chana Tatarskiego, aby grabić i ściągacz „Haracz” dla niego z Rurykiewiczów, przy tym bogacąc się na krzywdzie ludzkiej, ludów podległych tej władzy, podobnie jak późniejsi „biali i czerwoni” carowie. - Budowę tego trzeciego Rzymu, „Wiecznego Rzymu” który niczym jak Bóg ma być wieczny Imperium Rosji, Carstwa, po ww. Iwanie Groźnym kontynuowali carowie Prawosławni i carowie Ateistyczni. Nie należy myśleć że stawiającym się wyżej niż Bóg Carom takie bezbożne i pełne pychy postępowanie uchodziło kary; Podobnie, jw. to niszczenie Kościoła Rzymsko-Katolickiego i zjednoczonego z nim Kościoła Greko-Katolickiego, wszelkimi dostępnymi środkami przez Imperatora - Cara i cały jego aparat władzy zarówno cywilnej jak i duchownej było przyczyną, że dosięgła go kara królów przeklętych (odrzuconych przez Boga jak Np. Saul). Na kilkadziesiąt lat wcześniej Pan Jezus, ją zapowiedział słudze Bożej Wandzie Malczewskiej: I –a zapowiedź w czasie kiedy, generał gubernatorem został hrabia Szuwałow, II –a 14.11.1893r w dzień św. Józefata Bp. i męczennika - „Zbliża się dzień Mojej sprawiedliwości; ten co wydał rozkaz wymordowania was, niedługo gospodarować będzie; jego dzieci i wnuki sromotnie wymordują jego właśni poddani, wrogowie Mojego Krzyża; jego dziedzictwo będzie poszarpane. Wasi bracia, co polegli w obronie wiary ze słowami przebaczenia wrogom, otrzymali już zapłatę w niebie” 21. / Należy jednak pamiętać że, każdego stającego na sądzie Bożym, Bóg oświeca swoim światłem prawdy tak, aby mógł dobrą i szczęśliwą wieczność wybrać dotyczy także prawosławnych, protestantów, żydów, itd.