Adam Bodnar na wojnie z rodzicami! Ordo Iuris: Podważa konstytucyjne gwarancje praw rodziców - zdjęcie
29.01.20, 10:13

Adam Bodnar na wojnie z rodzicami! Ordo Iuris: Podważa konstytucyjne gwarancje praw rodziców

33

W liście do Ministra Edukacji Narodowej Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podkreśla obowiązkowy status zajęć edukacji antydyskryminacyjnej, z czego wywodzi nieskuteczność sprzeciwu rodziców wyrażanego za pomocą „oświadczeń wychowawczych”. Tymczasem ani ustawa, ani rozporządzenie nie przewidują obowiązku prowadzenia w szkole zajęć z tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej”. Ponadto, opinia RPO została zredagowana w ten sposób, aby przeciętny odbiorca odniósł wrażenie, że rodzice nie mają prawa sprzeciwu wobec treści odnoszących się do rozwoju psychoseksualnego dzieci.

OPINIA INSTYTUTU ORDO IURIS

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar stawia tezę, zgodnie z którą zajęcia z „edukacji antydyskryminacyjnej” są częścią podstawy programowej i jako takie są obowiązkowe. Jednak ani Prawo oświatowe, ani wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej nie przewidują prowadzenia „edukacji antydyskryminacyjnej” w ramach edukacji szkolnej. Przeznaczone dla szkół „działania antydyskryminacyjne” figurowały w polskim porządku prawnym (rozporządzeniu MEN) zaledwie przez dwa lata, między 2015 a 2017 r. gdy zostały z niego usunięte jako niemające podstawy w ustawie.

Opinia RPO odnosi się wielokrotnie do zajęć „edukacji antydyskryminacyjnej”, nie wyjaśnia jednak znaczenia tego pojęcia. Tymczasem pod niekontrowersyjną nazwą „edukacji antydyskryminacyjnej” wprowadzane były do szkół treści dalece wykraczające poza kształtowanie postaw szacunku i promocję „równości wobec prawa”. Fundamentalnym elementem „edukacji antydyskryminacyjnej” jest ideologia gender. Jak informuje publikacja Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej warunkiem uzyskania statusu certyfikowanego trenera edukacji antydyskryminacyjnej jest ukończenie "warsztatu lub treningu genderowego".

Na zajęciach „edukacji antydyskryminacyjnej” prezentuje się kontrowersyjne poglądy sprzeczne z przekonaniami wielu rodziców. Publikacje z zakresu tzw. edukacji antydyskryminacyjnej utrzymują, ze „na świecie jest więcej opcji płci niż tylko kobieta i mężczyzna” i prezentują inne poglądy zbieżne z teorią queer, której teoretycy otwarcie deklarują dążenie do "dekonstrukcji i destabilizacji kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcji opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej" oraz wyrażają przekonanie, że w podręcznikach szkolnych powinno prezentować się „rodziny oparte na otwartych relacjach seksualnych czy rodziny poliamoryczne". Tego rodzaju treści nie mieszczą się w podstawie programowej. Zarazem przekazywanie ich w sposób jawny i otwarty spotkałoby się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziców i zapewne większości kadry nauczycielskiej.

„Sprzeciwiając się konstytucyjnie gwarantowanemu prawu rodziców do pierwszeństwa w decydowaniu o wychowaniu ich dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie występuje jako zwolennik zawężenia autonomii życia rodzinnego na rzecz administracyjnej kontroli nad procesem wychowawczym” – podkreśla adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris.

W odpowiedzi na realizowane w szkołach zajęcia dodatkowe z „edukacji antydyskryminacyjnej” rodzice coraz częściej sięgali po przygotowane przez Ordo Iuris rodzicielskie oświadczenie wychowawcze, które pomaga w egzekwowaniu prawa rodziców do informacji o programie wychowawczym szkoły i działających w niej organizacji. Jednocześnie podobnie oświadczenia przygotowywane były przez inne organizacje społeczne. Jedno z nich stało się przedmiotem krytyki ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ten jednak sposób RPO nadaje bez jakiejkolwiek podstawy prawnej „edukacji antydyskryminacyjnej” wraz z jej kontrowersyjnymi treściami status wyższy niż posiadany chociażby przez znajdujące się wprost w podstawie programowej zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Ustawa gwarantuje bowiem rodzicom swobodę decydowania o udziale dziecka w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”, a właściwe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wprost stwierdza, że uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) „jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach”.

