Dlaczego nowemu ministrowi udało się porozumieć z rezydentami? - zdjęcie
10.02.18, 08:00Scnreenshot twitter - Ministerstwo Zdrowia

Dlaczego nowemu ministrowi udało się porozumieć z rezydentami?

1. Okazało się, że zmiana na stanowisku ministra zdrowia i nowe podejście do negocjacji ze środowiskiem lekarzy-rezydentów, doprowadziły do podpisania porozumienia i w konsekwencji zakończeniu protestów, a także wezwaniu do zakończenia wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt out, (czyli możliwości pracy powyżej 48 godzin tygodniowo).

Przede wszystkim minister Łukasz Szumowski zadeklarował przyśpieszenie osiągnięcia poziomu wydatków na ochronę zdrowia w wysokości 6% PKB o rok wcześniej niż planowano (ten poziom ma być osiągnięty w 2024 roku).

Ponadto minister zobowiązał się do podwyżek płac dla lekarzy specjalistów pracujących na jednym etacie i podwyżek dla rezydentów, ci z kolei zobowiązali się do pracy przez 2 lata po zakończeniu specjalizacji w placówkach publicznej ochrony zdrowia.

Porozumienie ma być jeszcze zatwierdzone przez rząd i przyjęte w postaci stosownej ustawy, ale jak zaznaczył minister Szumowski nowe deklaracje finansowe były konsultowane z premierem Morawieckim.

2. Przypomnijmy tylko, że istotą znowelizowanej na początku stycznia tego roku ustawy było zwiększenie środków publicznych na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce z 4,5% PKB w roku 2015 do 6% PKB w roku 2025, a więc o 1,5 % PKB w ciągu najbliższych 8 lat.

I tak już od następnego roku ten poziom finansowania ma urosnąć do 4, 67% PKB; w roku 2019 – 4,86% PKB; w 2020 roku – 5,03% PKB; w 2021 roku -5,22% PKB; w 2022 roku-5,41% PKB; w 2023 roku -5,6% PKB, w 2024 roku -5,8% PKB i wreszcie w roku 2025 -6% PKB, a więc chodzi o coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia o około -0,2% PKB z roku bieżącego.

Przypomnijmy także, że 1% PKB w warunkach roku 2018 wyniesie ponad 20 mld zł, więc już w tym roku dodatkowe środki przeznaczone na ochronę zdrowia, osiągną kwotę przynajmniej 4 mld zł.

Deklaracja ministra Szumowskiego oznacza, że dodatkowy wzrost środków na ochronę zdrowia o około 0,2 punktu procentowego przypadająca na rok 2025, będzie musiała być zrealizowana wcześniej o 1 rok i w związku z tym zwyżki finansowania w kolejnych 7 latach, będą musiały być trochę wyższe niż do tej pory przewidywano.

3. Należy także przypomnieć, że ze względu na dobrą sytuację budżetu państwa w 2017 roku minister finansów zaproponował jego nowelizację, która została przeprowadzona przez Parlament w listopadzie tego roku.

W wyniku tej nowelizacji dodatkowe środki w wysokości 3 mld zł przeznaczono na zakupy w ochronie zdrowia, będą to dodatkowe świadczenia dotyczące wszczepiania endoprotez, operacji zaćmy, wydatki związane z onkologią, około 1,5 mld zł zostanie przeznaczone na zapłatę za tzw. nadwykonania, pozostała część środków na dodatkowe zakupy sprzętu medycznego w porozumieniu z organami prowadzącymi placówki ochrony zdrowia (głównie jednostkami samorządu terytorialnego).

Minister zdrowia w porozumieniu z prezesem NFZ zdecydował także na wykorzystanie środków z funduszu zapasowego tego Funduszu w kwocie 0,76 mld zł na zakup dodatkowych świadczeń zdrowotnych w tych obszarach, w których są najdłuższe kolejki.

Sumarycznie te dodatkowe środki z nowelizacji budżetu państwa i funduszu zapasowego przeznaczone na ochronę zdrowia, spowodują, że wszystkie wydatki publiczne na ten cel już w roku 2017 przekroczyły 90 mld zł i wyniosły 4,7% PKB.

Także przewidywany wzrost nakładów na ochronę zdrowia w roku 2018 oznacza, że do systemu trafi przynajmniej klika dodatkowych miliardów złotych pochodzących z budżetu państwa tak, aby sumarycznie nakłady środków publicznych na ochronę zdrowia nie były niższe niż 4,7% PKB.

Zbigniew Kuźmiuk