Co Bóg powiedział św. Katarzynie o homoseksualizmie? - zdjęcie
29.04.21, 06:10

Co Bóg powiedział św. Katarzynie o homoseksualizmie?

97

Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem

CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.

Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.

Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich.

Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.

Odrzekłem ci, zwracając ku tobie spojrzenie tkliwości: „Córko moja, schronieniem waszym niech będzie oddawanie chwały i sławy imieniu mojemu i wzbijanie ku Mnie kadzidła ciągłej modlitwy, za tych nieszczęśliwych, pogrążonych w tak wielkiej nędzy, gdyż zasłużyli przez grzechy swoje na surowy sąd boski. Ucieczką waszą niech będzie Chrystus ukrzyżowany, Jednorodzony Syn mój. Zamieszkajcie i schrońcie się w ranie boku Jego, gdzie przez miłość, w tej naturze ludzkiej zakosztujecie mej natury boskiej. W otwartym sercu tym znajdziecie miłość dla Mnie i dla bliźniego. Bo dla chwały mojej, Ojca wiecznego i z posłuszeństwa dla rozkazu, który Mu dałem dla waszego zbawienia, pospieszył na śmierć haniebną na najświętszym krzyżu. Patrząc na miłość tę, kosztując jej, pójdziecie za nauką Jego, będziecie żywić się u stołu krzyża, znosząc w miłości, z prawdziwą cierpliwością, bliźniego swego, jak i cierpienia, udręki, trudy, skądkolwiek przyjdą. W ten sposób zdobędziecie zasługi i unikniecie trądu”.

Taki jest sposób, który wskazałem i wskazuję tobie i innym. Jakże dusza twoja nie mogła zatracić pamięć tej zgnilizny, a oko intelektu tonęło w ciemnościach. Lecz opatrzność moja przyszła ci z pomocą. Gdyś przyjmowała Ciało i Krew Syna mojego, całego Boga i całego człowieka, w świętym Sakramencie ołtarza, na znak prawdy słów moich, odór zgnilizny wyparła woń, którą wchłonęłaś z tym Sakramentem i ciemności rozproszyło światło, które zeń spłynęło. Przez osobliwą łaskę dobroci mojej, zachowałaś w ustach, w sposób wyraźny i cielesny, woń i smak tej Krwi przez kilka dni.

Widzisz więc, najdroższa córko, jak wstrętny jest Mi ten grzech we wszelkim stworzeniu. Pomyśl, o ile bardziej odraża Mnie on w tych, których wezwałem do życia w powściągliwości. Wśród tych powściągliwych są tacy, których oderwałem od świata przez życie zakonne, innych przez włączenie ich w ciało mistyczne świętego Kościoła, a wśród nich są moi kapłani. Nie masz pojęcia, do jakiego stopnia brzydzę się tym grzechem w nich. Obraża Mnie on daleko bardziej, niż u ludzi świata oraz tych, którzy z innych względów ślubowali powściągliwość. Bo postawiłem ich, jak lampy na świeczniku (por. Mt 5,15-16), aby rozdawali Mnie, prawdziwe Słońce, w świetle swej cnoty, przez przykład uczciwego i świętego życia; a oni rozdają Mnie w ciemnościach.

Są tak pogrążeni w ciemnościach, że nie rozumieją Pisma Świętego. Pismo jest pełne światła, gdyż wybrani moi otrzymali to Pismo ode Mnie, Światła wiecznego, przez nadprzyrodzone oświecenie ich ducha. Lecz oni nie rozumieją go. Nadęci pychą, skażeni rozpustą, widzą i rozumieją tylko korę, literę, nie znajdując w niej smaku. Ich smak, smak duszy, nie jest zdrowy, jest zepsuty przez miłość własną i pychę; żołądek pełen jest nieczystości, pożądliwości i skąpstwa. Wszystkie chucie łakną zadowolenia w wyuzdanych uciechach. Bez wstydu, jawnie, popełniają grzechy. Uprawiają lichwę, której zakazałem, lecz ciężką za to poniosą karę.