Opinia RPO wpisuje się także w działania niektórych samorządów, takich jak Warszawa i Poznań, które zaczęły wprowadzać treści wychowawcze dotyczące m.in. rozwoju psychoseksualnego dzieci za pośrednictwem samych nauczycieli, wcześniej posyłając ich na stosowne szkolenia prowadzone z udziałem kontrowersyjnych ekspertów organizacji pozarządowych. W ten sposób rozproszony w innych przedmiotach szkolnych radykalny program miał stać się częścią obowiązkowej podstawy programowej.

„Umieszczanie zajęć antydyskryminacyjnych w ramach obowiązkowych lekcji jest niczym innym jak próbą zanegowania uprawnień rodziców, wytrącenia im podstawowego narzędzia wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole i faktycznej likwidacji instytucji zgody rodzicielskiej w obszarach, w których ma ona najistotniejsze znaczenie” – komentuje adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Instytut przypomina, że udziela wsparcia rodzicom, których prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami jest podważane.

 

gb/ordoiuris.pl

Komentarze (33):

izydor2020.01.29 17:32
Już nie długo ten rzecznik lewactwa i LGBT pożegna się ze stanowiskiem , a to jego gadanie to psu na bude.
grimm2020.01.29 13:11
Po raz kolejny pytam, gdzie rząd, gdzie parlament, gdzie kary za wdrażanie ideologicznej, szkodliwej ideologii i propagandy !!
MaxFiend2020.01.29 12:51
Decydują rodzice. Mak ktoś z tym problem? :-D
asd2020.01.29 11:59
Nie ma żadnych powodów żeby uważać ideologów lgbt i pseudo edukatorów za obiektywnych i uczących rzetelną wiedzę naukową a nie ich wersje swiatopoglądowe. Mógłbym uciec sie do obrażania tych co sie z tym nie zgadzają ale to byłoby poniżej mojego poziomu. Niech ci co używają wulgaryzmow sami się za siebie wstydzą.
prosty2020.01.29 11:42
Panie Bodnar: KON-STY-TUC-JA!!! Art. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. ... Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Art. 48. 1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. 2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
anonim2020.01.29 11:20
A co z rodzicami, którzy życzą sobie edukacji seksualnej ich dzieci w szkołach? W tę stronę to już nie działa?
zdecydowany2020.01.29 11:43
Jak najbardziej lokalne domy publiczne moga takie zajecia poprowadzic dla tych rodzicow ktorzy chca aby ich dzieci byly opetane rzadza sexu. A rodzice ktorzy sobie tego nie zycza i chca aby ich dzieci mialy normalne niewinne dziecinstwo, aby w ich dziecku mogla sie rozwijac dusza nie mogo byc zmuszane. Tacy rodzice w obronie swoich dzieci wyjda na ulice i zrobia porzadek z neomarksistami, nie damy sie terroryzowac.
jurav2020.01.29 11:43
edukujcie w domu, my nie zgadzamy się aby nasze dzieci zadawały się z homo zbokami !!!!
asd2020.01.29 12:00
Każdy rodzic ma prawo tylko do swoich dzieci a nie dzieci sąsiada. I niech na tym poprzestanie a nie wtrąca sie w nie swoje sprawy.
Cool2020.01.29 15:34
Niech sobie życzą!
anonim2020.01.29 19:45
O reparacjach od Niemców było wspomnieć!
Kris2020.01.29 23:49
Staszek nie denerwuj się już, pij herbatę. Edukacja seksualna jest w szkołach, też dałeś sobie wmówić że nie ma? Rozpowszechnianie informacji, że nie ma tej edukacji i o wprowadzenie takiej walczą "nowoczesne" środowiska LGBT jest kłamstwem. Celem jest wyłącznie wprowadzenie własnych treści. Zacznij myśleć samodzielnie i zanim kogokolwiek poprzesz w walce z czymkolwiek poświęć trochę czasu na sprawdzenie o co chodzi bo łatwo zostać zwiedzionym mając dobre intencje.
Witek2020.01.29 11:00
Jest płeć męska i żeńska i na tym koniec. Reszta to odmienne stany umysłu, których nie należy nazywać płcią. Jak ktoś powie, że czuje się psem to znaczy że jest psem? Taki sam sposób argumentacji. Ludzie opamiętajcie się, chcecie aby taka durnota opanowała świat? Nie mówię tutaj o zaburzeniach fizycznych, które mogą wystąpić w każdej części ciała, ale to są wtedy wady organizmu a nie inna płeć. Coraz więcej absurdów zaczyna dochodzić do głosu. Najgorsze jest to, że jeśli ktoś się z nimi nie zgadza, to określa się go jako kogoś zacofanego. Niestety ostatnio nowoczesność = głupota. W ten sposób ludzkości nie doprowadzi się na szczyty intelektualne
