03.11.19, 09:00

,,Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło''

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg miłuje całe stworzenie

Mdr 11, 22 – 12, 2

Czytanie z Księgi Mądrości

Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie!

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.

Oto słowo Boże.

 

DRUGIE CZYTANIE

Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi

2 Tes 1, 11 – 2, 2

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w Nim – za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański.

Oto słowo Boże.

 

EWANGELIA 

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło

Łk 19, 1-10

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

anonim2019.11.3 20:24
Panie Jezu przepraszam za tych biednyh pogubionych ludzi,proszę o łaskę nawrócenia dla nich.
andrzejhahn32019.11.3 12:12
kolejne kiczowate idiotyzmy poganskiej sekty katolickiej
zbg.2019.11.3 10:27
Jak to? To Jezus nie jest Syn Boży?
Kama2019.11.4 0:53
POCZYTAJ, A NIE GŁUPKA UDAJESZ ! DOSKONALE WIESZ JAK JEST ! Na nic innego cię nie stać?
anonim2019.11.3 9:59
Albowiem Syn Człowieczy przyszedł oszukać i zabawić to, co zginęło!
Kama2019.11.4 0:51
No i dlaczego Lechu Keller rżniesz głupa, większego niż nim jesteś? Lepiej jak się nie będziesz odzywał! Nawet nie uszanujesz Pana Jezusa ! A przecież będziesz potrzebował łaski od P. Jezusa do zbawienia od, tak jak każdy z nas ! Obojętnie, czy wierzysz, czy nie ! Chłopie, czas się obudzić ! Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy ! Czeka tylko na nasze nawrócenie ! Ale nie pozwoli z siebie szydzić ! ZAPAMIĘTAJ TO SOBIE ! Obojętnie jakie głupoty tu odpiszesz, to co napisałam jest prawdą ! To nic nie zmieni!