Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie - zdjęcie
28.11.20, 08:40Fot. via Pixabay

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

6

PIERWSZE CZYTANIE

Wizja raju

Ap 22, 1-7

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.

I rzekł do mnie: «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Łk 21, 34-36

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (6):

Bożena2020.11.30 21:41
Panie Jezu Kocham Cię przez Niepokalane Serce Matki Najświętszej Maryi. Przez Chrystusa Z Chrystusem i W Chrystusie .Amen. Panie Boże w Trójcy Przenajświętszej Prowadź Naród Polski do Twoich Ramion do Ciebie. Duchu Święty przyjdź i obdarz Naród polski Łaską Przemiany Serc. Amen. Niepokalana Maryjo módl się za Polskę. . Bardzo Cię o To proszę. Dziękuję. Amen
nie/WIERNY2020.11.28 10:47
... a garb wam sam wyrośnie.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.11.28 9:17
a kiedy bękart maryi zrobi porządek z kleszymi pedofilami i złodziejami, jakiś potop czy choćby grom z jasnego nieba? czy nieświadomy jest tego co skürwysyny w sutannach wyprawiają w jego imieniu...
Grizzly2020.11.28 9:19
Won bydle!
MT (‿ˠ‿)2020.11.28 9:06
Czy tak mógł wyglądać palestyński żyd z I wieku?
Grizzly2020.11.28 9:19
Won bydle!