,,Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego'' - zdjęcie
15.12.20, 08:00

,,Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego''

5

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg obiecuje zbawienie pokornym

So 3, 1-2. 9-13

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk! Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia, nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga.

Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzek Kusz wielbiciele moi – moi rozproszeni – dar Mi przyniosą.

W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem Mnie niewierności; usunę bowiem wtedy spośród ciebie pysznych samochwalców twoich, i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Grzesznicy uwierzyli Janowi

Mt 21, 28-32

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (5):

Niewolnik Jechu.2020.12.15 9:59
Już widzicie kto tu w pierwszej kolejności pociąga za sznurki? Na pewno nie Żydzi - oni są żołnierzami i ofiarami.
Leniwy i Obrzydliwy Antychryst.2020.12.15 9:55
Jak jesteś młodym mężczyzną i nienawidzisz do śmierci kobiet z powodu ich zepsucia, to Dobry Jezus cie nie odkupił. Nie masz pokory wobec jego miłości.
DC vs CCC2020.12.15 9:47
Wielkiej nierządnicy czyli Mamonie ewidentnie nie w smak komunizm obyczajowy zakazujący puszczalstwa kobiet nakazujący być własnościami mężów. Za to jej i jej alfonsom z brodami bardzo się podoba komunizm ekonomiczny w którym jesteś gnębionym niewolnikiem i jest niewola we wszystkim oprócz wyzwolenia seksualnego w pierwszej kolejności kobiet.
Mikołaj2020.12.15 9:30
Oto słowo Pańskie ? . Pan tak nie powiedział !. Jezus powiedział " do królestwa Bożego " a nie do " królestwa niebieskiego" . Bardzo szeroko obserwuję , że nauczający nie rozumieją różnicy między jednym a drugim zwrotem , i stosują sobie to zamiennie .Nie rozumieli jej też nadgorliwi autorzy wyd. Biblii Tysiąclecia . Większość wydań biblii zachowało do dzisiaj oryginalny zwrot . Królestwo Boże jest wszędzie tam , gdzie stworzenie rozumne (nie tylko człowiek ) żyje według prawa Bożego i uznaje władzę Boga . Nikt tego nie może uczynić w kim nie ma wiary , więc jest to królestwo wiary z różnym poziomem poznania u poszczególnych " poddanych " Boga . Jest to więc dziedzina roztaczająca się jako podnóżek stóp Boga . Stąd : [ Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp (znowu nadgorliwi przerobili na " nóg ")] .Sami mówicie : " Bóg mieszka w aniołach i w sowich świętych " . Mieszka u nich nie tylko w niebie , bo to jest Jego tron , ale i na ziemi : Gdzie pojawi się święty człowiek - tam stąpnął Bóg ! . Stopy mają jednak to do tego , że mają świadomości głowy(mają nawet nieraz tzw. noc wiary ) , ale głowa nimi kieruje . Chyba po tym wstępie , nie muszę wyjaśniać ,że królestwo niebieskie , to inaczej Boży tron !. I nierządnic ani celników tam nie ma , bo każdy kto wstępuje do królestwa niebieskiego staje się nowym stworzeniem i otrzymuje imię nowe zapisane na " białym kamyku ", które to imię jest słowem Pana(wiem bo otrzymałem taki kamyk ) - przechodzi więc do wiekuistej wieczności , bo Jezus rzekł : " Niebo i ziemia przeminą , a słowa Moje nie przeminą" . Tak się to realizuje !. W tych słowach u Mateusza , Jezus rzekł po prostu : Nierządnice i celnicy wchodzą przed wami do królestwa wiary ! .
Mikołaj2020.12.15 9:35
Tam mi się zakradł błąd i znikło " nie " .Stopy nie mają świadomości głowy .