Jahu2020.01.29 11:06
👍👍👍
Jahu2020.01.29 11:00
Bodnar, jak chcesz być rowerzystą to sam się ucz o pedałach i pedałkiniach.
Polak Ateista Dumny Gej 2020.01.29 15:40
popatrzcie wpisy jak wyżej ---sami zboczeni jak ja
antyprawacki bicz2020.01.29 10:58
Powiedzcie teraz czym się różni ideologia katoli od islamistów? Tu i tam fanatyckie próby podporządkowania wszystkiego i wszystkich do religii.
Witek2020.01.29 11:06
Kto Ciebie tak próbuje podporządkować. Jesteś do czegoś zmuszany? Dlaczego nie zgłosisz tego na policję albo nie zaskarżysz do sądu? Japiesz, bo masz za dużo swobody. Wejdź sobie na jakąś islamską stronę i tam ponarzekaj, szybko poczujesz różnicę różnicę.
jurovek2020.01.29 11:45
ale mądrośc, a LGBT to dopiero ideologia robiąca z ludzi idiotów
Iza2020.01.29 10:42
A gdzie, do jasnej cholery, prawo dziecka do edukacji, zgodnej z nauką bez naleciałości religijnych? Z jakiej racji robi się z dzieci zakładników durnej religii rodziców? Trzeba być skończonym religijnym fanatykiem lub durniem do kwadratu, aby sprzeciwiać się edukacji antydyskryminacyjnej, uczeniu dzieci o dojrzewaniu, antykoncepcji, czy chorobach przenoszonych drogą płciową. Niestety, religijnych durniów, którzy zostali rodzicami nie brakuje w naszym kraju, co jest tragedią dla ich dzieci.
orgi2020.01.29 10:47
ty też kup se blaszke i pier....nij się w czaszke .....
Jahu2020.01.29 11:10
Jak się nie będziesz puszczać na prawo i lewo to nie będziesz przenosić żadnych chorób drogą płciową.
maciek 232020.01.29 11:42
ale debil to napisał,
Beno2020.01.29 14:32
Faktycznie debil może takie głupoty pisać. Rodzicie są odpowiedzialni tak za wychowanie jak i za postępowanie dzieci. Jak dziecko coś zbroi i to takie, dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, to do odpowiedzialności karnej pociąga się rodziców, a nie szkołę, czy inne instytucje, durna babo. W ten sposób rodzicie są pierwszymi, którzy są odpowiedzialni za swoje dzieci i ich wychowanie. A ty jak sobie zrobisz dziecko, to sobie go wychowaj jak chcesz, ale wara od innych.
Agnen2020.01.30 17:55
A kto ci każe dziecko na religię posyłać? Nie chcesz nie posyłaj i nie zmuszaj innych by o odchyłkach od normy się uczyli.
robaczek 2.02020.01.29 10:22
i wy sie Katolikami nazywacie?? ;] fajne to to macie tam w tym chrzescijanstwie. w kosciele trza kochac blizniego ale poza to juz mozna pluc, wyzywac, niszczyc, klamac, manipulowac FAJNA TA WIARA!!! TAKA MALO WYMAGAJACA OD OWIECZKI! SLUCHAC WIERZYC BRONIC PLACIC ;] fajne! ;] a wy jak pieski wierni! do grobowej deski1;] KU CHWALE PARTII!!!!! oj tam oj tam ze nieudacznicy. no a kto wybieral??? no to wszystko jasne ;]
orgi2020.01.29 10:45
kup se blaszke i pier ....nij się w czaszke
Urszula2020.01.29 10:58
hehehe, twoja wypowiedź na poziomie przeciętnego pismatola. Nie dziwię się, ale mnie to bawi. Że też z taką lubością robicie z siebie baranów. :D
Katol2020.01.29 11:30
kup se blaszke i pier ....nij się w czaszke
henik2020.01.29 11:47
oj tam, oj tam ale głupol!!!
Polak Ateista Dumny Gej2020.01.29 10:20
Skandal Bodnar podobnie jak cały cywilizowany świat chce, żeby uczniowie LGBT mieli normalne warunki edukacji bez hejtu i dyskryminacji. Co za tupet! Jeżeli nauczyciel matematyki mówi 2+2=4 to rodzic powinien mieć prawo się temu sprzeciwić. Żadna nauka nie może być ponad ideologią rodzica! Jeśli fakty naukowe są sprzeczne z ideologią rodzica to tym gorzej dla faktów. Rodzice powinni dyktować nauczycielom cały program nauczania.
Polak Ateista Dumny Gej 2020.01.29 15:39
muszę zmienić zdanie ---chciałbym ,by bodnar swego syna dał mi na wychowanie ---pewne ,że jak ja zostanie zbokiem ---to wszystko
Polak Ateista Dumny Gej2020.01.29 17:45
marna prowokacja