Źródło: http://sienenka.blogspot.com

Komentarze (97):

Ks.Marek2021.05.1 4:31
Bóg powiedział " kobieto nie zawracaj mi głowy,zajmijcie się czymś pożytecznym.Uródź piąt,ę dzieci idź do pracy ,a nie myśl o głupotach."
Co Bóg powiedział św. Katarzynie2021.04.30 1:58
o homoseksualizmie? //// Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.
c.d.2021.04.30 1:59
– Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza. Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.
c.d.2021.04.30 1:59
Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich. Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.
Po 11 ...2021.04.29 21:36
Ale czemu w ogóle Bóg nawijał św. Katarzynie o homoseksualizmie? Chyba lepiej, logiczniej by było jakby szepnął o tym "grzechu" swoim biskupom? A tak purpuraci chodzą i opowiadają, że nic nie wiedzieli, że Kasia nic im nie przekazała.
Tomasz.2021.04.29 21:31
"Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości"
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 21:06
Nikt już nie wierzy w te brednie włącznie z katolami :) Zwyrodniałe bajeczki homofobów przestały działać.
Anonim2021.04.29 20:38
Buhhahahhahaa 😁😁😁Ciszej, bo jeszcze Biedroń usłyszy i koalicja z PISdzielcami runie...🤣😂
Co Bóg powiedział św. Katarzynie2021.04.29 18:31
o homoseksualizmie? //// Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.
c.d.2021.04.29 18:31
CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza. Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.
c.d.2021.04.29 18:32
Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich. Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.
Po 11 ...2021.04.29 18:26
Dlaczego polski katolicyzm jest taki siermiężny, taki prostacki, taki do bólu ludowy? Daleko tak nie pojedziecie, bo żmijowe plemię rydzykowe ... na wymarciu.
Styki2021.04.29 18:29
Nie mecz sie , prosze, to nie na twoja glowe.
chłopka2021.04.29 18:19
A mie sie strasznie podobo Konczita . Niy wiym jako jest homo , chyba jest transwescytą , ale to kwintesencja kobiety i mężczyzny . I czamu mo mi sie nie podobać jak mi sie podobo ? Bo jest LGBT ? Chocioż jak widza Biedronia to mom trocha taki niesmaczek . Jak widza dwie całujące sie baby to wiynkszy . Ale jak widziałach w restauracji baba z wywalonym cyckym aż na talyż karmionca dziecko toch miała po jedzyniu . A przeciyż to normalne bo sama żech tyż karmiła . Ludzko psychika skomlikowano jest .
Hity kinowe2021.04.29 17:49
Oglądaj -Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa 2020 oraz inne filmy i seriale. http://zobaczy.pl/ =========================== Jedyny VOD gdzie płacisz raz i masz dożywotni dostęp, Wystarczy założyć konto oraz je aktywować i juz ogladasz.
Styki2021.04.29 17:34
O, ludzie nierozumni i głupi! Nie powrócicie do życia takiego jak wcześniej, Wydarzenia [oczyszczające] się rozpętały i uderzyły na całą ludzkość. Czas przynagla, choroby otaczają człowieka i są groźniejsze. Znajdujecie się w bagnie i WYJDĄ Z NIEGO CI, KTÓRZY SĄ ŚWIADOMI, ŻE NALEŻĄ DO BOGA.
Styki2021.04.29 17:45
Bliskość wydarzeń [sprawia, że] zaganiają [jak bydło do zagrody] Kościół Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, po to, aby was duchowo zdezorientować, by wziąć was jako łup wojenny. Kościół dzieli się [właśnie] na wiernych Magisterium Kościoła i na tych, co wprowadzają boga fałszywego, całkowicie zmodernizowanego i pozwalającego na grzech.
