W Unii Europejskiej trwają prace nad zmianami w traktatach, które miałyby scentralizować władzę we wspólnocie. Chodzi o oddanie Brukseli kompetencji m.in. w zakresie polityki zagranicznej, obronności, edukacji, zdrowia czy ochrony granic. Propozycjom tym poświęcony został panel dyskusyjny „Mapowanie federalnych fantazji UE”, który w Brukseli moderowała dziś red. Ellen Fantini z „The European Conservative”.

- „To nie jest reforma traktatów UE, ale konstytucyjny zamach stanu, próba likwidacji suwerenności państw narodowych”

- przestrzegał europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Gerolf Annemans z Belgii wskazał natomiast, że zmiany w traktatach powinny zmierzać w zupełnie innym kierunku.

- „Zamiast większej centralizacji uzasadnionej teatrem politycznym i manipulacją, powinniśmy negocjować nowy traktat UE od zera, aby przywrócić subsydiarność i demokrację w Europie”

- stwierdził polityk.