Portal Fronda.pl: Czym są dla Pana święta Bożego Narodzenia?

Dr Artur Górski, PiS: Święta Narodzenia Pańskiego to dla mnie wielkie święta rodzinne, z Najświętszą Rodziną, z Bożym Dzieciątkiem Jezus, ale też święta w gronie najbliższych. Moi Rodzice mieszkają blisko nas, w Warszawie, widujemy ich często, zawsze składamy sobie życzenia świąteczne i łamiemy opłatkiem. Ale wigilię przeważnie spędzamy na Śląsku, skąd pochodzi moja żona. Ich widzimy rzadziej i każde nasze świąteczne spotkanie jest wielkim świętem rodzinnym. Takie spotkanie z Bogiem, w modlitwie, i w rodzinie, w ognisku domowym, bardzo integruje i umacnia duchowo, budujące wspólnotę ducha i rodzinną. Człowiek nabiera sił do zmagań ze złem widzialnym i niewidzialnym.
 
Radość z Wcielenia Chrystusa towarzyszy Polsce już niemal 1050 lat. Czym byłaby Polska bez chrześcijaństwa?
 
Bez chrześcijaństwa, bez Kościoła uniwersalnego, bez Rzymu Piotrowego nie byłoby takiej Polski, jaką zbudowały kolejne pokolenia Polaków, świadome tradycji, wartości narodowych i celów państwowych. Polska może byłaby nowoczesna, ale mentalnie pozostałaby w okresie plemiennym, albo nigdy z okresu plemiennego by nie wyszła, roztopiła się w potoku dziejów i najpewniej zalana została przez plemię germańskie. Chrześcijaństwo dało nam cywilizację, organizację i siłę, siłę do obrony i zwycięstw, siłę do przetrwania trudnych czasu, zaborów i okupacji, tej brunatnej i tej czerwonej. 
 
Jakie reformy powinno podjąć państwo polskie z okazji nadchodzącej pięknej rocznicy przyjęcia przez Mieszka chrztu?
 
Na rocznicę chrztu, do końca kadencji Sejmu, Polska powinna otrzymać w prezencie nową Konstytucję, z ducha i litery odpowiadającą naszej wielowiekowej, chrześcijańskiej Tradycji. Nowa ustawa zasadnicza powinna bronić wspólnotę narodową, rodzinę i życie poczęte. Mam nadzieję, że będzie odwoływała się do dewizy państwowej: "BÓG! HONOR! OJCZYZNA!", która określa naszą narodową tożsamość. Konstytucja ta powinna ostatecznie przekreślić dziedzictwo komunizmu i "okrągłego stołu", stać na straży niepodległości, suwerenności i wolności.
 
Czego życzy Pan na te święta Polsce i Polakom, tak wierzącym jak i niewierzącym?
 
Życzę Polsce, aby rosła w siłę, gospodarczo i politycznie, aby promieniowała na inne kraje europejskie kulturowo i duchowo, aby była szanowana na świecie, a w Europie Środkowo-Wschodniej miała głos decydujący. Z Polską muszą liczyć się inne kraje, z głosem Polaków inne narody, także Niemcy i Rosjanie. Polakom życzę, wiary, nadziei i miłości - wiary w Boże miłosierdzie, zaufania do rządu Prawa i Sprawiedliwości, odporności na ataki lewactwa różnych odcieni i sprzedajnych mediów. Nie bójmy się tej kliki. Wspierajcie nas, a my przywrócimy w Polsce POLSKOŚĆ. Flagi biało-czerwone zawsze będą powiewać na naszych masztach, a Bóg gościć w naszych sercach.
 
Dziękujemy za rozmowę.