Okazuje się, że propaganda klimatystyczna nie pozostaje bez wpływu na poglądy Polaków.

Jak wynika ze wspomnianych badań przeprowadzonych na zlecenie ECB aż 65 proc. polskich uczestników sondażu, gotowych jest płacić większy podatek dochodowy, by pomóc gospodarstwom domowym o niższych dochodach poradzić sobie z kosztami tzw. zielonej transformacji.

Natomiast 51 proc. badanych gotowych jest zapłacić dodatkowe 1-2 proc. swojego dochodu.

Aż 71 proc. respondentów opowiedziało się za reformą podatku od paliw kopalnych w celu wyeliminowania dotacji i ulg podatkowych dla sektora lotniczego i innych branż, których działalność w dużym stopniu opiera się na paliwach kopalnych.