Brakuje etatów dla nauczycieli? Przeciwnie! - zdjęcie
13.11.17, 14:55Fot. P. Tracz KPRM via Flickr, CC 0

Brakuje etatów dla nauczycieli? Przeciwnie!

Minister edukacji Anna Zalewska, przedstawiając w poniedziałek dane z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018, podała, że w mamy o ponad 17 tys. więcej etatów nauczycieli w porównaniu z rokiem poprzednim.

System Informacji Oświatowej (SIO) to elektroniczny system baz danych. Działa od 2005 r. Gromadzi statystyczne i indywidualne dane o szkołach, placówkach oświatowych, nauczycielach i uczniach. Każda szkoła lub placówka oświatowa musi przesłać do SIO dane dotyczące m.in. liczby uczniów, nauczycieli.

Z danych SIO wynika, że obecnie liczba nauczycieli wynosi 694 636. W porównaniu z ubiegłym rokiem oznacza to wzrost o 10 139.

Według SIO, w porównaniu z ubiegłym rokiem o 17 768 wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 etatów było 673 323, a obecnie - 691 tys.

Zalewska poinformowała, że prawie 6,6 tys. nauczycieli skorzystało z uprawnień emerytalnych, a 2,6 tys. przeszło na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 stanowili 0,83 proc. (4857 osób), a w roku szkolnym 2017/2018 - 0,96 proc. (5719 osób).

Minister podała również, że 94,6 proc. rodziców zdecydowało o tym, żeby wysłać sześciolatki do przedszkoli, a ponad 5 proc. - do pierwszej klasy. Oceniła, że Polska staje się liderem w Europie jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne.

Zalewska podała także wysokość przyznanej subwencji oświatowej dotacji. "To jest historyczny moment. Nikt proszę państwa już z tego się nie wycofa. Nie wyobrażam sobie ministra edukacji, który by powiedział, że dla sześciolatka, który uczy się w przedszkolu wycofuje subwencję oświatową. W ten sposób wydłużyliśmy kształcenie ogólne o jeden rok. To już nie jest 12 lat tylko 13 lat. Stąd subwencja oświatowa 1 mld 623 mln zł i oczywiście 1 mld 354 mln zł dla dzieci w formie dotacji w wieku od 2 do 5 lat" - powiedziała minister.

Na początku października Związek Nauczycielstwa Polskiego podał dane, z których wynika, że w wyniku reformy edukacji pracę straciło 6,5 tys. nauczycieli (zwolniono ich lub nie przedłużono umowy o pracę), 12,7 tys. nauczycielom obniżono wymiar zatrudnienia, 5,3 tys. nauczycieli pracuje w kilku szkołach, 600 nauczycieli przeszło w stan nieczynny, a 2,3 tys. nauczycieli przeszło na emerytury lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zaznaczono wówczas, że są to dane niepełne; odnoszą się do 70 proc. samorządów; pokazują stan z 30 września.

Przekształcanie szkół to wynik reformy edukacji rozpoczętej 1 września 2017 r., zgodnie z którą 6-letnie szkoły podstawowe są przekształcane na placówki 8-letnie, a wygaszane są gimnazja, które docelowo znikną z systemu edukacji z 1 września 2019 r.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

dam