Styki2021.04.29 18:11
Po „śmierci Boga” nadeszła bowiem śmierć człowieka, który rozwiał się, niczym „oblicze z piasku na brzegu morza”
cris2021.04.29 15:51
widac po wpisach większości kompletnie odbiło , jeśli nie wierzycie to po co tu zaglądacie i krytykujecie , brak wam wiary .
Xyz1232021.04.29 16:10
Wasz pąbók Jehowa/Ahhal Lubi to!!
rebeliant2021.04.29 17:52
Kolego, a kto jak nie świątobliwa sekta przywłaszcza sobie ludzi od dziecięcych lat i wtłacza im rozmaite psychomanipulacje ?
Piotrek2021.04.29 15:35
"Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów)." Buhahhaha święta z odlotową wyobraźnią.
tu-du2021.04.29 17:23
Za to tobie "Piotrku-kmiotku" tak "wyobraźni" ludzkiej jak i ewangelicznej - kompletnie brak, bo jesteś "odlotowym" niedowiarkiem ? A szkoda !
katolik2021.04.29 15:02
Droga Redakcjo.Czas zaczac dorastac.Przestancie sie wyglupiac i cytowac ,jakies tam wymysly. Wiekszosc z nas ,ma pokonczone szkoly i myslimy troche ,a niektorzy nawet wiecej. Wiec dajcie sobie na luz i nie osmieszajcie sie ,takimi tekstami. z Bogiem ,to nie ma ,nic wspolnego i z Jezusem ,tez nie! Amen.pozdrawiam.
Pokręć2021.04.29 15:35
Z Pismem św. też to nie ma nic wspólnego? Przestańcie się nazywać "katolikami" ci, którzy herezję szerzycie! Nie ma "równości" - jest walka, miecz i ogień. Związek dwóch panów penetrujących sobie odbyty penisami nie jest niczym pięknym ani cnotliwym. Niezależnie od tego, jak się kłócą i żrą jakieś wybrane pary hetero, homoseks jest, był i pozostanie grzechem ciężkim. Ludzie, którzy się go dopuszczają do nieba nie pójdą, choćby w życiu byli wobec siebie czuli jak żadne inne małżeństwo i miód sobie z ust spijali. Chyba, że się nawrócą. Żadna ilość cnoty nie daje gwarancji zbawienia, jeden ciężki grzech daje pewność potępienia. Tak to działa. Boga trzeba się bać a nie wodzić Go na pokuszenie! Albo się jest twardym i mocnym, albo miękkim fiutem.
wuhn2021.04.29 14:31
Modlitwy zostały wysłuchane, pedrylstwo pokonane 💪💪💪 Polscy Patrioci do boju, bronić Kościoły! - Poświęcić kije bejsbolowe, maczety, kastety itp u proboszcza, i z Bożym błogosławieństwem prać te zboczone, lewackie mordy ile wlezie. Ojczyznę wolną od lewacko-tęczowej zarazy - Pobłogosław Panie!
rebeliant2021.04.29 14:09
Tego nie wiemy co powiedział "a kto silniejszemu zabroni" do Kaśki. Wiemy natomiast, że w klasztornym sierocińcu w Zabrzu dochodziło do gwałtów na dzieciach, które po dorośnięciu sami zostawali gwałcicielami. To co widzimy u pewnych ludzi jako "homoseksualizm" jest wynikiem krzywdy seksualnej poczynionej przemocą. Sam Jezus nie poniósł tej krzywdy na przekór dogmatom, że dał świadectwo i poniósł wszelkie coś tam. Tu półbożek albo zakpił w tym miejscu z autentycznego losu człowieka albo dał wyraźny sygnał temu jakie za taki czyn grożą konsekwencje. A jeśli chodzi o spowiedź i komunię, to ona oczyszcza z grzechów i ochrania od piekła, ale od sprawiedliwego rozliczenia. I to rozliczenie nie będzie polegać na tym, że krzywdziciel stanie na przeciw swojej ofiary, aby ta zapłakała, ale żeby teraz ona miała władze i kontrolę nad swoim krzywdzicielem. Wówczas się przekonamy, czy ofiara przebacza swojemu krzywdzicielowi "tak jak i on przebaczył" (tylko znowu... on nie poniósł tej krzywdy). A sensowną wykładnią przebaczanie czegokolwiek jest zgoda na poniesione krzywdy.
