- Wychowanie religijne jest w Polsce zagwarantowane prawnie – podkreślił abp Henryk Hoser. Przypomniał także, że na finansowaną w Polsce z budżetu państwa katechezę podatki płacą katolicy, którzy stanowią większość obywateli kraju.

W diecezji warszawsko - praskiej trwają katechezy. Drugi dzień odpraw katechetycznych rozpoczął sie od uroczystej Msza św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana, po której wykład zatytułowany "Troska o własną wiarę pierwszą powinnością katechety" wygłosił o. Jacek Salij OP.

Abp Hoser w czasie liturgii przywołał postać św. Jana Chrzciciela i proroka Jeremiasza. Zachęcał nauczycieli religii, aby z odwagą i radością głosili Ewangelię.

- Stając wobec różnych obaw, lęków i trudności związanych z podjęciem katechezy w szkole nie zapominajcie, że realizując swoją misję nie jesteś osamotnieni. Zgodnie z obietnicą daną Jeremiaszowi: "Czynię cię dziś twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi" Bóg zapewnia nas o swojej nieustannej obecności i wsparciu – podkreślił bp warszawsko-praski.

Zwrócił także uwagę, że jednym z owoców wypełnienia misji pasterskiej, do której powołani są również katecheci, jest głęboka radość.

– Jeśli będziecie z wiernością i oddaniem głosić Chrystusową Ewangelię to w klasach i w szkołach gdzie pracujecie będą się działy rzeczy nadzwyczajne, bo przez was będzie działał sam Bóg – przypomniał.

- Pojawiają się głosy żeby zlikwidować katechezę szkolną ponieważ jest nie tylko nieskuteczna ale i droga. Zapominamy jednak, że większość podatników w Polsce to właśnie katolicy, którzy tej katechezy chcą i jej potrzebują. Natomiast osoby o światopoglądzie ateistycznym stanowią jedynie wąską grupę podatników w naszym kraju – mówił bp warszawsko-praski.

Jak podkreślił, wychowanie, również wychowanie religijne jest gwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

KZ/onet.pl