Co Bóg powiedział św. Katarzynie2021.04.29 12:50
o homoseksualizmie? //// Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.
c.d.2021.04.29 12:51
CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza. Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.
Grizzly2021.04.29 12:50
O Jezusie to ja pójdę do piekła bo lubię obciągać ku ta sy
Grizzly2021.04.30 6:45
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka! Won bydle!
Co Bóg powiedział św. Katarzynie2021.04.29 12:26
o homoseksualizmie? //// Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.
c.d.2021.04.29 12:26
CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza. Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.
c.d.2021.04.29 12:27
Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich. Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.
MaxFiend2021.04.29 12:08
Zgodnie z prawdą powinno być: "Co św. Katarzyna wyobraziła sobie, że Bóg powiedział jej o homoseksualizmie"
Anonimowi z dedykacją2021.04.29 10:21
Teraz rozumiem Anonima: wczoraj chciała do mojego mieszkania wejść zgraja rabusiów. Wywaliłem ich. Byłem więc niegościnny. To dlatego darli się potem: - Ty sodomito!
Anonim2021.04.29 10:29
Jak trzepiesz kapucyna to włącz pornhuba, a nie takie niestworzone historie wymyślasz. Dziw, że ci staje.
PISior2021.04.29 10:40
Zamiast argumentów - zboczone wulgaryzmy. Cały Anonim.
Klapaucjusz2021.04.29 10:13
Pan Jezus lubi zaimki. Co to jest "ten" grzech? Dłubanie w nosie? Niemycie zębów po kolacji? Chędożenie dziateczek niewinnych? Pan Jezus lubi cytować siebie samego z Biblii; prawdziwy erudyta!
ubu2021.04.29 10:01
Skąd wiedziała, że to mówi do niej Bóg, a nie są to po prostu jej własne myśli?
Anonim2021.04.29 9:51
Dziwne, jak wczoraj do mnie dzwonił to nic nie mówił o homoseksualiźmie, tylko o tym, że syn się ochrzcił, więc musi sporzadzić nowy testament.
xyz1232021.04.29 9:46
czyli Jehowa/Allah stworzyl homosiow aby ich moc nienawidzic i od czasu do czasu jakies miasto przeorac => wszystko jasne :D:D:D:D:D:D:D
Anonim2021.04.29 9:48
Jak by tak było, to po Watykanie byłaby najgłębsza dziura w ziemi. 😁😁😁
MVD2021.04.29 9:42
Czyli teraz kolej na siarkę w kler ? bo chyba tam lawendowa mafia ma się najlepiej! i najwięcej krypto gejów?
AAAtomek2021.04.29 9:34
Anonim, wypied*laj do Lempart!
Anonim2021.04.29 9:46
😁😁😁 Buhahhahaha, już pędzę, bo jakiś stulejowaty prawiczek tak powiedział.... Buhahhahaa
Anonim2021.04.29 9:16
Homofobka ze zrytym beretem nic więcej.
Jawny2021.04.29 9:32
A ty masz zrytą jarmułkę. Cokolwiek to znaczy.
robaczek2021.04.29 8:46
GEJE ATAKUJA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... .dziadki i babcie ...................wy juz jestescie bezpieczni ;]
Samo gęste2021.04.29 8:42
A kto z nas nie ma pokus?
Jawny2021.04.29 8:29
Naczelny szef bluźnierców, Anonim, myśli, że Pan Bóg przestraszy się jego komentarzy i odwoła swoje odwieczne zamiary, a wręcz przestanie istnieć... Oj, głupku.
Anonim2021.04.29 9:14
Jakby istniał bóg to nie czytałby twoich durnych komentarzy, a gdyby jednak to zechciał zrobić to by cię dawno przetrącił :)
Jawny2021.04.29 9:32
Aha.
xyz1232021.04.29 9:49
pąbók Jehowa/Ahhal nie czyta komentow na flondrze poniewaz jest zajety pielegnowaniem nienawisci do homoskow, ktorych sam tworzy ;)))
Ala2021.04.29 11:15
Mądry to ty nigdy nie byłeś. Widzę, że czynisz postępy w osiąganiu szczytów zidiocenia
Xyz1232021.04.29 16:09
Mistrzynia cietej riposty to ty raczej nie zostaniesz, z ciekawosci zapytam: skad taka agresywna odpowiedz? Prawda w oczy szczypie czy moze imienia swojego pabuka Jehowa/Allah nie lubisz?
Anonim2021.04.29 8:14
O matulu, co teraz proboszcz z wikarym poczną????
xyz1232021.04.29 9:50
bedzie pieklo bo pąbók Jehowa/Allah stworzyl ich homoskami aby ich moc najpierw nienawidzic, a potem do piekla wciepac :D:D:D
Staś2021.04.29 8:13
To niepojęte że tak wiele potrzeba dyskusji wokół tak obrzydliwych zachowań aby ohydna natura tych zachowań dotarła do świadomości reszty. Na ogół myślimy że nas to może nie dotyczy ale jeśli nie będziemy temu przeciwdziałali to prędzej czy później i nas dotknie ta zaraza. Np. przed kilku laty pewien chłopak pojechał na love parade do Berlina. Nie wiele pamięta ale bo powrocie świadomości stwierdził że został odurzony i zgwałcony. Jeśli chcemy bezpieczeństwa dla naszych dzieci, jeśli chcemy aby były zdrowe to chrońmy nasze otoczenie przez zalewem tej strasznej choroby.
tretka2021.04.29 8:11
sądząc po komentarzach, czytają to ci, o których chodzi, więc wszystko OK
Anonim2021.04.29 8:08
co ona tam wtedy ćpała?
Jawny2021.04.29 8:07
Pewnie jej powiedział: Zasadniczo nie wolno, ale jak się bardzo chce - to można.
Jawny2021.04.29 8:30
A ty to słyszałeś osobiście....
Jawny2021.04.29 8:49
Tak samo jak Kasia...
Jawny2021.04.29 10:01
Sam ze sobą rozmawiasz?
Jawny2021.04.29 13:45
Sam ze sobą rozmawiam i religijne bzdury sobie z głowy wybijam.
Polak2021.04.29 7:56
Ałtoreczka historyjki nie miała zielonego pojęcia o Starym Testamencie, więc i nie mogła wiedzieć że oryginalnie tzw "grzech sodomski" odnosił się wyłącznie do braku gościnności.
Jawny2021.04.29 7:58
Powtarzasz tę brednię wymyśloną przez pedałów, nawet do Wikipedii to wstawili, dranie.
Patolog2021.04.29 8:31
Teraz tylko patrzeć, kiedy napiszą, że oryginalnie pierwsi ludzie to byli dwaj mężczyźni - Adam i Edek.
Polak2021.04.29 9:09
Zasadniczo w tym biblijnym fanfiku Ewa jako "stworzona z żebra" jest genetycznym klonem Adama, co czyni Kaina i Abla wynikiem specyficznej formy autokazirodztwa (selfcestu?) ;)
Patolog2021.04.29 9:52
Dlatego logicznym jest, że z żebra powstał Edek. Dopiero po wygnaniu z Raju zmienił płeć i stał się Ewą.
***** ***2021.04.29 7:37
a fronda nadal naiwna, że młodzież łyknie te bujdy na resorach
🦄⚡️🏳️‍🌈Prostak Ateista Durny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 7:36
Kupie pilnie laskę dynamitu i wsadzę se w doopę. Już nie mogę tak dłużej.
Artur2021.04.29 7:33
Jesteśmy zobowiązani aby chronić siebie ale przede wszystkim najmłodszych przed skażeniem tym odrażającym trądem jakim jest homoseksualizm. Ta choroba niszczy nie tylko duszę ale i ciało i to straszliwie. Przecież te części ciała które służą do wydalania pokarmu są bardzo wrażliwe i nie można ich deformować. Choroby które pojawiają się szybko u homoseksualistów są straszliwe. Brońmy Polskę przed tym trądem!
Polak2021.04.29 7:57
Zrobiłeś parę literówek, tu masz to co chciałeś napisać: Jesteśmy zobowiązani aby chronić siebie ale przede wszystkim najmłodszych przed skażeniem tym odrażającym trądem jakim jest katolicyzm. Ta choroba niszczy nie tylko duszę ale i ciało i to straszliwie. Przecież te części ciała które służą do wydalania pokarmu są bardzo wrażliwe i nie można ich deformować. Choroby które pojawiają się szybko u katolików są straszliwe. Brońmy Polskę przed tym trądem!
Artur2021.04.29 8:15
Bardzo dziękuję, jeśli możesz to wklej to jeszcze w inne miejsca zrobisz dobry uczynek.
Cool2021.04.29 8:25
Nie wysiliłeś się ... z resztą z natury jesteście mało kreatywni, potraficie tylko naśladować. lub redefiniować jeśli naśladowwąć się nie da.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 7:33
Im więcej takich bredni tym mniejsze stado baranów, którzy chcą z katosektą mieć cokolwiek wspólnego :)
Terapia antygejowska!2021.04.29 7:30
Wiem, jak leczyć homoseksualizm. DYNAMITEM!!! Laska odpalona w odbytnicy i wścieklizna analna wyleczona.
Jawny2021.04.29 7:31
No no. Radykalne rozwiązanie...
Anonim2021.04.29 7:56
Prezesa dynamitem?
Po11...2021.04.29 8:00
Prezesa "Wiosny", naczelnego pedała PRL, Biedronia?. Dobry pomysł. Śmiszka też? Może razem, na placu w Słupsku? Oj, byłby LOLcontent na całe miasto... I potem spokój.
Ojciec Barabara2021.04.29 10:52
Biskup Piec to robił, jako grę wstępną.
Jawny2021.04.29 7:28
Prawda w oczy kole. Wysyp bluzgów pewny.
No i aż dziw,2021.04.29 7:24
że nie robiło to na nich żadnego wrażenia.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 7:31
Robiło i nadal robi - wybuch śmiechu i politowania na prawacki wściekły fanatyzm :)
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 7:22
Kasiulka niezłe urojonka miała jak większość religiofilnych poyebków :)
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 7:28
Podobnie jak mój ojciec psychol, który mnie cwelił i dlatego jestem gejem.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.29 7:33
A na koniec obciął sobie chooja i przykleił mi na czole. Ale był ubaw.... Full LOLcontent.
Po 11 ...2021.04.29 7:16
Niezły jajcarz z tego boga. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, że ... obdarzyłem nim większość moich kapłanów.
Jawny2021.04.29 7:31
"Większość". Przecież sam pisałeś, że homoseksualizm nie implikuje pedofilii (wbrew faktom, ale mniejsza z tym). Oj, Anonim, bądź przynajmniej konsekwentny.
Po 11 ...2021.04.29 11:16
Ani heteroseksualizm, ani homoseksualizm nie implikuje pedofilii.
Anonim2021.04.29 7:08
Kobita bez BOLCA dostaje pjerdolca!!!
Literat2021.04.29 7:34
Proszę: "bolca" - "pjerdolca". Zdolnościami poetyckimi przewyższyłeś nawet Szymborską. Nobel pewny. Trzeba tylko uruchomić swoich w Sztokholmie.
Majaczenie?2021.04.29 6:29
Kłamstwo? Zwidy? Omamy? Fiksacja religijna? Upojenie? Choroba psychiczna? Przywidzenia? Halucynacje? Fiksum dyrdum? Po alkoholu? Po narkotykach? Od choroby?
Jawny2021.04.29 7:29
Piszesz o Anonimie? Bardzo trafne epitety. Gratuluję.
Piszę2021.04.29 10:47
o objawieniach Katarzyny Sieneńskiej.